Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru
Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru | Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında oluşan maddi manevi zararları gidermeyi amaçlamıştır. Sigorta Şirketine Başvuru Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik...
Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır? Trafik kazaları için sigorta şirketi başvuruları istenmeyen durumlara karşı büyük avantajlar sağlamaktadır. Trafik kazaları, Türkiye’de yaygın şekilde yaşanan olayların başında gelmektedir. Kanuni düzenlemeler sayesinde trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi tüm zararlar giderilmektedir. Bunun dışında sigorta şirketlerine başvuru yapmadan önce hukuk danışmanlığı almak oldukça önem teşkil etmektedir. Trafik kazaları sebebiyle yaşanan zararların tazmin edilebilmesi için 2918 sayılı olan Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılmış olan tüm değişimler ile beraber zarar görmüş ve mağdur olmuş kişilerin dava açabilmeleri için ilk olarak trafik sigortasına başvuru yapılması gerekmektedir. Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde cevap verilmediği durumlarda ya da taleplerin karşılanmadığı hallerde, dava açma ya da sigorta tahkim komisyonlarına başvuru yapılabilmesi mümkündür.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası tazminat davası süresi davanın içeriğine ve tarafların taleplerine göre değişmektedir. Bunun yanı sıra trafik kazası için maddi zarar tazminatı belgeleri ise:
 • Poliçe örnekleri,
 • Trafik kazası tespit tutanakları,
 • Hasara ait fotoğraf ve videolar,
 • İfade ve görgü tanığı tutanakları,
 • Sürücülerin ehliyetleri ve ruhsat fotokopileri,
 • Kaza ile ilgili diğer tüm belgeler,
 • Gerekli görülmesi halinde eksper ve alkol raporları gerekmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Sorgulama

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekir. Bu belgeler ise:
 • Trafik kaza tespit tutanakları ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu ya da epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Kazanın ve hasarın fotoğrafları,
 • Trafik kazasına dahil olmuş diğer otomobil ve araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibi olan kişinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçeleri yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi almak için gerekli olan evraklardır.

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında oluşan maddi manevi zararları gidermeyi amaçlamıştır. Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru nedir. Trafik sigortası; sosyal ve hukuk devleti ilkesi gereği zarar görenlerin maddi ve manevi zararlarını tanzim etmesi için düzenlenmiş sosyal menfaati ön plana çıkaran uygulamalardır. Trafik sigortası; trafik kazasıyla meydana gelen yaralanmalar için tedavi ve hastane masrafları, iş gücünde meydana gelen kayıplar, vefat ve kaza olayıyla oluşan maddi zararları tazmin etmekle sorumludur. Zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür. https://youtu.be/jUWe_XhyHak?list=PLdtGZa0crx5EM6TRSvFI4Jddw3w79FEkG

Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunda yapılan son değişiklikler birlikte zarar görenlerin dava aça bilmek için öncelikli şart olarak trafik sigortasına başvuru yapılmasını zorunlu kılıyor. İlgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan veya on beş gün beklenilmeden tazminat davası açıldığında mahkeme, “dava şartı yokluğu nedeniyle” tazminat davasını usulden ret edilebilecektir. | Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan bireyler; kaza sonrası oluşan zararlarını, maddi kayıplarını ifade edecek ve sonrasında trafik sigortasından (talepleri sigorta poliçesinin kapsamında olmalıdır) talep ettikleri maddi tazminat miktarını içerir bir dilekçeyle birlikte kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu. Tedavi masraflar faturaları, kazanın durumuna göre gerekli evraklar, hak sahibine ilişkin kişisel bilgiler ve banka bilgileriyle sigorta şirketinin merkezi veya trafik sigortası koçanında yer alan ilgili temsilciliğine veya trafik sigorta protokolüne aracılık yapan bayi noter aracılığıyla veya iadeli posta mektubuyla başvurulur. İlgili sigorta şirketi on beş gün içinde hak sahibine cevap vermek zorundadır. Ancak ilgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor. | Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Sigorta Şirketine Başvuru Gerekli Evrakları Nelerdir?

Trafik sigortasına başvuru için gerekli evraklar kazanın durumuna, meydana gelen olayın içeriğine göre değişiklik arz ediyor. Trafik sigortasına başvururken öncelikle kazanın anlatıldığı olayın kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporunda yer almayan durumların anlatılması, zorunlu trafik sigortası sorumluluk kapsamına giren her türlü zararların sigorta şirketinden talep edilmesi gerekir. Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru nedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Kazaya ilişkin hasar fotoğraflar,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküler ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri,
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,
Üst maddelerde belirtiğimiz belgeleri sigorta şirketinin ana merkezi veya trafik sigortası belgesinde yer alan ilgili temsilcilik veya trafik sigorta sözleşmesine aracılık yapan bayi noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile başvurulur. | Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Değer Kaybı İçin Sigorta Şirketine Başvuru Evrakları

Bedeni Zararlı (Sürekli Engelli) Trafik Kazaları İçin;
 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar, kullanması gereken protezlere ilişkin hastane raporu ve proforma fatura,
 • Kazaya ilişkin hasar fotoğraflar,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Engelli durumunu gösteren sağlık kurulu raporu,
 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Zarar görenin ait son üç aylık ücret belgesi veya zarar görenin ekonomik durumunu tespite dair evrak,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri,
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,
Üst maddelerde belirtiğimiz belgeleri sigorta şirketinin ana merkezi veya trafik sigortası belgesinde yer alan ilgili temsilcilik veya trafik sigorta sözleşmesine aracılık yapan bayi noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile başvurulur.  Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
 • Varislere ait banka hesap bilgileri,
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,
Üst maddelerde belirtiğimiz belgeleri sigorta şirketinin ana merkezi veya trafik sigortası belgesinde yer alan ilgili temsilcilik veya trafik sigorta sözleşmesine aracılık yapan bayi noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile başvurulur. | Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazalarında sigorta şirketine başvuru nasıl yapılır sorusunun merak edilmesinin en büyük sebebi, trafik kazalarında uğranılan zararların giderilmesidir. Bu zararlar genel olarak sakatlık nedeniyle tazminat, yaralanma nedeniyle tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı ve araç değer kaybı tazminatı olarak ortaya çıkmaktadır. Trafik sigortası poliçede ki sorumlu olduğu miktarlar nedeniyle trafik kazası halinde ortaya çıkan hasar ve tazminatları ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle trafik kazalarında sigorta şirketine başvuru süresi nedir sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soruya da şu şekilde cevaplayacak olursak, sigorta şirketine trafik kazası sigorta başvuru evrakları tamamlanarak, trafik kazası sigorta başvuru dilekçesi ile başvuru yapılır. Trafik sigorta şirketi yapılan başvuru evraklarının tamam olması halinde 15 gün içerisinde cevap vermek ve tazminatı ödemekle sorumludur. Sigorta şirketine başvurmadan dava açılması mümkün olmadığında sigorta şirketine başvuru yapılması zorunludur. Yaralamalı trafik kazasında sigorta şirketine başvuru dilekçe örneği veya ölümlü trafik kazasında sigorta şirketine başvuru, sigorta şirketine başvuru zorunluluğu yargıtay kararında mevcut olup bilgilenmek için Yargıtay kararları incelenmelidir. Çünkü Yargıtay kararlarına göre ve kanun maddesi içeriğinde belirtildiği üzere sigorta şirketine başvuru zorunlu olup, direk dava açılması halinde dava ret olur. Sigorta şirketine dilekçe nasıl yazılır ya da sigorta şirketine başvuru dilekçesi nasıl yazılır konusu önemli olmaktadır.  Sigorta şirketine ihtarname dilekçesi örneği hazırlanarak ihtarnamede çekile bilinir. Sigorta şirketine başvuru halinde Trafik kazası avukatı ve danışmanlık ile başlamanız sürecin doğru ilerlemesin de faydalı olacaktır. Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Bu haber toplam 931 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara