Boşanma Tenfiz Davası

Boşanma Tenfiz Davası
Boşanma Tenfiz Davası Yabancı boşanma kararlarının Türkiyede Tanıma veya Tanıma ve Tenfiz edilildikten sonra geçerli hale gelmektedir. Bir boşanma kararında sadece boşanmaya karar verilmiş ve kesinleşmiş ise bu yabancı mahkeme kararının sadece tanıma davası açılmak suretiyle geçerli hale gelebilir. Eğer Yabancı mahkeme kararında Boşanmanın yanında velayet, tazminat...
Boşanma Tenfiz Davası - Tanıma ve tenfiz davası açacak bireylerin yurt dışında aldıkları mahkeme kararları, tanıma ve tenfiz dava dilekçeyle beraber yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Aile mahkemesi tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkemedir.

Boşanma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davasında süreyi belirleyen genel unsurlar; davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne, gerekli evrakların teminine, hangi ülke mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz davasına konu olacağına, kararın diğer muhatabının hangi ülkede olduğuna ve avukatı tutulup tutulmayacağına göre değişiklik göstermektedir.

Boşanma Tenfiz davası ne kadar sürer hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma Tenfiz Davası İçin İstenilen Belgeler

Yurt dışında mahkemenin vermiş olduğu ve kesinleşmiş kararının kesinleşme şerhi ve appostill şerhi taşıyan aslı. Yabancı mahkeme vermiş ve kesinleşmiş kararının tamamının noter veya resmi (yeminli tercüme) kurumlarca onaylı tercümesi.  Tanıma tenfiz dava dilekçesi.

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfiz

Boşanma Tenfiz Davası Kararı Verilebilmesi İçin Şartlar

a) Tenfizi istenen kararın mahkeme tarafından verilen bir karar olması gerekmektedir. İdari birimlerce verilen kararların tenfizi mevzu bahis değildir.

b) Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma imzalamış veya ortak bir sözleşmeye taraf olmalıdır. Bu şart tanıma davasında aranmazken tenfiz davasında şartıdır.

c) Yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

d) Yabancı ülke mahkeme vermiş olduğu kararının Türk mahkemelerinin yetki alanına girmeyen bir hususta verilmiş olması gerekir. Bu tür davalar genel olarak aile hukuku ve borçlar hukuku davaları; boşanma, ayrılık kararı, evliliğin iptali, velayet, ismin düzeltilmesi veya eklenmesi, vasiyetname gibi davalar da Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi yoktur.

e) Yabancı ülke kanunları gereğince kendisine karşı tenfiz istenen bireye yabancı mahkemece usulüne uygun olarak savunma hakkı vermiş olması gerekir.

f) Türklerin birey hallerine ilişkin yabancı mahkeme kararında Türk yasalarına ihtilafı kaidesi gereğince, yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfiz davasına bu yönde bir itirazı olması gerekir.

Boşanma davası kişi hallerine ilişkin hukuk davaları olduğundan Türk kanunlar ihtilafı kaidesi gereğince Türklerin boşanma davalarında ön görülen hukukun uygulanmadığının anlaşılması ve davalı tarafın da bu hususta itirazda bulunması durumunda tenfiz kararı verilemez.

Yurtdışı Boşanma Tenfiz Davası

Yurt dışında açılan boşanma davaları neticesinde evliliğini sona erdiren Türk vatandaşları bakımından bu boşanma kararı Türkiye’de doğrudan geçerli olmamaktadır.

Yani diğer bir ifadeyle yabancı mahkemelerin almış olduğu boşanma kararı yalnızca boşanma davasının açıldığı ülke için geçerlidir. Bu nedenle yurt dışında boşanmış Türk vatandaşları Türkiye’de hala evli görünürler.

Mevcut durum ilerleyen dönemlerde, miras hukuku davalarına, mal paylaşım davalarına, yeniden evlenmek isteyen kişilerin evlilik yapmalarına engel olur.

Tanıma tenfiz davası açılarak boşanma Türkiye'de de tanınır ise problem çözülür. Tanıma ve tenfiz davası, kişilerin yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların ülkemizde geçerli olmasını sağlamak amacıyla açmaları gereken dava türüdür.

Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tenfiz davası açma yeri mahkemeler olup tenfiz davası açmak için asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Tenfiz davasını açmak için öncelikli olarak bir avukat ile anlaşılması ve gerekli görülür ise avukata vekalet verilmesi ile dava süreci daha kolay yürütülebilecektir. Ayrıca davanın başlatılabilmesi için profesyonel bir başvuru dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Tenfiz davası başvurusu için hazırlanacak olan tenfiz davası dilekçesinin doğru ve net bilgiler ile amaca yönelik doldurulması gerekmektedir. Herhangi bir bilginin eksikliğinin olmaması ve dilekçenin profesyonel olarak hazırlanması çoğu zaman dava sürecini etkilemekte ve işlerin daha hızlı ilerlemesine neden olmaktadır. Bu neden ile dava dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi ve bir uzmandan destek alınması tavsiye edilmektedir.

Tenfiz Davası Açmak

Tenfiz davası açma için asliye hukuk mahkemelerine gidilerek dilekçe ile başvurunun yapılması gerekmektedir. Tenfiz davası ile Türk mahkemeleri arasında yetkilendirilen tek bir mahkeme bulunmakta ve bu mahkeme ise asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmektedir. Aile Hukuku alanında örneğin boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılır. Tanıma Davası Nerede Açılır? Tanıma davası açmak için Türk mahkemelerine başvuru yapılması ve asliye hukuk mahkemeleri aracılığı ile de davanın karara bağlanması gerekmektedir. Tanıma davası, yurt dışında gerçekleşen bir davanın sonucunun farklı ülkelerde de tanınması amacı ile açılan dava türüdür. Tanıma davasının genellikle boşanma davalarından sonra açılmaktadır. Yurt dışında yaşayan ve yaşadıkları ülkede boşanmak için dava açan çiftlerin, bu boşanma davası kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olması için açtıkları davaya tanıma davası denilmektedir. Tanıma davası ile vatandaşlar tekrar Türkiye’ye gelerek 2. Bir boşanma davası açmalarına gerek kalmadan kararın tanınması ve Türk mahkemesi tarafından da sayılması için başvuru yapabilmektedir. İstenilir ise tenfiz davası başvurusu da yapılabilmektedir. Tanıma Davası Asliye Hukuk Mahkemesi Tanıma davası için başvuruların asliye hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu dava boşanma davası ise aile mahkemesine de başvuru yapılabilmektedir. Ancak tanıma ve tenfiz davaları ile asliye hukuk mahkemesi ilgilenmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları sulh hukuk mahkemesi tarafından açılamamaktadır.

Bu haber toplam 210 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara