Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması

Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması
Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması | Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması Tenfizi, Fransa Mahkemelerince Verilen Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması Tenfizi, Fransa Mahkemelerin Vermiş Olduğu Karar Türkiye'de Geçerli Mi TANIMA DAVASI *İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz...
Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması Nasıl Olur?  Fransa’da sonuçlanmış olan boşanma davasının Türkiye’de tanınması için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Türkiye’de Fransa gibi yabancı ülkelerde sonuçlanmış olan boşanma davalarının tanınabilmesi ve kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde de boşanmış gözüküp yeniden evlenebilmeli  Fransa’da Verilen Boşanma Kararının Tanınması ile sağlanmaktadır. Şayet yabancı ülkelerde sonuçlanmış olan boşanma davaları, Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasında geçerli sayılmazsa, kişiler halen Türkiye sınırları içinde evli sayılacaktır. Fransa’da verilmiş olan boşanma kararları kapsamında:
 • Velayet,
 • Tazminat,
 • Nafaka,
 • Mal paylaşımı,
Sonuçlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu noktada konsolosluklar ve nüfus müdürlüklerine yurtdışında boşanmış olan eşlerin beraber başvurmaları durumunda, nüfusa tescili yetkisi bulunur.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2019

Yurtdışında boşanma işlemleri kesinleştikten sonra bu kararların Türkiye’de tanınması için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Fransa’da alınmış ve kesinleşmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için gerekli belgeler ise:
 • Boşanmanın kesinleşme şerhini içeren Fransa mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının aslı,
 • Fransa yetkili makamları tarafından karar üzerine işlenmiş olan Apostille şerhi,
 • Fransa mahkemelerinde alınan kararların noter ya da Türkiye konsolosluğu tarafından onaylanmış olan Türkçe tercümeleri gerekmektedir.
Bu belgelerin hazırlanmasının ardından görevli olan Türkiye mahkemelerine başvurulması gerekir. Fransa, Türkiye’de olduğu gibi uluslararası Lahey sözleşmesinde bir taraftır. Bundan dolayı da iki devletin birbirlerinin resmi belge ve mahkeme kararlarını tanıması bakımından herhangi bir engeli bulunmamaktadır.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Resmi Gazete 2019

Tanıma tenfiz davası kapsamında bu davaların Türkiye’de tanınması alanında deneyimli ve uzman avukatlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Tanıma davası, yabancı mahkemelerde alınan kararların diğer ülke yasaları içeriği koşullarına uygun olup olmadığının tespitini ifade eder. Tenfiz ise bu koşullara uygun olan Türkiye’de tanınmış olan yabancı ülke mahkeme kararlarının icrasına karar verilmesini ifade eder. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde; Türk hukukuna uygunluğunun tespiti analiz edilir ve dava sonucu Türkiye için uygunsa Türkiye’de de geçerli olur. Bu noktada farklı bir ülkede yaşama halinde, Türkiye’den bir avukata vekalet verilmesi yeterlidir. Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması Tenfizi, Fransa Mahkemelerince Verilen Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması Tenfizi, Fransa Mahkemelerin Vermiş Olduğu Karar Türkiye'de Geçerli Mi? | Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması

Tanıma Davası - Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması

 • İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 • O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.
 • İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.  Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.
 • Yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.

Tenfiz Davası - Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması

 • Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
 • Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
 • Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.
 • Mahkemece ilâmın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır.
 • Tenfizine karar verilen yabancı ilâmlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmlar gibi icra olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tâbidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur. | Fransa'da Verilen Boşanma Kararının Tanınması
Makalemizde Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 352 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara