Nafaka İcra Takibi

Nafaka İcra Takibi
Nafaka İcra Takibi | Türk Medeni Hukuku'nun alt dallarından birisi olan Aile Hukuku çerçevesinde başlatılan boşanma davalarında mahkeme tarafından dava süreci içerisinde veya sonrasında gereksinimi bulunan çocuk ve eş için diğer eş tarafından yapılması gereken ödemeler için nafaka terimi kullanılmaktadır. Nafaka ödemelerine ilişkin kararlar boşanma davası süreci...
Nafaka İcra Takibi | Türk Medeni Hukuku'nun alt dallarından birisi olan Aile Hukuku çerçevesinde başlatılan boşanma davalarında mahkeme tarafından dava süreci içerisinde veya sonrasında gereksinimi bulunan çocuk ve eş için diğer eş tarafından yapılması gereken ödemeler için nafaka terimi kullanılmaktadır. Nafaka ödemelerine ilişkin kararlar boşanma davası süreci içerisinde mahkeme tarafından alınırken, kesin hükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede de dava süreci içerisinde ya da dava sonuçlandığında belirlenmiş olan nafakanın nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına ödemelerinin yapılmaması durumunda nafaka alacaklısı tarafından gerçekleştirilebilecek bir takım hukuki süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlerden birisi de nafaka icra takibidir.

Nafaka İcra Takibinin Amacı

Nafaka ödemelerindeki sorunlara ilişkin olarak nafaka alacaklısı tarafından yetkili mahkemelere başvurularak başlatılabilmektedir. Bu süreç içerisinde icra takibi ile nafaka talebinin gerçekleştirilmesi, nafaka ödemelerinde düzenli olarak ilerleme kaydedilip, kaydedilmediğinin denetiminin nafaka alacaklıları açısından en etkin şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun yanı sıra nafaka borçlusu tarafından nafaka ödemelerinin yapılmaması durumunda da nafaka borçlusuna yönelik olarak yaptırım uygulanması ile nafakanın ödenmesinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır. | Nafaka İcra Takibi

Nafaka İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Nafaka icra takibi ile nafaka alacaklısının mağduriyetlerinin önlenmesi ve giderilmesi amaçlanır. Bu çerçevede de boşanma davası süreci içerisinde talebinin yapılabilmesi mümkün olduğu gibi dava öncesinde de talebinin gereksinim duyan eş veya çocuklar adına hükmüne karar verilebilen bir nafaka türü olan tedbir nafakası türünde nafaka icra takibi için Aile Mahkemelerine ve bu mahkemelerin olmaması durumunda da Asliye Hukuk Mahkemelerine nafaka alacaklısı tarafından başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nafaka ödemelerini gerçekleştirmemekte olan nafaka borçluları ile ilgili olarak yetkili icra makamları tarafından uygulanmakta olan düzenlemeler bulunuyor. Boşanma davası devam etmekte iken verilen nafaka ödemesi kararı ile ilgili olarak nafaka icra takibi süreci için mahkeme tarafından düzenlenmekte olan tensip zaptı aracılığı ile hüküm oluşturulmaktadır. Bu tip icra takiplerine yönelik olarak en önemli hususlardan birisi de söz konusu duruma ilişkin olarak kesinleşmiş ilam bulunmuyor olması dolayısı ile yapılacak icra takiplerinin ilamsız olarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir. | Nafaka İcra Takibi

Birden Fazla Birikmiş Nafaka Ödemesi Borcu Nasıl Alınır?

Nafaka ödemelerinin, nafaka borçlusu tarafından aksatılması ve ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısının tercih edebileceği yasal hakkı olan icra takibi aracılığı ile nafaka ödemelerini alabilmeleri mümkün kılınıyor. Bu çerçevede de birden fazla olan nafaka borçları ile birlikte birikmiş olan nafaka ödemeleri için geriye yönelik olarak alacak tahsilini sağlayacak yolun izlenmesi gerekiyor. Bu çerçevede de modern Türk hukuk sistemi kapsamı dahilinde birikmiş olan nafaka alacakları toplu şekilde bir icra kanalı aracılığı ile tahsilinin yapılabilmesi mümkündür. Nafaka borçlusu özel sektör çalışanı ise aldığı maaş üzerinden icra takibi ile kesinti yapılması ile nafaka ödemelerinin, nafaka alacaklısı tarafından alınabilmesi sağlanır. Eğer nafaka borçlusu kendi iş yerine sahip ise herhangi bir maaş geliri bulunmuyor olması dolayısı ile nafaka icra takibi sürecinin en doğru şekilde belirlenmesi alınacak sonuçlar açısından büyük bir önem taşımaktadır. | Nafaka İcra Takibi

Yargıtay Kararı - Nafaka İcra Takibi

YARGITAY KARARI: Ceza Genel Kurulu Esas:  2005/17-7 Karar: 2005/37 Karar Tarihi: 19.04.2005 ÖZET: Borçlu-sanık tarafından açılmış bulunan bir nafakanın indirilmesi davası sebebiyle alacaklı vekili tarafından yürütülen nafakaya dair icra takibinde, takibe konu miktar değişmiş ve davanın sonuç vermesini takiben de yeni bir takip isteğinde bulunulmuştur. Artık geçerli olan bu yeni takip isteğine göre prosedür yapılması zorunludur. Yeni takip isteğinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip, adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edilmesi ve bu takip isteği hakkında icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmemiş olması karşısında, nafaka borcunu ödememek suçunun yasal ögeleri oluşmamıştır. | Nafaka İcra Takibi

Nafaka İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

TAKİBİN İPTALİ DAVASI - NAFAKA ÖDEMESİNİN ALACAKLININ OĞLU HESABINA YAPILACAĞINA İLİŞKİN ALACAKLININ MUVAFAKATİNİN OLMADIĞI - MAHKEMECE KABULE GÖRE İSTEMİN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Alacaklının tasarruf ehliyetine sahip olduğu, nafaka ödemesinin, alacaklının oğlu hesabına yapılacağına ilişkin alacaklının muvafakatinin olmadığı gerekçesiyle, sadece nafaka alacaklısı hesabına ödenen kısım kadar nafaka borcu ödenmiş sayılacağından davanın reddi ile takibe konu alacağın 34.539,90 TL asıl alacak, 1.275,97 TL işlemiş faiz yönünden düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece kabule göre istemin kısmen kabul kısmen reddine karar verilmesi ve hüküm ferilerinin de buna göre oluşturulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Bu haber toplam 410 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara