Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Kararı

Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Kararı
Karın Germe Estetik Operasyonlara İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davası.

Karın Germe Estetik Operasyonlara İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davası. Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Kararı.

Karın germe ameliyatının akabinde deri fazlalığının oluşabilmesi, tıbben doğal bir süreç olarak değerlendirildiği için yapılacak basit bir müdahale ile giderebileceğine ilişkin yaşanan uyuşmazlıkta, karşılanan zararın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu sonuç kararı, tarafların vekilince istinaf başvurusuyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmuştur. Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu sonuç kararı aşağıdaki gibidir.

Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Davacı Vekilinin İddiaları

Davacı vekili davaya konu olan olayı, mahkemeye sunduğu dilekçede; müvekkilinin göğüslerinde ve karın bölgesinde estetik yaptırmak amacıyla doktorla 9.000.000 TL bedel karşılığında anlaştıklarını belirtmiştir. Özel hastanede davalı doktor tarafından operasyonun gerçekleştiğini, fakat operasyonun gerçekleşmesinden sonra müvekkilinin göğüslerinde bariz derecede fark edilebilen bir simetri farkı, karın bölgesinde ise aşırı derecede şekil bozukluğu olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte operasyon yapılan bölgelerde aşırı şekilde ağrı yaşadığını belirten davacı, vekili aracılığıyla dilekçede bu şikayetlerinden bahsetmiştir. Davacı vekili söz konusu şikayetler sebebi ile müvekkilinin normal yaşantısına dönmekte güçlük çektiğini, bu nedenle de iş gücünden yoksun kaldığını ifade etmiştir.

Müvekkilinin gerçekleştirilen estetik operasyonu sonrasında davalı doktorun ayıplı ve kusurlu ifada bulunduğundan şikayetçi olduğunu ve sonuçlardan ötürü ağır hayal kırıklığı yaşadığını, psikolojik olarak çöktüğünü, kendine güvenini yitirdiğini ileri sürmüştür.

Tüm bu olumsuz sonuçların göz önünde bulundurulmasıyla davalı doktorun yapmış olduğu ayıplı eserden ayıba karşı tekeffül borcu olması sebebiyle, estetik operasyon için ödenen 9.000.000 TL maddi tazminat ile 20.000.000 TL manevi tazminat davası açarak toplamda 29.000.000 TL tazminatın davalı doktordan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Davalı Vekilinin Cevapları

Davalı doktorun vekili ilgili mahkemeye sunmuş olduğu cevap dilekçesinde, davaya konu olan ihtilafın kamu sağlığı kapsamında ele alınması gereken bir konu olması sebebiyle, soruşturmanın asliye hukuk mahkemesince yapılması gerektiğini belirterek öncelikle davanın söz konusu görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte davanın zamanaşımı sürelerinin farklılık göstermesi sebebiyle de davanın reddedilmesini talep etmiştir.

Davalı doktorun vekili esasa ilişkin mahkemeye sunduğu savunmada, müvekkilinin mesleğini özen ve dikkatle yerine getiren, tıp biliminin ilkelerine uygun hareket eden ve bu zamana kadar her şekilde başarılı ameliyatlar yapan bir doktor olduğunu öne sürmüştür.

Bu sebeple davacının iddialarının haksız olduğunu belirten davalı vekili, ameliyat sonrasında davacı ile yakından ilgilendiğini, herhangi bir kusur bulunuyorsa bu kusur tamamen davacı tarafını ilgilendirdiğini, çünkü müvekkilinin davacıya ameliyattan sonra 1,5 ay kendisini zorlamaması gerektiği konusunda uyardığını belirtmiştir. Bu bağlamda davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Yerel Mahkeme Kararı

İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararda, davacı tüketicinin davalı doktora; karın germe, meme büyütme, yağ alma ve meme ucu büyütme ameliyatları için başvuruda bulunduğu ve davacı tüketicinin özel hastanede muayene edilip ameliyata alındığı belirtilmiştir.

Davacı hastanın ameliyattan sonra karşılaştığı sorunlarda tıbbi malpraktis adına herhangi bir probleme saptanılmadığı, bununla birlikte sol abdominal flepteki liposakşına bağlı olarak çöküklük şeklinde ortaya çıkan bulguların, bu tür estetik operasyonlarda her zaman karşılaşılabilecek durumlar olduğu ifade edilmiştir.

Ameliyat öncesinde hasta bilgilendirme ve onay formunda söz konusu gündeme gelen konuların yazılı olarak ifade edilip hastanın onamı alındığı belirtilmiştir. Bu kapsamda davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme Kararına Karşı İstinaf Sebepleri

Davacı vekili, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaf başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu işleme sebep olarak, daha önce alınan bilirkişi raporunda operasyon sonucu oluşan durumların davalı doktorun hatasından kaynaklı olup olmadığına dair bir açıklama getirilmediğini, eksik olarak düzenlenen dosyaya göre, yerel mahkemenin almış olduğu kararın yasaya aykırı olduğu belirtilmiştir.

Estetik Ameliyet Maddi ve Manevi Tazminat Gerekçe ve Karar

Davaya konu olan ihtilaf, estetik operasyon sözleşmesine aykırılık sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. 6098 sayılı TBK un 470 vd maddelerinde belirtilen hükümlere göre yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmesi, yüklenicinin hem sadakat hem de özen borcunu kapsamaktadır.

Eser sözleşmesi şartlarına göre belli bir sonucun ortaya çıkması taahhüt edilmektedir. Bilirkişi raporları da göz önünde bulundurulduğunda ameliyatın doğal sonucu olarak ağrı ve akıntı yaşanabileceği, davacının karın germe ameliyatındaki deri fazlalığının da doğal bir sonuç olduğu ve basit bir cerrahi müdahale ile çözülebileceği göz önünde bulundurularak istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 228 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara