Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası
Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası | Çocukların mutad meskenleri olan Avusturya ülkesinden… Yılının Haziran ayında anneleri tarafından Türkiye'ye getirildikleri, tekrar mutad meskenlerine götürülmedikleri, tarafların çocuklarla ilgilendikleri, Çocukların mutad meskenine iadesi halinde fiziki ve psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağına dair ciddi bir riskin varlığının...
Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası Nedir Nasıl Açılır?  Çocukların mutad meskenleri olan Avusturya ülkesinden… Yılının Haziran ayında anneleri tarafından Türkiye'ye getirildikleri, tekrar mutad meskenlerine götürülmedikleri, tarafların çocuklarla ilgilendikleri, Çocukların mutad meskenine iadesi halinde fiziki ve psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağına dair ciddi bir riskin varlığının bulunmadığının kabulü gerekir. Bu itibarla, çocukların mutad meskene iadelerine karar vermek gerekirken yetersiz ve kanuna aykırı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Velayet Hakkının İhlali

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkindir. İlk derece mahkemesince, çocukların davalı anne tarafından babanın bilgisi ve rızası ile Türkiye'ye getirilmesinden sonra çocukların mutad meskene dönmedikleri, tarafların çocuklarla ilgilendikleri, çocuk ...'in yurt dışında da tedavi olduğu, çocukların iadeleri halinde fiziki ve psikolojik gelişmelerinin tehlikeye düşeceği yolunda ciddi kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile çocukların Avusturya'ya iadelerine karar verilmiş, Karara karşı davalı anne tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce davalı annenin istinaf talebi çocukların küçük olması, çocuk ...'in rahatsızlığı, döndüğü takdirde tedavisinin aksayacağı.

Uluslararası Velayet ve Türkiye'de Davanın Görülmesi

Çocukların anneden hiç ayrılmadıkları ve döndükleri takdirde fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkilenecekleri gerekçesiyle kabul edilmiş, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine hükmedilmiş, hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmiştir.
"Geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk olduğunu tespit ederse, çocuğun geri dönmesini emretmek zorunda değildir."

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası Yargıtay Kararı

Toplanan delillerden çocukların mutad meskenleri olan Avusturya ülkesinden 2016 yılının Haziran ayında anneleri tarafından Türkiye'ye getirildikleri, tekrar mutad meskenlerine götürülmedikleri, Tarafların çocuklarla ilgilendikleri, çocukların mutad meskenine iadesi halinde fiziki ve psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağına dair ciddi bir riskin varlığının bulunmadığının kabulü gerekir. Bu itibarla, çocukların mutad meskene iadelerine karar vermek gerekirken yetersiz ve kanuna aykırı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA karar verilmiştir.
Türkiye'de Velayet Davası Nasıl Görülür Velayet için açılan dava türlerinde çocuğun velayetini alacak olan eşin savunma ve dilekçelerinin doğru şekilde hazırlanmış olması gerekir. Reşit olmayan çocuklar hala anne ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebepler olmadıkça velayetin anne ve babadan alınması söz konusu değildir. Şayet vasi atanmasına gerek yoksa bu gibi durumlarda çocuk anne ya da babaya verilir. Velayeti alan eşin çocuğun eğitim, kişisel bakım ve duygusal bakımı hakkında tüm sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Aksi halde velayetin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Velayet hakkını alan anne ya da babanın durumunun değişmesi söz konusu olmaktadır. Velayet davası:
  • Meydana gelen farklı sebepler velayet hakkının olması gerektiği gibi kullanılamaması durumlarında açılabilir,
  • Çocuğun menfaatinin diğer eşte daha sağlıklı olacağına inanılması durumunda açılabilir,
  • Değişen şartlara göre velayet hakkı değiştirebilir,
  • Velayeti alan eşin çocuğun bakımında yeterli olmadığı durumlarda velayet değişimi için dava açılabilir.
Velayet Değiştirilme Davası Neden Açılır? Velayet değiştirme davası velayet hakkının verildiği eşin değiştirilmesi için açılmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuğun menfaatine göre karar verilmesi gerekmektedir. Velayetin değiştirilmesi için belirli olayların olması gerekmektedir. Velayeti alan eşin sorumluluklarını yerine getirememesi bu aşamada önemli kriterler arasındadır. Sorumluluğun kötüye kullanılması ve çocuğun bakımının aksatılması gibi sebeplerle Türk Medeni Kanuna göre dava açılabilir. Velayet Davasında İdrak Yaşı Kaçtır? Velayet davasında idrak yaşı çocuğun durumuna göre belirlenmektedir. Herhangi bir tehlikeli durum olduğu kanıtlanmadıkça 0 – 3 yaş arasındaki çocukların velayeti anneye verilir. 12 yaşındaki büyük çocuklar için ise ailelerin durumu ve çocuğun menfaatleri ön planda tutulur. Bu yaştaki çocukların idrar gücü olduğu için hakim çocuğu da dinleyerek duruma karar verir. Şayet çocuğun idrar ve konuşma yetileri yeterliyse ve baskı altında olmadan konuştuğuna kanaat getirilirse, çocuğun istekleri de bu noktada önem teşkil etmektedir. Çocuğun velayetinin değiştirilebilmesi için velayet hakkına sahip olan eşten çocuğun alınabilmesi için gerekli koşulların sağlanması ve belgelenmesi gerekmektedir. Çocuğun menfaatleri söz konusu olduğu için dava her zaman açılabilir, zaman sınırlandırması bulunmaz. Velayet Davası Hakkında Bilgi ve Merak Ettikleriniz için makalemizi okuyunuz. | Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası

Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara