Yurtdışı Emeklilik Almanya

Yurtdışı Emeklilik Almanya
Yurtdışı Emeklilik Almanya | Türkiye’de yürürlükte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm ‘sigortalı’ çalışan vatandaşların sosyal güvence kapsamı altına alınması ve sosyal haklarının koruma altına alınması ile birlikte emeklilik hakkından faydalanabilmesini sağlıyor. Emeklilik ile ilgili olarak vatandaşların mevcut...
Yurtdışı Emeklilik Almanya Başvurusu Nasıl Olur? Türkiye’ de yürürlükte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm ‘sigortalı’ çalışan vatandaşların sosyal güvence kapsamı altına alınması ve sosyal haklarının koruma altına alınması ile birlikte emeklilik hakkından faydalanabilmesini sağlıyor. Emeklilik ile ilgili olarak vatandaşların mevcut durumlarına ilişkin olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak önemli düzenlemelerde bu kanun dahilinde belirlenmiştir. Bunlardan birisi de yurtdışında en fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da çalışan vatandaşların, Türkiye’deki emeklilik durumlarına ilişkin ortaya çıkan durumlardır. Özellikle de Almanya’ ya çalışan ve yaşayan vatandaşların, Türkiye’ deki 4A-4B yurtdışı borçlanması durumunun nasıl gerçekleştirileceği en fazla merak edilen konuların başında geliyor. 3201 sayılı kanun dahilinde Almanya’ da çalışan ya da ev hanımı olarak yaşayan Türk vatandaşlarının veya izinli olarak Alman vatandaşlığına geçen yani mavi ya da pembe pasaport sahibi olan vatandaşların yurt dışında geçirmiş oldukları süreleri ‘geriye dönük’ olarak borçlanma yöntemi ile emekliliklerini alma hakkı verilmiştir. 5510 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiş olan koşulları yerine getiren ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahakkuk ettirilecek tutarın ödenmesi suret ile vatandaşlar, Türkiye’ de emekli olabilme hakkına sahip olabiliyor. | Yurtdışı Emeklilik Almanya Önemli Not: Halen Almanya’ da yaşayan ve burada emekli aylığı alan vatandaşlarda Türkiye’ de belirtilen şartları yerine getirmesi durumunda emeklilik alabilmektedir. Aktif olarak Almanya’ da çalışmalarını devam ettiren vatandaşlar, yurtdışı hizmetlerini borçlanarak, Türkiye’ den emekli aylığı alma şansı bulunmuyor. Çünkü Türkiye’de bu vatandaşların emekliliklerine ilişkin olarak belirlenmiş şartların ilk sırasında mevcut durumda ‘çalışmamakta’ olunması geliyor. Vatandaşların, Türkiye’ de yurtdışı borçlanma şeklinde emeklilikleri için, emeklilikleri sonrasında borçlanmalarını ödeyebilmeleri için Almanya’ da hiçbir koşulda çalışmaya devam etmemesi, herhangi bir sosyal ödenek ya da sosyal yardım almamakta olması gerekliliği bulunuyor. Ancak vatandaşlar Almanya’ da prim iadesi yaptırmış olmalarına karşında yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini belgeleterek, yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Almanya’ da çalışan vatandaşların, primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ na transferini gerçekleştirebilme şansı ise bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’ de sigortalı olarak geçen hizmet sürelerini beraber olarak değerlendirerek, emeklilik hakkı kazanabiliyor. Buna ek olarak Almanya’ da mevcut olan sigortalılık sürelerinin yeterli seviyede olması durumunda yurtdışı hizmet borçlanması gerçekleştirerek de Türkiye’ de emeklilik alabilmektedirler. Yaşlılık aylığının bağlanması konusunda ise 1947 ve daha sonrası doğumlular için 2012’ den 2019’ a dek kademeli olarak yükselecek şekilde 65 ya da 67 yaşını doldurmuş olma şartı ve en az 5 senelik sigortalılık süresini doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Sigortalılık süresi yeterli olduğu takdirde, Türkiye’ de geçen sigortalılık süreleri de hizmet birleştirmesi yöntemi ile tamamlanabilmesi hakkı bulunur ve kısmi aylık imkanından yararlanılabilir. Diğer aylık türlerine ilişkin olarak, Almanya’ da yaşanıyor ise, Almanya’ da bulunan Müşavirlik ve Ataşeliklerden, Türkiye’ de yaşanıyor ise ikamet edilen kentteki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’nden daha kapsamlı bilgi alabilme imkanı bulunuyor. Yurtdışı Emeklilik Almanya

Yurtdışı Emeklilik Almanya Sıkça Sorulan Sorular

ALMAN SİGORTA KURUMUNDAN GÖNDERİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN NE ŞEKİLDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABINA YATIRILDIĞI Mahkemece gerekirse Merkez Bankası işleyiş ve mevzuatından anlayan bir bilirkişi heyetinden Merkez Bankası kayıtları üzerinde inceleme yapılarak Alman Sigorta Kurumundan gönderilen sigorta primlerinin ne şekilde Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabına yatırıldığı, Söz konusu hesaptan ne tür işlemler yapıldığı, para çekilerek kapatılan hesabın, daha sonraki bir tarihte tekrar para çekilerek kapatılmasının hangi nedene dayandığı hususunda rapor alınarak, Somut olayın özelliklerine göre davacının hesabından para çekilmesine icazet verip vermediği değerlendirilerek, ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. YURTDIŞINDAKİ RANT SİGORTASINA GİRİLDİĞİ TARİHİN TÜRKİYEDE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK BELİRLENMESİ İSTEMİ Dava, davacının Almanya'da rant sigortasına girdiği 1.9.1983 tarihinin ülkemizde sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabulü ile 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı için başvurduğu tarihte emeklilik hakkına haiz olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Yapılacak iş, davacının Almanya'da rant sigortasına girdiği 1.9.1983 tarihinin ülkemizde sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilerek ve davacının istemini de gözönünde tutarak yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanmadığına karar vermekten ibarettir. ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYEDE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ İSTEMİ. Dava, Alman Rant Sigortası'na giriş tarihinin Türkiye'de sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğinin ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir. Davacının, 27.11.2013 tarihli 3201 sayılı Kanun kapsamında üçüncü borçlanma talebine istinaden borçlanılan 15 günlük sürenin 3201 sayılı Kanunun 3. maddesine göre 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmeli, davacının 16.11.2012 tarihli tahsis talebi 06.07.2012 tarihli ikinci borçlanma talebine istinaden 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalılık süresi olduğu gözetilerek, tahsis şartları 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre irdelenmeli, davacının 16.11.2012 tarihli tahsis talebinde, şartların oluşmaması halinde, 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi gözetilerek tahsis şartları irdelenmeli, varılacak sonuca göre karar verilmelidir. ALACAK DAVASI - MAL REJİMİNİN TASFİYESİ Mahkemece yapılacak iş, ziynetle katkı miktarı hesaplanıp düşüldükten sonra gelirle katkı miktarının tespiti, gelirle yapılan katkı hesaplamasına esas olmak üzere, evlenme tarihinden, meskenin edinildiği tarihe kadar, tarafların çalışma sürelerine ve gelirlerine ilişkin belgelerin bulundukları yerlerden getirilip, tarafların gelir ile katkı oranının tespit edilmesi, hesaplamada davacının ücretsiz izinli olduğu dönem, davalının ise yurtdışında görevli olduğu dönem elde ettiği yüksek gelirin gözetilmesi ve sonucuna göre davacının toplam katkı payı alacağı miktarının hesaplanmasıdır. KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMELERİNİN VE TAHSİS TALEBİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ Mahkemece, yapılacak iş, davacının yurtdışı (Almanya) hizmetlerini gösterir yurtdışı çalışma belgesi celp edilip, davacının ikametinin nerede olduğunu araştırılarak, ilgili tarihler arasında geçen süreyi yurtdışında geçirdiğinin anlaşılması durumunda, bu haliyle kanuni şartların yerine getirilmediği nazara alınarak isteğe bağlı sigortalılık süresinin iptaline ilişkin Kurum işleminin doğru olduğu göz önünde bulundurularak ve tahsis koşulları buna göre yeniden irdelenerek karar vermektir.

Bu haber toplam 326 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara