Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma Tenfiz Davaları
Tanıma Tenfiz Davaları Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir? Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında gerçekleşmiş olan bir mahkeme kararının Türk hukuk sistemi içerisinde de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için Türk hukuk sistemi içersinde var olan yargı sisteminde açılan davalardır. Bu davaları genellikle yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarının Türkiye'de de...
Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir - Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında gerçekleşmiş olan bir mahkeme kararının Türk hukuk sistemi içerisinde de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için Türk hukuk sistemi içersinde var olan yargı sisteminde açılan davalardır. Bu davaları genellikle yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarının Türkiye'de de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için açılmış olduklarını görürüz.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Neden Açılır?

Bilindiği üzere evlenmiş olan bireylerin hukuki olarak bağlarını koparabilmek ve yeniden bekâr statüsüne geçebilmek için açmış oldukları davalara boşanma davaları denir. Türk Medeni Kanunu altında ele alınan boşanma davaları Türkiye içerisinde gerçekleştiğinde birtakım hüküm ve sonuçlarda hali ile beraber doğmaktadır. Bu hüküm ve sonuçlara örnek verdiğimizde eğer çiftlerin çocukları varsa velayet sorunu ortaya çıkıyor. Nafaka sorunu ortaya çıkıyor. Malların paylaşımı yani rejimi hususunda birtakım sonuçlar doğuyor. Miras Hukukunu oldukça ilgilendiriyor. Birçok husus da farklılıklar doğuran boşanma davaları oldukça önem arz ediyor. Yurtdışında gerçekleşen bir davanın kararı Türk yargı sistemi içerisinde geçerli olmamaktadır. Bunun nedeni ise her ne kadar ülkelerin kendi sorunları hususunda yani ülkesel bazda uluslar arası hukuk kuralları olsa da bir ülkenin iç düzenini ilgilendiren kurallar sadece o ülkeye mahsustur. Ve bu nedenle o ülke içerisinde gerçekleşmiş olan yargı da sadece o ülke için geçerli olmaktadır. Bu 2 husus altında incelediğimizde örneğin Türkiye'de evlenip Almanya'ya yaşamaya giden ve Almanya'da boşanan Türk vatandaşları Türk hukuk sistemi içerisinde halen evli gözükmektedirler. Ve bireyler Türkiye'ye geldiklerinde evli olarak gözüktükleri için yukarıda bahsi geçen her husus ve daha birçok konuda sıkıntılar meydana gelecektir. Bu da gerek tarafları gerekse başka ilgili kişilerde sorunlar çıkaracaktır. Tanıma ve tenfiz davası açarak bu çiftler yabancı ülkede gerçekleştirmiş oldukları boşanma davasının Türk hukuk sistemi içerisinde de kabul görmesini sağlayarak boşanmanın getirdiği hüküm ve sonuçlar Türkiye'de de geçerli olabilecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nerede Açılır?

Anayasa ile görevleri belirlenen mahkemelerde hangi davanın açılacağı gerekli kanunlar ile düzen altına alınmış ve karmaşa engellenmiştir. Boşanma için gerekli olan tanıma ve tenfiz davası Aile hukukunu ilgilendirecek bir meseledir. Sonuç olarak yurt dışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının kabulü ve tanınması için açılan bir dava olduğundan bu dava Aile Mahkemesinde görülecek bir davadır. Yer mahkemesi de davayı açacak olan kişinin Türkiye'de bir yerleşim yeri olup olmadığına göre değişecektir. Eğer davacı tarafın Türkiye'de bir yerleşim yeri mevcut ise o zaman dava kişinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılacaktır. Davacı olan tarafın Türkiye içinde bir yerleşim yeri mevcut değilse o zaman dava Ankara, İstanbul ya da İzmir Aile Mahkemelerinden birinde görülecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tam olarak bir süre verilememekle beraber ortalama bir süre verdiğimizde 1 hafta ile 3 ile 4 ay arasında tanıma ve tenfiz davaları sürebilmektedir. Fakat bunlar asgari sürelerdir. Dava sırasındaki karşılıklı olarak davranışlar, iddialar ve gerekli olan evrakların tamamlanıp tamamlanmamasına göre dava süresinde oynamalar meydana gelebilmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan davalı tarafa tebliğ edilecek olan dava celbinin gidiş ve davalı tarafın cevap dilekçesinin geliş süreleri de davanın süresini oldukça etkilemektedir.

Yurtdışında Boşanma Türkiye’deki Mallar Durumu Ne Olur?

Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma işlemlerinde Türkiye’de bulunan mallara ilişkin sorular, aile hukuku kapsamında yabancı mahkeme ilamlarının ülkemiz mahkemelerince tanıma ve tenfizini gerektiren konular kapsamında ele alınması gereken hukuki prosedürlerle ilgilidir. Zira yurt dışında, yabancı ülke aile mahkemesinde açılan boşanma davalarının akabinde mal rejimine ilişkin konular da gündeme gelebilmektedir. Bilindiği üzere yurt dışı mahkemelerinde verilen kesin hükümler, ülkemizin hukuk sisteminde yer alan kanunlara göre Türk Mahkemeleri tarafından doğrudan bağlayıcı unsur içermemektedir. Dolayısıyla özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yurt dışında yapmış olduğu evlilik, boşanma, evliliğin iptali ve ayrılık davaları gibi aile hukuku kapsamında görülen davalarda, yabancı ülke aile mahkemesinin vermiş olduğu kesin hükmün, Türkiye’de hukuki geçerliliğe sahip olması ve kanunlara uygun hale gelmesi için tanıma ve tenfiz davalarının görülmesi gerekmektedir. Evlilik birliğinin sonlandırılması akabinde gündeme gelen mal rejimi, boşanmanın kesinleşmesinin ardından tarafların icra etmesi gereken hukuki bir zorunluluğa işaret etmektedir. Bu bağlamda evlilik birliği süresince dayanışma içinde ve ortak bir şekilde elde edilen malların paylaşımında katılma rejimi unsurları devreye girmektedir. Bu noktada hukuk sistemimizde esas alınan 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 15. Söz konusu maddeye göre taşınır mal ve taşınmaz mal ayrımı yapılarak ilgili kanuni düzenleme uygulamaya konulmaktadır. Bu bağlamda malların tasfiyesi ve paylaşımı, söz konusu mallar taşınmaz ise bulundukları ülkenin hukukuna tabi olunarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla eşlerin vatandaşlık durumları ne olursa olsun, yani eşler hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun boşanmaya ilişkin mal paylaşımına tabi olan taşınmaz mal Türkiye’de ise Türk Mahkemeleri’ne açılacak davanın sonunca

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara