Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır.

Haklarının bilincinde olan herkes karşılaşmış olduğu zarar karşısında talepte bulunmalıdır. Böylece bunların tekrar oluşmasını engeller ve tedbirler alınmasını sağlamış olur.

Öncelikle kıdem tazminatının tanımına değinecek olursak; kıdem tazminatı, kendi isteği haricinde işten ayrılmış yahut ayrılmak zorunda kalmış çalışanların işyerinden çıkışı yapılırken kanun gereği almaya hak kazandığı tazminat türüdür. Her tazminatta olduğu gibi, kıdem tazminatında da birtakım koşulla vardır.

Bu koşullardan en önde geleni, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için, ayrıldığı işyerinde bir yıldan fazla çalışmış olması gerektiğidir. Aynı zamanda tanımda da belirtildiği üzere, kendi isteğiyle işten ayrılmış olan çalışanlara hiçbir şekilde kıdem tazminatı ödenmez. Bunun yanı sıra kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin sigortalı olması gerektiği de öne sürülür.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işten ayrılmadan önceki aldığı son brüt maaşı göz önüne alınır. Ve alınan bu son brüt maaşı, kişinin işyerinde çalıştığı yılla çarpılarak kıdem tazminatının miktarı ortaya çıkmış olur.

Kıdem tazminatının bir de süresi mevcuttur. Çalışan 10 (on) yıl içerisinde tazminat hakkına ulaşmış olmalıdır. 10 yıl içerisinde hala daha tazminatına erişmemiş olan işçiler bu haklarını kaybederler.

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma Avukat Ve Danışmanlık

İşçinin tazminatsız olarak işten çıkarılması durumu yaşadığımız iş çeveresinde sık görülür olaylardandır. Sık görülen tazminatsız işten çıkarma konusunda öncelikle işçinin iş hukukundan kaynaklanan haklarının neler olduğu bilmesi gerekmektedir.

İş kanunu iş hayatını düzenleyen işçi ve işverenin haklarını düzenleyen kaynaktır. İşçi iş kanundan kaynaklı haklarını ve haklarının nasıl elde edeceği hususunda hukuksal destek danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.

Bir görüşme ile bir çok haklarınızı ve tazminatlarınıza kavuşacağınızı bilinmesi gerekmektedir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor