Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?
Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır? | Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını anlatmadan miras bırakanın mirasçılıktan neden bir ya da birden fazla mirasçıyı mirasından mahrum bıraktığını incelemekte fayda vardır. Mirasçılıktan Çıkarma Kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 510. Maddesi ve devamında mirasçılıktan çıkarmanın nedenlerini, sonuçlarını ve...
Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır? Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını anlatmadan miras bırakanın mirasçılıktan neden bir ya da birden fazla mirasçıyı mirasından mahrum bıraktığını incelemekte fayda vardır.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir?

Kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 510. Maddesi ve devamında mirasçılıktan çıkarmanın nedenlerini, sonuçlarını ve ispatı gibi birçok durumu hüküm altına almıştır. Miras bırakan eğer kanundaki hükümler gerçekleşmiş ise geçerli olacak şekilde miras sözleşmesi ile ya da vasiyetname ile bir ya da birden fazla kişiyi mirasçılıktan çıkarabilir. Kanundaki ilgili maddede sayılan sebeplere baktığımızda kanun koyucu mirasçılıktan çıkarmak için bu şartların var olması gerektiğini ifade etmiştir: Mirasçılıktan çıkarılacak olan kişinin miras bırakana karşı ya da miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse, Ya da mirasçı miras bırakana ya da ailesine karşı aile hukukunda ifade edilen görevleri önemli ölçüde yerine getirmemiş ise miras bırakan o mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Örnek verecek olursak miras bırakanın çocuğu miras bırakanın eşini öldürmeye teşebbüs etmiş ise bu durumda miras bırakan çocuğunu mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Konu ile ilinti olan Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunun 511. maddesinde mirasçılıktan çıkarılmanın hükümlerini ele almıştır. Kanun hükmüne göre sonuçlar şu şekildedir: Mirasçılıktan çıkarılan mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamayacaktır. Mirasçılıktan çıkarma eğer miras bırakan mirasçılıktan neden o mirasçıyı çıkardığını açıkça ifade etmişse bu durumda geçerli olmaktadır.

Mirasçılıktan Çıkarma İşlemi Nasıl İptal Edilir?

Ölüme bağlı tasarrufla gerçekleştirilen mirasçılıktan çıkarma iptal edilebilir. Türk Medeni Kanunun 558/1 maddesine göre mirasçılıktan çıkarmanın iptalinde menfaati olan yani mirasçılıktan çıkarılan kişi ya da vasiyet alacaklısı mirasçılıktan çıkarmanın iptalini istemek için dava açma hakkına sahiptir. Miras bırakanın iptali davasında davalı taraf mirasçılıktan çıkarılmadan fayda sağlayan kişilerdir. Bunlar genelde diğer mirasçılardır. Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir. Bu davanın görülebilmesi için birtakım şartlar gereklidir. Bu şartlar:
  • Mirasçılıktan çıkarmada geçerli bir neden bulunmamalıdır.
  • Miras bırakan vasiyetnamesinde ya da miras sözleşmesinde mirasçılıktan çıkarmanın nedenini yazmamış olmalıdır.
Bu davada ispat yükü davalı tarafa aittir. Yani davalı taraf her türlü delille davacı tarafın mirasçılıktan çıkarılmasının haklı olduğunu ispatlamalıdır. Konu ile bağlantılı olan Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davasında Süre Varmıdır?

Türk Medeni Kanunun 559 maddesine göre; Davacının tasarrufu, iptal sebebini ve hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl, Herhalde vasiyetnamenin açılmasından itibaren ya da diğer tasarrufların gerçekleşmesinden itibaren iyi niyetli davalılara karşı 10, İyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl içerisinde davayı açmalıdır. Aksi halde süre dolduğunda dava açma hakkı düşer. Bu süreler zaman aşımı değil, hak düşürücü sürelerdir. Ayrıca da hükümsüzlük define dayanarak da her zaman ileri sürülebilir. Bu davanın taraflarının bir avukat aracılığı ile davayı takip etmeleri kendi lehlerine olacaktır. Bir sonraki Mirastan Iskat Davası hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI - ANTLAŞMA VEYA SÖZLEŞME YOK İSE DE MURİSİN ÖLÜM TARİHİ İTİBARİYLE DAVACILARIN VATANDAŞI OLDUĞU ÜLKEDE YABANCILARIN BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMADIĞI. DAVACILARIN MİRASÇILIĞININ VE MİRAS PAYLARININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Mahkemece, mirasçılık belgesi verilmesi davasının hasımlı olarak açılmasında davacı tarafın hukuki yararının bulunduğu, davacıların murisle ırs bağının ispatlandığı, bu durumun murisin annesine ait mirasçılık belgesinde kızından olma torunlarına da miras payı verilmesine dair kararın onama ilamından da anlaşıldığı, Murisin ölüm tarihi itibariyle davacıların vatandaşı olduğu ülke ile ülkemiz arasında ikili veya çok taraflı bir antlaşmanın bulunmadığı ancak söz konusu ülkede yabancıların bir sınırlamaya tabi olmadığına dair cevabın dosya arasında olduğu da gözetilerek davacıların mirasçılığının ve miras paylarının tespit edildiği mirasçılık belgesinin verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 304 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara