Atla

Sendikal Tazminat Davası


Sendikal Tazminat Davası

Sendikal Tazminat Davası

Sendikal Tazminat Davası

Günümüz modern yüzyıl Türkiye' sinde çalışanların. Haklarının korunabilmesi ve tüm haklarını başarılı bir şekilde elde edebilmesi konusunda hukuki yönden çok geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda da Türkiye' de çalışma dünyasında yer alan her bir işçinin karşı karşıya kalabilecekleri hak kayıpları ile ilgili olarak. Yasal destekten yararlanabilmesini sağlayacak kanun koyucu tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler bulunmaktadır. Bu doğrultu da günümüz çalışma dünyasında sıklıkla gündeme gelen sendikal faaliyetler çerçevesinde. İşten çıkarılmalar ile sıklıkla karşı karşıya kalınabiliyor ki bu noktada sendikal tazminat hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada sendikal tazminat isminden de belli olduğu gibi işçinin sendik dolayısı ile işten haksız şekilde çıkartılmış olan işçiye bu durumda ödenmekte olan bir tazminat türüdür. Bu sendikal tazminatı türü ve nedenleri büyük bir önem taşımakta olduğundan kesinlikle dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Günümüz Türkiye' sinde en az 7 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulumu gerçekleştirilebilen sendika, çalışanların haklarının savunulması ve geliştirilmesi hedefi gösterir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da güvence altına almış olduğu bu hak, kişilerin temel hak ve özgürlükleri dahilinde bulunuyor. Sendika kurulumu izne tabi olmamasından dolayı sendikal eylemlerin gerçekleştirilmesi de izin gerekliliği teşkil etmemektedir.  İlgili mevzuat şartları kapsamında hareket edilmesi sureti ile her vatandaşın sendika üyeliğinin bulunması ve sendikal uygulamalarda yer alabilmesi hakkı bulunmaktadır.

Sendikal Tazminat Nedir?

Sendikaya üye olması dolayısı ile, sendika üyeliğine son vermesinden dolayı veya sendikal uygulamalarda yer alması. Dolayısı ile iş akdi feshedilen çalışana yönelik olarak işveren tarafından ödemesinin yapılması.

Gerekliliği bulunan ve miktarı İş Mahkemesi tarafından belirlenmekte olan bir tazminat türü olan sendikal tazminat türü, günümüzde işçilerin en temel yasal hakları arasında yer alır. Yasal doğrultuda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. Maddesi dahilinde düzenlenmiş olan bu söz konusu tazminat türü olan sendikal tazminatın talep edilebilmesi için İş Mahkemesi' ne başvuruda bulunarak sendikal tazminat davası açılması gerekir.

Sendikal Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Günümüzde sendikal tazminat davası ile ilgili olarak sıklıkla gündeme gelen konulardan birisi de işe iade davası açma süresinin sendikal tazminat için de geçerli olduğu şeklindedir. Yani işe iade davası açabilmesi için işçinin bulundurması elzem olan koşulların bu sendikal tazminat davasında da talep edileceği düşüncesi hakimdir. İşe iade davası açılabilmesi için çalışanın iş yerinde bulunan kıdeminin en az 6 ay olması gerektiği gibi. İş yerinde çalışan işçi sayısının da en az 30 olması gerekiyor.

Ve beraberinde de çalışanın süresiz iş akdine sahip olması gerekliliği bulunuyor. Eskiden bu koşullar, sendikal tazminat davası içinde belirlenmiş olan şartlar arasında bulunurken Anayasa Mahkemesi' nin 11.11.2015 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan 2013/1 esas sayılı kararı ile dava şartları başlanmıştır. Yani günümüzde çalışanın iş yerindeki kıdeminin 1 gün dahi olması çalışanın sendikal tazminat davası açabilmesi mümkün olabilmektedir. Fakat bu noktada sendikal tazminat davasının açılabilmesi için. İş akdi fesih işleminin uygulanmasından sonra 10 yıl içerisinde İş Mahkemesi' ne başvuru gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Sendikal Tazminat Davası Zaman aşımı

Sendikal tazminat davasında söz konusu olan durumun bir tür tazminat olarak kabul ediliyor olması nedeniyle sendikal tazminat davası için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanır. Çalışanın iş akdinin feshedilmesi ile başlayan ve üzerinden de 10 yıl geçmesi ile zaman aşımı uygulanır.   Makalede  Sendikal Tazminat Davası konusu yer verilmiştir.Diğer konular için  Ankara avukat ve İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Sendikal Tazminat Davası - Yorum
    BENGİSU ÖZGER -
    18 Eylül 2016

    Sendikal Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

    Cevapla
Yorum Bırak