Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası

Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası
Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası | Taraflardan Birinin Nafaka Ödemesinin Hükmedilmesi ve Hükme Karşı Gelinmesinde Ortaya Çıkacak Sonuçlar Taraflar arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye taşınarak hukuki bir sürece girmeleri sonucunda artık taraflar kendi bildikleri şekilde davranamayacaklar ve dava sonucunda çıkan karar her iki tarafı da bağlayacak ve taraflar...

Taraflardan Birinin Nafaka Ödemesinin Hükmedilmesi ve Hükme Karşı Gelinmesinde Ortaya Çıkacak Sonuçlar

Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası | Taraflar arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye taşınarak hukuki bir sürece girmeleri sonucunda artık taraflar kendi bildikleri şekilde davranamayacaklar ve dava sonucunda çıkan karar her iki tarafı da bağlayacak ve taraflar bu hükümlere uymakla yükümlü tutulacaklardır. Boşanma davalarında a yol bu şekildedir. Boşanmak için dava açan taraflar boşanmanın yanında getirdiği hüküm ve sonuçlara uymak zorundadırlar aksi takdirde hakimin kararına aykırı davranarak hukuk normlarına aykırı davranan tarafa hukukun öngördüğü yaptırımlar uygulanabilmektedir. Hakimin hükmettiği nafakayı ödemek istemeyen birey sayısı yadsınamayacak kadar fazladır. Bu sorun ile oldukça sık karşılaşan kanun koyucu bu konuya da el atarak hüküm altına almıştır. Bu soruya şu şekilde cevap verebiliriz:

Hükmedilen Nafakayı Ödememenin Yaptırımı Nelerdir? | Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası

Nafaka boşanma davasının maddi sonuçlarından biri olmakla beraber tarafları bağlayıcı bir hukuki karadır da ayrıca. Nafakanın ödenmemesi takdirde devreye İcra ve İflas Hukuku girecek ve orada var olan konuyla ilgili yaptırımlar nafaka demeyi reddeden tarafa uygulanacaktır. İcra ve İflas Kanunun ilgili maddesine göre nafaka ödemeyen tarafa İcra Ceza Mahkemesi 3 aya kadar tazyik hapis cezası verebilmektedir. Hapis cezasına çarptırılan kişi nafakayı ödediği takdirde serbest kalabilecektir. Bir nevi caydırıcı amaçlı  bir tutuklamadır. Maddi yönden baktığımızda ise hakim tarafından nafaka artırılabilir ve icra iflas hukukuna dair diğer işlemler( haciz vb.) gündeme gelebilecektir. | Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası

Nafaka Ödememe Halinde Ceza Davası Açma Şartları Nelerdir?

Nafaka uygulamalarında nafaka borçlusu tarafından nafaka ödemelerinin yapılmaması halinde nafaka alacaklısının mağduriyet yaşamasının önlenebilmesi ve haklarının korunabilmesi içi mahkemeler tarafından nafaka borçlusuna yönelik olarak gerçekleştirilebilen bazı yaptırımlar bulunmaktadır. | Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası Türk hukuk sistemi çerçevesinde Aile mahkemesi tarafından kararı alınan nafaka, ödemekle yükümlü olan taraf tarafından ödemesinin gerçekleştirilmemesi halinde nafaka borçlusuna yönelik olarak ilamlı icra takibi başlatılması için başvuru nafaka alacaklısı tarafından gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede de nafaka alacaklısının, nafaka borçlusu tarafından nafaka ödemesinin yapılmaması halinde ceza davası açabilmesi için bazı şartlara uygunluk gerekiyor. Buna göre;
  • Nafakayla ilgili verilen bir kararın bulunması: Nafaka alacağı nitelik yönünden öncelikli alacak olması, hedefin nafaka yükümlüsünün düzenli ödeme yapmasını sağlamak olurken, ara kararda belirlenmiş olan nafakanın da bu kapsamda olması gereklidir.
  • Aylık nafakanın tahsiliyle ilgili başlatılan icra takibinin kesinlik kazanması: Nafaka alacaklısı tarafından başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden evvel gerçekleştirilen şikayetlere onay verilmiyor. Bu sebeple de tebligatın yapılması ve takibin kesinleşmesi gerekir. Bunun nedeniyse şikayetin söz konusu noktası aylık nafakanın süre hesabı ile göz önünde bulundurulur.
  • İcra takibi emrinin tebliğinden sonra şikayet tarihine dek 1 aylık sürenin geçmesi: İcra takibinin ilk döneminde şikayet alternatifinin tercih edilmesi isteniyorsa, tebliğ tarihinden sonra en 1 aylık sürecin tamamlanması gerekliliği bulunuyor. Bu şekilde aylık nafaka miktarının ödenmemesinin söz konusu olması sağlanır. Aksi halde 1 aylık süreç dolmadığında yapılan başvurulara ret yanıtı mahkeme tarafından veriliyor.
  • Ödemesi yapılmayan aylık nafaka hakkında şikayet en fazla 3 ay içerisinde yapılmalı: Bu belirtilen zaman dilimi hak düşürücü bir süredir. Nafaka alacaklısı tarafından şikayet etme arzusunda olunan aylık nafakanın ödeme tarihinden 3 aylık süreç geçmesi durumunda kişinin şikayette bulunma hakkı düşmektedir. Bu durumda söz konusu durum mahkeme tarafından re'sen göz önünde bulundurulmaktadır.
  • Birden fazla olan ödenmemiş nafaka borcu olmaması gerekir: Aylık nafaka alacakları, kamu alacağı gibi öncelikli alacak sınıfında bulunuyor ki nafaka alacaklısı yapacağı icra uygulamalarında önceden haciz konulmuş olan mala haciz talebinde bulunursa ilk sıradan iştirak hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu aşamada önem verilmesi gereken nokta söz konusu durumun sadece aylık nafaka alacağı için geçerli olduğu, birikmiş olan nafaka borçlarının adi alacağa dönüşmüş olması dolayısıyla bu uygulama geçerli olmamaktadır.

Nafaka Borcunun Ödemesi Yapılmazsa Ne Olur?

Nafaka alacağına ilişki olarak nafaka alacaklısı tarafından ilamlı takip başlatılmasının ardından nafaka borcunun ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısının yapacağı şikayet doğrultusunda icra mahkemesi tarafından 3 aya kadar tazyik hapsi cezası uygulanabiliyor. Hapis cezasının uygulanmasına başlanmasının ardından karara ilişkin gereklilik uygulanır ise borçlu İcra İflas Kanunu'nun 344.maddesi çerçevesinde tahliyesi gerçekleştirilmektedir. Nafaka borçlusunun hapis cezasını tamamlaması durumunda nafaka alacaklısına olan nafaka borcunun herhangi bir şekilde silinmesi veya yok sayılması söz konusu olmamaktadır. Konu içerisinde nafaka avukatları ankara hakkında ki makaleyi konuya açıklık getirmesi açısından okuyabilirsiniz. | Nafaka Ödememe Suçu Şikayet Cezası

Bu haber toplam 376 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara