Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları
Güvence Hesabı Davaları Karar davalı güvence hesabı tarafından istinaf edilmiş olup davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; sigortası olmayan aracın karıştığı trafik kazasının yeni genel şartların yürürlüğe girdiği 1.6.2015 tarihinden sonra olması nedeniyle hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya...
Güvence Hesabı Davaları Nasıl Olur? Güvence hesabı için açılan davalar kapsamında bulunan zorunlu sigortalı olan kişilerin sağladığı teminatlara bağlı olarak bedeni bir şekilde zarar görüp mağdur olan kişilerin kaza ardından güvence hesabı davaları kapsamında
  • Sakat kalma durumunda sakatlık tazminatı alabilir,
  • Ölüm durumunda ölenin desteğinin yitirildiği kişilere destekten yoksun kalma tazminatlarının ödenmesine karar verilmektedir.

Güvence Hesabı Davaları Neleri Kapsar?

Güvence hesabı davaları Türk Ticaret Kanunu sebebiyle meydana gelen hukuk davalarını kapsar ve ticari davalar olarak görülmektedir. Güvence hesabı davaları için yetkili mahkeme Ticaret Mahkemesi olmaktadır. Güvence hesabı bakımından zorunlu olan mali sorumluluk sigortası olmayan araçların yol açtığı zararların giderilmesi neticesinde sorumluluklarda rücuen tahsiline yönelik dava açılır. Bu davalar Türk Ticaret Kanunu 1483. Maddesine göre Asliye Ticaret Mahkemelerinde yapılmaktadır. Güvence hesabı teminat limitleri ve bunun yanı sıra güvence hesabı davaları kapsamında:
  • Sigortalı tespit edilemiyorsa bile kişinin maruz kaldığı bedensel zararlar ve sakatlıklar,
  • Yaşanan mağduriyet ve hasarların meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları kapsamında sigortasını yaptırmamış olan şahısların yol açtığı bedensel hasarlar,
  • Zorunlu olan sigorta teminat limitlerinin yanı sıra sigorta poliçesinde belirtilmiş olan teminat arasındaki fark tutarı kadar ödenecek olan bedensel tazminatın tutarı karşılanmaktadır.

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence hesabı trafik kazası gibi durumlarda açılabilen ve bedenen sakatlık ya da ölüm gibi durumlarda mağdur tarafa tazminat verilmesini kapsayan davalardır. Ancak bazı durumlarda güvence hesabı davası ile tazminat almak mümkün olmayabilir. Bunlar:
  • Kişinin uğradığı manevi zararlar,
  • Bedensel zarar haricinde kalan maddi zararlar,
  • Araçları çalan kişilerde meydana gelen kazalar ya da bu araç içindeki yolcular,
  • Motorlu bisikletin yol açtığı kazalar nedeniyle meydana gelen zararlar,
  • Hastalık ya da ferdi kaza sigortası yapmış olan sigorta şirketlerinin rücu talepleri kabul edilmemektedir.
Güvence hesabına hak sahipleri olan kişilerin zararı ve tazminat yükümlüsünü tespit ettiği tarihten itibaren 2 sene ve maksimum 10 sene içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir. Başvurular bizzat ve yazılı olarak yapılır.

Güvence Hesabı Davaları ve Yargı Kararı

Güvence Hesabı Davaları, Karar davalı güvence hesabı tarafından istinaf edilmiş olup davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; sigortası olmayan aracın karıştığı trafik kazasının yeni genel şartların yürürlüğe girdiği 1.6.2015 tarihinden sonra olması nedeniyle hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ayrıca geçici işgöremezlik zararının güvence hesabı sorumluluğunda olmadığını belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir. Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda kaza tarihi 1.3.2016 olup 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarından sonradır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekinde öngörülen verilere ve yönteme uygun şekilde tazminat hesabı yapılması gerekirken bu tarihten önceki kazalar ve poliçeler için geçerli yargısal uygulamalar doğrultusunda hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden davalı sigortacı vekilinin bu hususa ilişen istinaf itirazlarına itibar edilmiştir.

Güvence Hesabı Davaları İstinaf Mahkemesi Kararı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE EKİNDE ÖNGÖRÜLEN VERİLERE VE YÖNTEME UYGUN ŞEKİLDE TAZMİNAT HESABI YAPILMASI GEREĞİ. BU TARİHTEN ÖNCEKİ KAZALAR VE POLİÇELER İÇİN GEÇERLİ YARGISAL UYGULAMALAR DOĞRULTUSUNDA HESAPLAMA YAPAN AKTÜER BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ. ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda kaza tarihi 1.3.2016 olup 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarından sonradır. Buna göre 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekinde öngörülen verilere ve yönteme uygun şekilde tazminat hesabı yapılması gerekirken. Bu tarihten önceki kazalar ve poliçeler için geçerli yargısal uygulamalar doğrultusunda hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden davalı sigortacı vekilinin bu hususa ilişen istinaf itirazlarına itibar edilmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Güvence Hesabı Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE MALULİYET ORANINI TESPİT EDEN BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA VE PMF YAŞAM TABLOSU ESAS ALINARAK HESAPLAMA YAPAN AKTÜER BİLİRKİŞİ RAPORU BENİMSENİP HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ. ÖZET: Somut olayda kaza tarihinin 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının yürürlüğünden sonra olduğu gözetildiğinde anılan genel şartların uygulanması gerektiği ve buna göre, sağlık kurulu raporu alındıktan sonra TRH-2010 yaşam tablosuna ve genel şartlarda öngörülen teknik faiz oranına göre davacının maluliyet tazminatı hesaplanması gerekir. Olay tarihi itibarıyla uygulanması mümkün olmayan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre maluliyet oranını tespit eden bilirkişi raporu doğrultusunda ve PMF yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporu benimsenip yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 367 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara