Tanıma Davası Dilekçesi - Tenfiz Davası Dilekçesi Nereye Verilir? Tanıma ve Tenfiz Hangi Mahkemede Açılır?

Tanıma Davası Dilekçesi - Tenfiz Davası Dilekçesi Nereye Verilir? Tanıma ve Tenfiz Hangi Mahkemede Açılır?
Yurtdışında yaşayan ve Türkiye'de anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler, avukatları aracılığıyla Türkiye'deki aile mahkemelerine başvurabilir.

Yabancı mahkemelerce o ülkenin yasalarına göre, açılmış hukuk davaları hakkında karar verilerek kesinleşmiş mahkeme kararlarının, Türkiye’de geçerli olması için, Türk Mahkemelerinde dava açılarak mahkeme tarafından Tanıma veya Tenfiz hükmünün verilmesine ilintilidir.

Örnek verecek olursak, boşanma kararı, vasilik kararı, velayet kararı, nafaka ve bakım ücret alacağı gibi kararlar tenfiz edilebilir. Ayrıca yabancı mahkemelerin ceza kararlarında yer alan şahsi haklarla ilgili kararlar hakkında da tenfiz davası açıla bilinir.

Tanıma ve tenfiz davasını açmada hukuki fayda olması halinde dava ile talepte bulunur. Tanıma ve tenfiz davası dava dilekçesi hazırlanarak karşı taraf sayısı kadar dilekçe eklenerek dava açılır.

Yurtdışında yaşayan veya yurtdışında evlenmiş Türk vatandaşlarının Türkiye'deki boşanma süreçleri, birden fazla hukuki prosedürü ve önemli adımları içermektedir.

Bu süreçler, anlaşmalı boşanma, tanıma ve tenfiz davaları gibi önemli yasal işlemleri kapsar. Her bir sorunun yanıtı, bu karmaşık sürecin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır:

Türkiye'de Evlenen Çift Yurtdışında Boşanabilir mi?

Evet, Türkiye'de evlenen çiftler yaşadıkları ülkede boşanabilirler. Ancak, yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'de de tanınması ve yasal bir geçerliliğe kavuşması için, çiftlerin tanıma ve tenfiz davası açmaları gereklidir. Bu dava, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye'de de hukuki olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlar.

Yurtdışında Boşandım, Türkiye'de Nasıl Boşanırım?

Yurtdışında boşanan bireyler, Türkiye'de resmi olarak boşanmış sayılmak için tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Bu süreç, yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'deki hukuk sistemi tarafından tanınmasını ve geçerli hale gelmesini sağlar.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz süreci genellikle 1-2 ay içinde tamamlanabilir. Ancak bu süre, davanın karmaşıklığına, ilgili mahkemenin iş yüküne ve prosedürel gerekliliklere bağlı olarak değişebilir. Her iki eşin de Türkiye'deki avukatlar aracılığıyla temsil edilmesi bu sürecin daha hızlı ilerlemesine katkıda bulunabilir.

Almanya'da Evlenen Olup Türkiye'de Boşanabilir mi?

Yurtdışında, özellikle Almanya gibi bir ülkede evlenmiş olan Türk vatandaşları, Türkiye'de boşanma davası açabilirler. Bu, uluslararası hukuk normları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurtdışında evlenmiş olmanın Türkiye'de boşanma hakkını engellemediğini göstermektedir.

Almanya'da Boşanan Birisi Türkiye'de Nasıl Boşanır?

Almanya'da boşanan bir kişi, Türkiye'de de resmi olarak boşanmış sayılmak için, Alman mahkemelerince verilen boşanma kararının tanınması ve tenfizi için dava açmalıdır. Bu, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de hukuki olarak geçerli olmasını sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Dilekçesi Hazırlanır Nelere Dikkat Edilir?

Tanıma ve tenfiz isteyenin ve karşı tarafın adı soyadı ve adresleri yazılır. Varsa vekili avukatı ad ve soyadı yazılır.

Tanıma ve tenfiz edilecek yabancı mahkeme kararı hangi ülkece verilmiş ise, mahkemenin adı, karar tarihi, numarası ile mahkeme kararın özeti yazılır. Eğer mahkeme kararının bir kısmı tenfiz edilecek dava dilekçesinde bu özel husus belirtilir.

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesine Eklenen Belgeler Nelerdir?

Yabancı Mahkeme kararının o devletçe verildiğine dair kararın aslı ile onanmış örneği. Yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösteren usulen onanmış yazı ile tüm belgelerin yetikili organlarca yapılmış tercümesi gerekmektedir. Son olarak yabancı mahkeme kararının kararı veren ülkeye ait olduğunu gösteren Apostil onayı mutlaka olması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği

Dava dilekçesi olaylar ve diğer sebeplerden kaynaklı olarak farklılık gösterebilir. Bu dilekçe örnek verilmiş ve dava için kullanılması doğru değildir. Bu nedenle dava dilekçenin hazırlanması yada dava detayları hakkında avukat desteği ile danışmanlığı alınması tavsiye edilir.

Dava dilekçesinin giriş ve detayları yukarda belirtilmiştir. Bu örnek kısım davanın önemli bölünü oluşturmaktadır.

KONU : ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih ve ………. sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde ……… devletinde evlenmiştir. Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden ….. isminde bir çocukları bulunmaktadır.

2. Taraflar aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle …./…./…. Tarihinde karşılıklı anlaşarak ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. tarih, ………. sayılı ve ………. kesinleşme tarihli kararı ile boşanmışlardır.

3. Bahse konu ………. devleti ………. Mahkemesi’nin ………. Tarih, ………. sayılı ………. kesinleşme ilamı …………. yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve apostil şerhi de mevcuttur. (EK - 2)

4. Yukarıda izah edilen nedenlerle boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara