Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları
Tanıma Ve Tenfiz Davaları Son zamanlarda Hukuk alanında en fazla duyulan ama ne manaya geldiği tam anlamıyla bilinmeyen bir tamlama halini aldı. ” Tanıma ve tenfiz davaları “. Özellikle de Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşayan ve evliliğini yurt dışında gerçekleştiren kimselerin adına sıkça duyduğu ve ne olduğu anlamakta zorlandığı iki kelime; tanıma ve...
Tanıma ve Tenfiz Davaları Nasıl Açılır? Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında boşanmış olan çiftler tarafından açılan davalardandır. Bu davaların açılma sebebi yurt dışında alınmış olan kararın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tanıtılmasıdır. Yurt dışında boşanmış olan çiftler genellikle tanıma ve tenfiz davaları hakkında bilgi sahibi olmadıkları için Türkiye’ye geldikleri zaman hala evli olduklarını şaşkınlıkla öğrenmektedirler. Bu durum genellikle çiftlerden bir tanesinin yeni evlilik talebi ile nüfus müdürlüklerine başvurması ile ortaya çıkar. Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkemeye başvuru yaparak, Türkiye’de de resmi olarak bekar görünebilirsiniz. Yurt dışında Boşanan Çiftlerin, Boşanma Kararlarını Tanıma Davası ile Türkiye’ye Tanıtması Gerekmektedir. Tanıma davası basitçe açıklamak gerekirse, yurt dışında alınmış olan kararın Türkiye’de tanıtılması için davaya verilen isimdir. Yurt dışında boşanmış olan bir çift, sonuç olarak boşandıkları ülkenin kanunlarına göre boşanmış olurlar. Çünkü yurt dışı mahkemeleri boşanma kararı verirken kendi ülkelerinin hukuk kuralları çerçevesinde boşanma kararı verir, Türkiye’nin hukuk kurallarına göre değil. Nafaka ve Tazminat Bedellerinin İcra Edilebilir Olması için Tenfiz Davası Açılması Gerekir. Tenfiz davalarında ise durum benzer olmakla birlikte farklıdır. Boşanma davalarının içinde yer alan kararların içeriği çoğu zaman ekonomik olur. Nafaka bedelleri ve tazminatlar bu ekonomik durumlar arasında en çok karşılaşılanlardır. Bu durumda Türkiye’de ayrıca bir dava açmak gerekecektir. Bu davanın adı tenfiz davasıdır. Tenfiz davası sayesinde nafaka ve tazminat bedelleri icra edilebilir olmuş olur. Her iki davada duruşmalı olarak görülür. Yani tenfiz ve tanıma davalarının yalnızca dosya üzerinden yürütülmesi söz konusu değildir. Tanıma ve tenfiz davalarında yargılama giderleri taraflar tarafından karşılanmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açan kişilerin mahkemeye sunmaları gereken ilk ve en önemli belge; yurt dışından almış oldukları boşanma kararıdır. Bu boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmiş olmayan kararlar mahkeme tarafından geçersiz sayılır. Boşanma kararı aynı zamanda noter onaylı olarak çevirilmeli ve mahkemeye sunulmalıdır. Alınan kararlar belediye benzeri kurumlar tarafından değil, yetkili mahkemeler tarafından alınmış olmalıdır. Tanıma ve Tenfiz Davaları, Son zamanlarda Hukuk alanında en fazla duyulan ama ne manaya geldiği tam anlamıyla bilinmeyen bir tamlama halini aldı. Tanıma ve tenfiz davaları. Özellikle de Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşayan ve evliliğini yurt dışında gerçekleştiren kimselerin adına sıkça duyduğu ve ne olduğu anlamakta zorlandığı iki kelime; tanıma ve tenfiz. Tanıma ve tenfizin manası birçok yerde birçok kez anlatılsa da, bilgi ve belge eksikliği gibi nedenlerden ötürü bu konuda birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalınmaktadır. İşte şimdi tanıma ve tenfizin ne olduğuna ve hangi durumlarda lazım olduğuna nazaran her şeyin saydam ve açık açık anlatıldığı bir yazı okuyacaksınız. Yurtdışında alınan bu boşanma kararının Türkiyede de geçerli olması için Tanıma Ve Tenfiz Davaları Açılması gerekmetedir. Yani yurtdışında açılan boşanma kararının Türkiyede Tanınması yapılmadığı sürece hukuki geçerliliği yoktur. Başka bir deyişle Yurtdışında boşanma kararı olsa dahi Türkiyede hala evli görüneceğinizden bir daha evlenme imkanınız Tanıma davasını açılmadığı sürece bulunmamaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, her ne kadar birbiriyle sürekli yan yana kullanılarak bağdaştırılsa da tanıma ve tenfiz bir bütün değil, ayrı ayrı iki dava türüdür. Tanıma ve Tenfiz Davaları ile ilgili olarak yurtdışında yaşadığı bölgede boşanma davası açılmış ve mahkemece verilen kararı da kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz Şartlarında İlamın Türk mahkemelerinin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, Verilmiş Kararın Kamu düzenine açıkça aykırı olmaması, Türk vatandaşı olan Davalının tanımaya bu yönden itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz Davaları ile ilgili olarak yurtdışında yaşadığı bölgede boşanma davaları açılmış ve mahkemece verilen kararıda kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz Şartlarında İlamın Türk mahkemelerinin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, Verilmiş Kararın Kamu düzenine açıkça aykırı olmaması, Tenfiz yabancı mahkeme ilamlarının Türk mahkemelerinde verilmiş ilamlar gibi icra edilmesini sağlar Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararları tanıma ve tenfiz davaları Türkiye’de açılmadan ve kabul edilmeden geçerli olmamaktadır. Yabancı ülkede boşanma davasının sonuçlanması ve mahkemenin tarafların boşanmalarına karar vermesi tarafların Türkiye’de de boşandıkları anlamına gelmemektedir. Nüfus müdürlüklerine bir başvuru yapılamaz ve kayıtlar değiştirilemez. Bu davayı açmayan kişiler Türkiye’de evli sayılmaktadır. Genel olarak bunun bilincinde olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışında boşandıktan sonra yeni bir evlilik yapmak istediklerinde engele takılarak bu durumu fark etmektedirler. Boşanma ile alakalı olan tanıma tenfiz davalarının bilinmesi konusunda; yabancı bir ülkede boşanma gerçekleştiren Türk vatandaşı, bu boşanma sonucunun geçerlilik kazanması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasını açmak zorundadır. Bu açılacak dava ayrıca bir boşanma davası olmamaktadır. Bu dava sadece yurt dışında alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olması için görülen bir davadır. Bu davada tarafların mahkemeye gelmeleri zorunlu değildir. Bu sebeple de boşanmış olan kişilerin tekrardan birbirleri görme zorunluluğu bulunmamaktadır. Tanıma daha basit ve altta kalan bir işlem iken, tenfiz, tanımanın bir adım daha üstünde bulunan bir davadır. Şimdi dilerseniz tanımadan başlayarak bu iki davayı ayrıntılı ve açıklayıcı olarak inceleyelim:

Tanıma Davaları Tanıma ve Tenfiz Davaları

Açılacak tanıma davalarının amacı yurt dışında bir ülkede o ülkenin mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de de tanınması anlamına gelmektedir. Yurt dışında boşanmış olan kişilerin Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları açmaması durumunda Türkiye’de hala evli sayıldıklarını bilmeleri gerekmektedir. Bu durum birçok hukuki soruna neden olabilmektedir. Bu durumlardan en basiti yeniden evlenmek isteyen kişilerin yaşayacağı zorluklar olacaktır. Türkiye’de evli görünecekleri için yeni evlilikleri yapılamayacaktır. Yurt dışında boşanmış olan tarafların zaman kaybetmeden Türkiye’de tanıma tenfiz davası açarak bu boşanma işlemlerini Türkiye’de de geçerli hale getirmeleri gerekmektedir. Yurt dışında boşanan ve Türkiye’de tanıma tenfiz davası açan kişiler için açılacak bu tanıma tenfiz davaları oldukça zor bir süreç olabilmektedir. Bu davalar yıllarca sürebilmektedir. Bu sebeple de yut dışında boşanan kişilerin zaman kaybetmeden ve doğru adımlar ile Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları açmaları gerekmektedir. Bu durum davanın süreci ve seyri açısından oldukça önemlidir. “Tanıma “ davası, adından belli olacağı üzere, başka bir ülkede verilen bir mahkeme kararını, farklı bir ülkenin de tanıması işlemidir. Bildiğiniz üzere ülkelerin kendi anayasaları dahilinde farklı yasaları ve işlemleri olabilir. Bu açıdan yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararı, diğer ülkelerde ilk adımda, herhangi bir geçerlilik bulundurmaz. İşte bu mahkeme kararının, başka bir ülkede de geçerlilik kazanması için her şeyden önce ve tenfiz edilmeden önce ‘tanınma’sı gerekir. Mahkeme kararının tenfizden önce tanınacağı bu dava ‘tanıma davalarıdır. Dolayısıyla Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışında aldıkları boşanma kararının geçerli olduğu bilinci maalesef az bulunmaktadır. Tanıma ise Yabancı mahkeme ilamlarının cebri icraya yol açmaksızın sadece kesin hüküm gücünün kabül edilmesidir. Yabancı mahkemelerinin vermiş oldukları yabancı boşanma kararları bakımından tanıma davası tenfiz davasında daha önemli ve pratiktir. Ne zaman Türkiye'de Tekrar evlenmeye karar verdiklerinde  önüne çıkan nüfus kayıtlarındaki durumları kısa sürede öğrenmekteler. Dolayısı ile ilerde böyle bir sürpriz ile karşılaşılmamasını istiyorsanız mutlaka bu konuda hukuki bir destek almanız gerekmektedir.

Boşanmanın Tanınması Davalarının Süreci

Yurt dışında boşanan kişilerin ülkemizde bu kararı en kısa sürede tanınır hale getirmeleri için bir an önce Türkiye’de tanıma ve tenfiz avukatı ile boşanma tanıma tenfiz davalarısürecini başlatması gerekmektedir. Bu durumlarda açılacak tanıma tenfiz davaların bir tanıma tenfiz avukatı tutulması zorunlu bir olmasa da bunun yapılması oldukça avantajlı olacaktır. Bu durum en önemli faydası davanın yıllarda sürecinin düşünülmesi ile anlaşılabilmektedir. Yurt dışında boşanan tarafların her birinin farklı bir tanıma tenfiz avukatı tutmaları ile bu davanın bir hafta ile üç ay arasında sonuçlanabilmesi mümkün olacaktır.

Boşanmanın Tanınması Davasının Ücreti Ne Kadardır?

Yurt dışında bir ülkede boşanma davası açarak ülke mahkemesi kararı ile boşanan eşlerin Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmasında oluşacak maliyetleri ve dava giderleri eşlerin ayrı şekilde bir avukat tutulması ile değişebilmektedir. Dava süresinin birkaç yıldan birkaç aya düşmesine neden olan bu işlemde ayrıca eşlerin farklı avukatlar tutmaları davanın iş yükünü azaltacağı için avukat masraflarını da düşürmektedir. Türkiye’de açılacak davalarda avukat bulundurulması hukuk sistemi nedeni ile gerekli olmakta ve tavsiye edilmektedir. Bu davalarda avukat tutulması zorunlu olmasa da dava sürecinin kısa olması ve işlemlerin başarılı şekilde yapılması için bu davalar avukatlar ile kolaylıkla görülebilmektedir. Mahkemeye gelme zorunluluğu olmadığı için Türkiye’ye gelmeden avukatlar ile bu davalar görülebilmektedir. Bu davaların normal prosedür ile yıllarca sürebileceği düşünüldüğünde avukatlar ile birkaç ay sonunda sonlandırılması büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Tenfiz Davaları Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tenfiz davalarının tanıma davalarından en büyük farkı, yurt dışında verilen bir kararın neticesinde ortaya hukuki işlemlerin ve gereklerinin Türkiye’de de icra edilebilir olmasını sağlamaktır. Bu durumda mahkemenin verdiği bir karar nedeni ile yapılması gereken tüm işlemlerde tanfiz davaları ile ülkemizde yapılabilecek ve bu konuda mahkemeler ile icra müdürlüklerinden yardım alınabilecektir. Uluslararası Özel Hukuk şartlarında yurt dışında meydana gelen bir boşanma işleminde bu kararın geçerli olabilmesi için Türkiye’de bir tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Açılacak davaların bir tanıma veya tenfiz davası olmasından önemli olan, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararın bir icra hükmünün olup olmadığıdır. Bu sebeple açılacak olan tenfiz davalarında kararın tanınması da gerçekleştirilmiş olacaktır. Yani uygulama olarak boşanmanın tenfizi davası açıldığında boşanmanın tanınması davası da açılmış olmakta ve bu işlem yapılmış olmaktadır. Tenfiz işlemiyse yabancı ülkede verilen ilamın kullanılacak farklı bir ülke kural ve yasalarına uyup uymadığını kontrol eden ve onaylandığı andan itibaren de ‘geçerli’ sayılarak yürürlülüğe konulduğu işlemdir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ‘Tenfiz’ işlemi, tanımanın biraz daha üzerinde olan bir işlemdir. Tanıma işlemi daha rahat ve kolay yapılabilecekken, tenfiz işlemi biraz daha meşakkatlidir. Ve bazı durumlarda yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının farklı bir ülkede işleme geçmesi için  ‘tanıma’nın onaylanmış olması ve kararın ‘tanınmış’ olması yeterli olmaz. Kararın uygulamaya geçmesi için tanımanın ardından tenfizin de yapılmış olması gerekir. Fakat bu durum ve cümleler hemen öyle gözünüzü korkutmasın. Her mahkeme kararının tenfize ihtiyacı olmayabilir. Bazı kararları farklı ülkelerde yürürlüğe koyabilmek için tanıma işleminin yapılması yeterlidir. Yabancı mahkeme ilamında boşanma hükmüne bağlı olarak icrayı gerektiren hususlar ( Örneğin nafaka tazminat Velayet v.b) varsa tenfiz davası açılması gerekmektedir. Hangi durumlarda tanıma işlemi yeterlidir, hangi durumlarda değildir? , Tenfiz davası ne gibi durumlarda açılır?  Tanıma ve tenfiz davaları için gereken evrak yahut belgeler nelerdir ve nereden alınır ve benzeri gibi kafanızda soru işareti olarak bilinen birçok sorunun cevabını iletişim adreslerimize erişerek, gerekli bilgiyi avukatlarımızdan net net alabilirsiniz. Çünkü tanıma ve tenfizin birbirine sıkça karıştırıldığı şu günlerde işleminizi doğru ve kısa sürede yapmak, hukukun bir nimeti ve sizin en doğal hakkınız.

Boşanmanın Tenfizi Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın tenfizi konusunda açılacak olan davaların tamamlanma süreleri atılacak olan adımlara göre farklı sürelerde olabilmektedir. Bu konuda hızlı bir sonuç alınması istenmesi durumunda mutlaka boşanan tarafların ayrı şekilde birer avukat tutarak işlemleri bunlar ile yapması gerekmektedir. Bu şekilde yıllarca sürebilecek olan davaların çok daha kısa sürede sonuçlanabilmesi mümkün olacaktır. Türkiye’de açılacak olan tenfiz davalarında tarafların ayrı şekilde birer avukat tutulması ve işlemlerin bu avukatlar ile yapılması durumunda davalar bir hafta ile üç ay gibi bir sürede sonuçlanabilmektedir. Ancak avukatsız bir şekilde bu davaların yürütülmesi sonucunda bu davaların yıllar sürmesi oldukça rastlanır bir durum olmaktadır. Bu sebeple de yurt dışında gerçekleştirilen bir boşanma işleminden sonra bu kararın Türkiye’de de geçerli olması için açılacak tenfiz davalarının avukatlar aracılığı ile açılmasında fayda bulunmaktadır.

Boşanma Tenfizi Davaları Nerede Açılabilmektedir?

Boşanma konusunda açılacak tanıma ve tenfiz davaları Aile Mahkemelerine Açılabilmektedir. Boşanma tenfizi konusunda dava açacak kişiler Türkiye’deki adreslerinin bulunduğu ilçedeki Aile Mahkemesine başvurabilmektedirler. Türkiye’de bir ikamet adresi bulunmayan kişiler ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan Aile Mahkemelerine bu davayı açabilmektedirler. Makalemizde Tanıma ve Tenfiz Davaları konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 276 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara