Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara
Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sağlık davalarında maddi ve manevi tazminat türleri yapısal olarak çok karmaşık ve izlenilmesi gereken yollarında komplike olmasına sebebiyet verir. Sağlık davalarında oluşan hata ve kusurlar farklı kanunlar kapsamına girebilir. Bu durum mağdur kişinin haklarını koruyabilmesi adına uzun uğraşlar vermesine sebep olabileceği gibi, bu...
Sağlık Hukuku Avukatları Ankara konusunda Sağlık davalarında maddi ve manevi tazminat türleri yapısal olarak çok karmaşık ve izlenilmesi gereken yollarında komplike olmasına sebebiyet verir.

Sağlık Hukuku Avukatları Ve Danışmanlık

Sağlık davalarında oluşan hata ve kusurlar farklı kanunlar kapsamına girebilir. Bu durum mağdur kişinin haklarını koruyabilmesi adına uzun uğraşlar vermesine sebep olabileceği gibi, bu uğraşlarında doğru yöntemlerle verilmesi önemlidir. Örneğin yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle tazminat talepleri, ölüm veya çeşitli riskli durumlara karşı açılacak tazminat davaları, farklı kanunlar kapsamında doktorun yanlış teşhis ve tedavi yöntemleri kullandığı ispatlanmalıdır. Buna karşın estetik ameliyat nedeniyle tazminat davalarında, kusurlu veya istenilen sonuca ulaşmamış tedavinin oluşturduğu fiziksel ve ruhsal hasarların tazmin edilmesi istenir. Bu kapsamda Borçlar Kanunu’na uzanacak başka bir yöntem ve yol izlenmelidir.

Sağlık Hukuku Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Sağlık Hukukunda Hekimlere karşı açılabilen maddi ve manevi tazminat davaları doktor hatası olarak tedavi süreçlerinde karşılaşılan yanlış uygulamaları kapsamaktadır. Doktorların yanlış tedavi uygulaması veya tıbbi olarak yapmaması gereken hataların hasta üzerinde zarara neden olacak şekilde gerçekleşmesi halinde doktora karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı söz konusu olacaktır. Sağlık Hukuku tazminat davası nasıl açılır konusunda tedavi süreçlerinde birçok olumsuz durum ortaya çıkabilmektedir. Bu olumsuzlukların doktor hatası nedeniyle gerçekleştiğinin ispatı halinde hekimlerin hukuki sorumlulukları ortaya çıkmakta ve yanlış müdahalede bulunan doktor aleyhine tazminat davası açılabilmektedir. Birtakım Yargıtay kararlarında;
  • Hastalığın yanlış teşhisi,
  • Tedavi sırasında uygulanan yanlış yöntemler,
  • İlaç dozunun ayarlayamamasından kaynaklanan komplikasyonlar,
  • Ameliyat ve tıbbi müdahale sırasında hastanın vücudunda zararlı madde unutulması,
  • Tıbbi müdahalenin yapılmaması veya geç yapılması
Gibi durumlarda doktora tazminat davası açma hakkı tedavi edilen kişi ve kanuni yakınlarına bırakılmıştır.

Sağlık Hukuku Doktora Tazminat Davası Açmada Kamu- Özel Hastane Ayrımı

Doktorların hastaları tedavi ederken birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Tedavi ve tanı koyma süreçlerinde, tıbbi müdahalelerde yapılacak ihmal ve hatadan kaynaklanan doktor kusurları sonucunda maddi veya manevi zarara uğrayan hasta tazminat davası açarak zararın tazmin edilmesini talep edebilir. [caption id="attachment_16018" align="aligncenter" width="500"]Sağlık hukuku avukatları Sağlık hukuku avukatları ve danışma konuları[/caption] Kamu hastanelerinde görevli doktorlar ile özel hastane ve muayenehane doktorlarına açılacak tazminat davalarında farklar bulunmaktadır. Kamu hastanelerinde çalışan doktorların hekim hataları sebebiyle açılacak tazminat davaları idare aleyhine açılmaktadır. İdare yargılama sonucunda doktor ihmal veya hatasının tespit edilmesi halinde tazminat miktarını doktordan rücu etme hakkına sahiptir. Kamudaki doktor aleyhine açılan tazminat davalarında idare mahkemeleri görevlidir. Özel hastanelere ve özel hastane doktorlarına maddi ve manevi tazminat davası açma ise özel hastaneye tazminat davası dilekçe örneği ile tüketici mahkemesine yapılmaktadır. Özel hastane doktorları da yaptıkları hatalı ve ihmali davranışlarından dolayı hukuki sorumluluk altındadır.

Sağlık Hukuku Tazminat Davası Açılmasında Zamanaşımı

Hekim hatası sebebiyle açılacak davalara Malpraktis davaları da denmektedir. Malpraktis davalarında zamanaşımı doktor hatasının kamu hastanelerinde mi yoksa özel hastane ve muayenehane de yapılmasına göre farklılık arz eder. Kamu hastanelerinde meydana gelen doktor hatalarında doktor hatasının öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl her halükarda 5 yıl içinde idare aleyhine tazminat davası açılmalıdır. Kamuda çalışan doktora karşı açılmış doktor hatası sebebiyle ceza davası varsa bu durumda ceza davası zamanaşımı süresi tazminat davasını etkilememektedir. Özel muayenehane ve hastanelerde doktor hatası sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi zarara uğrama hallerinde hastanın yanlış tanı ve tedavi yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl her halükarda 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır. Yapılan yanlış tedavi sebebiyle aynı zamanda ceza davası da açılmışsa bu durumda tazminat davası zamanaşımı süresi ceza davasının öngördüğü süreler dikkate alınarak açılmaktadır. [caption id="attachment_16019" align="aligncenter" width="500"]Sağlık Hukuku Tazminat Davası Nasıl Açılır Sağlık Hukuku Avukatları - Tazminat Davası Nasıl Açılır[/caption]

Sağlık Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Doktorların hastalarına karşı olan yükümlülükleri kanunlar yoluyla düzenlenmiştir. Doktorlar herhangi bir hastalık konusunda kendisine başvurmuş olan hasta için, en uygun ve en güvenilir tedavi yolunu bulmaya zorunludur. Bununla birlikte daha baştan konulan yanlış teşhis, yanlış tedavilerin uygulanmasına ve devamında fiziksel hasarların oluşmasının yanı sıra, ruhsal hasarlarında ortaya çıkmasına sebep olabilir. Daha kötüsü ölümle sonuçlanan bir tedavi süreci geride kalmış olabilir. Doktorların bu anlamda hastalarına uyguladıkları teşhis ve tedavilere karşı sorumlulukları vardır ve hastalarını gereksiz risk altına sokmaktan kaçınmaları zorunludur.

Sağlık Hukukunda Tazminat Hakkı

Hastaların karşılaştıkları sonuçlar, onların tüm yaşamlarını etkileyebilecek türde olabilir. Bu sebeple tedavi ve teşhis konusunda yanlışlıkların olup olmadığını anlamak için bile tazminat davası talepleri gündeme gelebilir. Sağlık davalarında uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla, yaşanılan durumla ilgili çok daha net bilgiler edinebilir. Tazminat davası ve diğer türde davalar açabilmenin gerekliliğini sorgulayabilirsiniz. Sağlık davaları yapıları itibariyle kompleks davalardır. Bu türlü hukuki süreçlerde kişinin kendi haklarını savunabilmesi çok güçtür. Bu sebeple alanlarında uzmanlaşmış, sağlık davalarına her yönden sağlık hukukuna hakim avukat ve danışmanlık ile hukuki desteklerine başvurulması mutlaka gereklidir.

Yanlış Teşhis Ve Tedavi Nedeniyle Uğranılan Zarar

Bununla birlikte teşhis ve tedavi sürecinde yaşananlarda doktorların herhangi bir kusuru olmamasına rağmen, istenilen tedavi sonucuna da ulaşılmamış olabilir. Her olayın kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmesi ve doktor hatasının olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Kanuni olarak avukat tutma zorunluluğu bulunmasa bile, farklı kanunlar kapsamında farklı hakların kazanabileceği olaylar yaşanmışken, hem kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı ve hem de usuller yönünden yapılan yanlışlıklar nedeniyle mağdur kişi, mağduriyetini ispat edemeyebilir. Dahası bu mağduriyetin giderilmesi konusunda da olumsuz sonuçlara ulaşabilir. Bu türlü kaybedilmiş haklar geri kazanılamayacağı için, sağlık davalarında mutlak surette hukuki destek almanız önerilir. Doktorların hastalarına karşı olan sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmediği, sorumluluğunu yerine getirmiş olmasına rağmen çeşitli hafif veya ağır kusurlar gösterip göstermediği, çeşitli hatalı hareketlerde bulunup bulunmadığının kanıtlanması ve mağdur da oluşan mağduriyetin türleri, tamamen farklı kanunlar kapsamlarında değerlendirilmeli ve buna göre bir yöntem izlenmelidir. Makalede İş Hukuku Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sıkça Sorulan Sorular

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI VE DANIŞMANLIK KONULARI NELERDİR Sağlık dava avukat ve danışmanlık, Sağlık konularında yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki yollara başvurmak çok önemlidir.  Özellikle sağlık hukuku tazminat gerektiren davalar olduğu için sağlık davalarına bakan avukatların tecrübeli olması çok önemlidir. Sağlık tazminat davaları medyada da çok sık karşılaştığımız ve haberlere konu olan dava türleridir. Doktor hataları başta olmak üzere hastanelerdeki eksiklikler sağlık hukuk tazminat davalarına konu olan ana başlıklar arasındadır. Sağlık hukuku maddi manevi tazminat davaları açmasına olanak tanıdığı mağdurların dikkat etmesi gereken yegane konu ise sağlık davalarında zamanaşımı hususudur. Haklarımızı doğru anlamak, çok önemli bir konu olan sağlık hizmeti alırken mağdur olmamak için sağlık hukuku ile ilgili Yargıtay kararları doğru incelenmeli. Başımıza gelen herhangi mağduriyette sağlık hukuku avukatlarına danışmalıyız. Örneğin Ankara’da yaşayan bir mağdur “sağlık davaları avukat Ankara”, “sağlık hukuku avukatları Ankara”, “sağlık hukuku avukatı Ankara”, “sağlık avukatı Ankara” gibi aramalarla hizmet alabileceği avukatların listesine kolayca ulaşabilir.

Bu haber toplam 400 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara