Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali ile ilgili konunun açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

Tapu İptal Davası

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Yargıtay Kararı – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

 

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/12366 Karar: 2015/2280 Karar Tarihi: 17.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – TOPLANTIYA DAVETİN YASAYA UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ – ALINAN KARARLARIN YOK HÜKMÜNDE VEYA MUTLAK BUTLANLA GEÇERSİZ OLMADIĞI – DAVANIN SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya içinde bulunan belge ve bilgilerin incelenmesinden; iptali istenen kat malikleri kurulu kararlarının 01.10.2012 tarihinde alındığı, davacının toplantıya katılmadığı ve eldeki davayı da yasanın aradığı altı aylık süre geçtikten sonra 21.06.2013 tarihinde açtığı, iptali istenen 01.10.2012 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında; yönetici ve denetçi seçimi, yöneticiye avukat tutma, süresinde ödenmeyen giderlere ilişkin yüzde beş gecikme tazminatıyla tahsilat yapma, bina görevlisi alma ve sözleşme yapma yetkileri verilmesi kararları alındığı ve işletme projesi oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Alınan kararların yok hükmünde veya mutlak butlanla geçersiz olmadığı anlaşıldığına göre davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6778 Karar: 2015/1780 Karar Tarihi: 10.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – DAVACIYA İPTALİ İSTENEN TOPLANTIDAN EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE YAZILI ÇAĞRININ YAPILIP YAPILMADIĞININ DENETİME ELVERİŞLİ BİÇİMDE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş davacıya iptali istenen toplantıdan en az 15 gün önce yazılı bir çağrının yapılıp yapılmadığının denetime elverişli biçimde araştırılması, bu çağrının yapılmadığının saptanması halinde başkaca bir araştırma yapılmaksızın davanın kabulüne; çağrının saptanması halinde ise karar defteri tüm bağımsız bölümlerini gösterir tapu kaydı ve çağrı ve vekaletnameleri gösterir vs. tüm bilgi ve belgeler dosya içerisine getirtilerek gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle eksik araştırmaya dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.