Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? | Ölünceye kadar bakma akdi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi, yaşlandığında veya bakıma muhtaç olduğunda hayatını güvence altına almak isteyen bireyin, bir başka bireye veya bir tüzel kişiliğe kendisine bakım, Gözetim ve ilgilenmesi karşılığında bir taşınmazın mülkiyetini veya bir taşınır mülkiyetini devretmeye...
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? | Ölünceye kadar bakma akdi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi, yaşlandığında veya bakıma muhtaç olduğunda hayatını güvence altına almak isteyen bireyin, bir başka bireye veya bir tüzel kişiliğe kendisine bakım, Gözetim ve ilgilenmesi karşılığında bir taşınmazın mülkiyetini veya bir taşınır mülkiyetini devretmeye yönelik akittir veya sözleşmedir. Mal varlığının tamamını da devredebilir. https://youtu.be/vyMdBV2xtiI?list=PLdtGZa0crx5Ff2n7QEIk5u6r2ZtPYXYEg Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde veya akdinde, bir taşınmazın (tarla, arsa,ev, iş yeri vb.) veya bir taşınır (para, eşya, araç gibi) devretmesi karşılığında kişi veya tüzel kişi, devreden kişiye ölünceye kadar bakma, onu gözetme ve onunla ilgilenme sorumluluğu altına girer. Yükümlülük  altına giren gerçek kişi veya tüzel kişi de olabilir. Akde konu olan gayrimenkulün ise mutlaka bakım alacaklısı olan kişiye ait olma zorunluluğu yoktur, 3. kişilere ait bir gayrimenkul de olabilir. Böyle durumlarda 3. kişinin rızasıyla mümkündür. Ayrıca sözleşme konusu taşınır veya taşınmaz malın, sözleşme tarihinde bakım alacaklısı malik olması gerekmez, gelecekte elde edeceği  taşınır veya taşınmaz bir mal da sözleşmenin konusu olabilir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini veya ölünceye kadar bakma akdi, Sulh Hukuk Hakimi, Noter veya Tapu memuru huzurunda düzenlenir. Tapu memuru, konusu taşınmaz olan sözleşmeleri düzenleyebilir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdi, resmi şekilde (Resmi vasiyetname şeklinde) akıl sağlığına hayız iki tanık ve taraflarının huzurunda resmi memur tarafından yapılır. Eğer taşınmaz 3. kişiye ait ise onunda hazır bulunup ölünceye kadar bakma akdi veya sözleşmesini imzalaması gerekir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde veya akdinde bakım alacaklısı, bakım borçlusu ile kural olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Ancak ölünceye kadar bakma akdinde veya sözleşmesinde bunun aksi kararlaştırılabilir. Ölünceye kadar bakma akdi veya sözleşmesinde bakım borçlusu, bakım alacaklısının sosyal statüsüne göre her türlü ihtiyaçlarını , bakımını yapmak, yemesini, içmesini,giyinmesini, sosyal ihtiyaçlarını ve benzeri diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmesi karşılığında bakım borçlusu Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdiyle devredilen malı satma hakkına sahiptir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma akdi düzenlenirken, bakım alacaklısının yaşlı, hasta veya yardıma muhtaç durumunda olması gerekmez. Ve ayrıca sözleme yapıldıktan çok  kısa bir süre içinde bakım alacaklısının vefat etmesi sözleşmenin geçerliliğini iptal etmez. Sözleşmenin  konusu bir mal karşılığında ölünceye kadar bakmaktır, ölümün tarihini kimsenin belirleme şansı olmadığından dolayı erken ölüm sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Diğer taraftan bu sözleşme veya akit, varislerden,alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali, Tapu İptali, Saklı Payın İhlali nedeniyle Dava Açılmaktadır. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini veya Ölünceye Kadar Bakma Akdi Kim Düzenler, Şekli Şartları Nelerdir? Ölünceye Kadar Bakma sözleşmesini veya ölünceye kadar bakma akdi, Sulh Hukuk Hakimi, Noter veya Tapu memuru huzurunda düzenlenir. Tapu memuru, konusu taşınmaz olan sözleşmeleri düzenleyebilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdi, resmi şekilde (Resmi vasiyetname şeklinde) akıl sağlığına hayız iki tanık ve taraflarının huzurunda resmi memur tarafından yapılır. Eğer taşınmaz 3. kişiye ait ise onunda hazır bulunup ölünceye kadar bakma akdi veya sözleşmesini imzalaması gerekir. SORU: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Resmi Şekilde Yapılması Zorunlu mudur? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdi, hukukun belirtildiği gibi resmi şekilde yapılır. Diğer taraftan Yargıtay vermiş olduğu bir karar da, resmi şekilde yapılma zorunluluğu olan sözleşmenin, Sadece konusu gayrimenkul (taşınmaz) mallar olan sözleşmeler için geçerli olduğunu, konusu menkul (taşınır) mallar olan sözleşmelerde resmi şekilde yapılma zorunluluğu olmadığı belirtilmiştir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı Ne Olabilir? Her türlü taşınır (para, araç, eşya) ve taşınmaz (arsa, tarla. ev, işyeri, devre mülk) mal ölünceye kadar bakma akdi veya sözleşmesinin konusunu teşkil eder. Sözleşme konusu taşınır veya taşınmaz malın, sözleşme tarihinde bakım alacaklısı malik olması gerekmez, gelecekte elde edeceği  taşınır veya taşınmaz bir mal da sözleşmenin konusu olabilir. Ayrıca ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdinde 3. kişinin rızasıyla 3. kişiye ait menkul veya gayrimenkul sözleşmenin konusu olabilir. SORU: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Anne ve Baba ile Çocukları veya Dede ve Büyükanne ile Torunları Arasında Yapılabilir mi?   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya akdi; ebeveynle ( anne veya baba) ile çocuğu veya dede ve büyükanne ile torunu arasında düzenlenebilir. Ancak sözleşme ile devredilecek taşınır ve taşınmaz malların miktarı, diğer varislerin saklı pay (tenkis oranı)  oranını zedelemeyecek şeklide kabul edilebilir miktarda olmalıdır. Yargıtay, Sözleşme ile devredilen menkul ve gayrimenkul malların, toplam malvarlığına oranını göz önüne  alarak karar vermekte, kabul edilebilir sınırı aşan akit veya sözleşmeleri  muris muvazaası olarak hükmedip iptal etmektedir. Üçüncü Bir Kişiye Ait Taşınır veya Taşınmaz Mal Sözleşmeye Konu Olabilir mi? Akde veya sözleşmeye konu olan menkul veya gayrimenkulün ise mutlaka bakım alacaklısı olan kişiye ait olma zorunluluğu yoktur, 3. kişilere ait menkul veya gayrimenkul de olabilir. Böyle durumlarda 3. kişinin rızasıyla mümkündür. SORU: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi veya Akdi Düzenlenirken, Bakım Alacaklısının Hasta Olması Gerekli midir? Bakım Alacaklısının Akdi Düzenlemeden Kısa Süre sonra Ölmesi Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma akdi düzenlenirken, bakım alacaklısının yaşlı, hasta veya yardıma muhtaç durumunda olması gerekmez. Ve ayrıca sözleme yapıldıktan çok  kısa bir süre içinde bakım alacaklısının vefat etmesi sözleşmenin geçerliliğini iptal etmez. Sözleşmenin  konusu bir mal karşılığında ölünceye kadar bakmaktır, ölümün tarihini kimsenin belirleme imkanı olmadığından dolayı erken ölüm sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Bakım Alacaklısıyla Bakım Borçlusu Aynı Evde Kalması Zorunlu mudur? Bakım Yükümlüsünün Görevleri Nelerdir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde veya akdinde bakım alacaklısı, bakım borçlusu ile kural olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Ancak ölünceye kadar bakma akdinde veya sözleşmesinde bunun aksi kararlaştırılabilir. Ölünceye kadar bakma akdi veya sözleşmesinde bakım borçlusu, bakım alacaklısının sosyal statüsüne göre her türlü ihtiyaçlarını; bakımını yapmak, yemesini, içmesini, giyinmesini, sosyal ihtiyaçlarını ve benzeri diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. SORU: Bakım Alacaklısının Vefatından sonra, Mirasçıları Sözleşme Şekil Noksanlığı Gerekçesiyle İptal Davası açabilir mi? Bakım alacaklısının varisleri şekil noksanlığı gerekçesiyle iptal dava açabilirler. Fakat Yargıtay, bakım sorumluluğunu yerine getiren bakım borçlusuna sağlığından şekil noksanlığı iddiasıyla dava açmayan bakım alacaklısının, öldükten sonra bu iddia ile varislerin dava açmalarını iyi niyet kurallarını ihlal gerekçesiyle reddetmektedir. Bakım Alacaklısının Devretmiş Olduğu Taşınır veya Taşınmaz Malları, Bakım Borçlusu satabilir mi? Bakım borçlusu, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereği mülkiyetini kazandığı taşınır veya taşınmaz malları başkasına satabilir.

Bu haber toplam 507 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara