Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi
Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi NAFAKA ALACAĞI, İŞTİRAK NAFAKASI ALACAĞI, TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI, NAFAKA ALACAĞI İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR, NAFAKA ALACAĞI NASIL ALINIR ŞİKAYET DAVASI - İŞTİRAK NAFAKASI ALACAKLISININ VELAYET HAKKI KENDİSİNE VERİLEN EŞ OLDUĞU - ANNENİN TAKİP YAPMA SIFATINA İLİŞKİN ŞİKAYETİN REDDİ İLE DİĞER İTİRAZLAR İNCELENEREK KARAR...
Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi Nedir? Nafaka için icra takibi yaptırmak, boşanma sırasında hâkim tarafından belirlenen ve maddi anlamda zorlanacak olan eş için yapılması gereken ödemenin yapılmadığı durumlarda mümkün olmaktadır.

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

Nafaka; boşanma davası devam ederken veyahut boşanma davası sonlandıktan sonra maddi anlamda zorlanacak eşe, diğer eş tarafından her ay düzenli yapılması gereken ödemedir. Nafaka icra takibi yoluyla alınabilmekte ve cebri icra yolu ile nafaka borçlusunda tahsil edilebilmektedir.

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka alacaklısı olan kişinin icra takibi başlatabilmesi için nafaka icra takip dilekçesi hazırlanarak, ikametgahın bağlı olduğu icra dairesine verilmelidir. Nafaka alacakları için takibin başlatılması adına ilgili kanuni prosedürlere ve sürelere uygunluk sağlanması adına ve alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarını tahsil edebilmesi adına alanında uzman bir avukat ile görüşülmesinde fayda vardır.

Tedbir Nafakası Nedir, Ödenmemesi Durumunda İcra Takibi Yapılır Mı?

Nafaka alacağı için icra takibi başlatılması mümkün olup alacaklının nafaka alacağını cebri icra yolu ile tahsil etmesi mümkün olmaktadır. Tedbir nafakası; boşanma davası halen devam ederken ailenin geçim açısından sıkıntıya düşmemesi adına hükmedilen nafaka ödemesidir. Taraflar bu nafakayı talep etmese dahi hâkim ailenin geçim durumunu göz önünde bulundurarak tedbir nafakası verilmesine hükmedebilir. Tedbir nafakasına boşanma davası devam ederken hüküm verildiği için icra takibi başlatmak için;
  • Mahkeme tensip zaptının onaylı bir örneği
  • Nafaka icra takip dilekçesinin icra müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Geçmişe Dönük Nafaka Borçları İçin İcra Takibi Başlatılması

Nafaka birçok farklı türde ve konu başlığı altında verilebilmektedir. Bazı nafakalar çocukların geçimi ve bakımı için, bazı nafakalar ise kadının hayatını düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi için verilmektedir. Geçmiş dönük yani birikmiş nafaka alacağı hesaplama işlemleri icra müdürlükleri tarafından yapılmakta olup böyle bir hesaplamada nafaka borcu olan kişinin mal varlığının bile tehlikeye girebileceği durumlar oluşabilmektedir. Nafaka için icra takibi 3 ay geçmesine rağmen ödenmemiş olan nafaka borçları için başlatılabilmektedir. Nafaka alacağı davalarında sürecin daha hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için alanında uzman bir avukat ile çalışmak faydalı olacaktır. Aşağıdaki Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi hakkında farklı makaleleri okuyabilirsiniz veya diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Nafaka davası nasıl açılır konusunda bilgi almak için sayfamızı okuyabilirsiniz.

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

NAFAKA ALACAĞI, İŞTİRAK NAFAKASI ALACAĞI, TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI, NAFAKA ALACAĞI İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR, NAFAKA ALACAĞI NASIL ALINIR NAFAKA ALACAĞI İÇİN İCRA TAKİBİ - İŞTİRAK NAFAKASI ALACAKLISININ VELAYET HAKKI KENDİSİNE VERİLEN EŞ OLDUĞU. ANNENİN TAKİP YAPMA SIFATINA İLİŞKİN ŞİKAYETİN REDDİ İLE DİĞER İTİRAZLAR İNCELENEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ. TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Mahkemece, iştirak nafakası alacaklısının velayet hakkı kendisine verilen eş (anne) olduğu nazara alınarak, annenin takip yapma sıfatına ilişkin şikayetin reddi ile diğer itirazların incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi yerine takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Yargıtay Kararı - Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

NAFAKA ALACAĞI İÇİN İCRA TAKİBİ - ARA KARARLA HÜKMEDİLEN TEDBİR NAFAKASININ İLAMLI TAKİBE KONU EDİLMESİ. NAFAKA ALACAĞININ KALDIRILDIĞINA GEÇERSİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KARAR VERİLMEDİĞİ - TAKİBİN DEVAMINI SAĞLAR NİTELİKTE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Borçlunun mahkemeye başvurusu, ara kararla hükmedilen tedbir nafakasının ilamlı takibe konu edilemeyeceği, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve dayanak ilamın Yargıtay tarafından bozulması sebebiyle takibin iptali istemine ilişkindir. Nafaka alacağı ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna, kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekirken takibin durdurulmasına dair karar verilmesi doğru görülmemiştir. Nafaka alacağı T.M.K.nun 169 ve devamı maddeleri uyarınca verildiğine göre, ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna, Kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin durdurulmasına dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 520 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara