Kat Malikleri Kurul Kararının İptali | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Bu yazımızda Kat Malikleri Kurul Kararının İptali ile ilgili olan konu açıklamasına ve Yargıtay kararlarına yer vereceğiz.

Kat malikleri, kendi başlarına hareket ederek ana gayrimenkulün ortak alanlarında değişiklik yapamazlar. Ortak alanların düzgün olması ile ilgili, bu alanların daha rahat kullanımıyla alakalı, bu yerlerden daha fazla fayda sağlanılmasına yönelik tüm yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu esas alınarak verilen kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. Eğer engellilerin yaşamıyla ilgili zorunluluk söz konusu ise ilgili proje kat maliklerinin yapacağı toplantıda görüşülür. Bu toplantı en geç üç ay içinde yapılmalı, bunun sonucunda kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile proje karara bağlanmalıdır.

Eğer gerekli olan toplantı bu süre zarfında yapılamaz veya tadilat ile ilgili talep çoğunluk tarafından kabul edilmeze, ilgili kat maliki talebiyle ilgili mercilerden tasdikli proje değişikliği alınabilir veya krokiye göre olan inşaat, onarım ve tesis yapılabilir. Yalnız bu taleple oluşan ilgili mercilere başvuru, bina güvenliğinin tehlikeye girmediğini bildirir komisyon raporuna istinaden yapılmalıdır. Başvuru yapılan ilgili merciler, tasdikli proje değişikliğini veya kroki talebini en geç altı aylık bir sürede sonuçlandırmaktadırlar.

Yapılan işler nedeni ile bir takım giderler oluşur. Bu giderler, yapılan yeniliklerden fayda sağlayanlar tarafından ödenir. Ödeme faydalanma oranına göre yapılmaktadır. Kat maliklerinde birinin talebi ısı yalıtımı, yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin ferdi ya da merkezi sisteme çevrilmesi yönünde olduğunda, bu işlemler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluklarına göre verecekleri karar doğrultusunda yapılmaktadır. Fakat merkezi ısıtmanın ferdi sisteme dönüştürülmesi, toplam inşaat alanının iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda söz konusuysa bu işlem kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerinden yapılmaktadır.

Yapılacak olan ortak iş giderleri de arsa payı oranına göre ödenmektedir. Merkezi ısıtma sisteminde ortaya çıkan ısınma giderlerinin paylaştırılması ve bu konu ile ilgili olan usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konacak yönetmelikle düzenlenir. Eğer ısıtma sistemi ferdiden merkeziye ya da merkeziden ferdiye dönüştürülmesi yönünde karar verildiyse, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılmaktadır.

634 Sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlıklar sulh mahkemelerinde çözüme bağlanır. Sulh Hukuk Mahkemeleri 6100 Sayılı Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya hâkimini görevlendirdiği davaları görürler. Bu davalarda dava konusuna ve ilgili değer tutarına bakılmaz. Yani bu kıstaslar belirleyici değildir.

 

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davasında Süre Nedir?

Kat malikleri kurul kararının iptali davasında süre, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 Sayılı yasayla değişik 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; kat malikleri kurul kararlarının aleyhinde olarak bir iptal davası açılabilmektedir. Bu davanın belirli süreleri söz konusudur. Eğer kurul toplantısına katılmış olan ve aykırı oy kullanan kat malikleri varsa, her kat maliki karar tarihinden başlanarak bir ay içinde iptal davası açabilir.

Eğer toplantıya katılmayan kat maliki varsa, her kat maliki kararı öğrendikten sonra bir ay içinde iptal davası açabilir. Ayrıca her halde karar tarihinden başlanarak altı ay içinde iptal davası açılabilmektedir. İptal davası ana taşınmazın olduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılmaktadır. Diğer makalemiz olan Tapu İptal Davası okuyabilirsiniz.

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor