Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma

Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma
Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma | Yurt dışında herhangi bir ülkede boşandıktan sonra ülkesinde evli gözüken bireylerin Türkiye hukuk sistemi içerisinde de hukuki bağlarının ayrı olduğunu göstermesi için açacağı dava türüdür. Bu dava ile yurt dışında boşanan çiftler ülke içerisinde de boşanmış olacaklardır. Yerel mahkemenin tanıma ve tenfiz...
Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma, Yurtdışında Boşanmanın Türkiye'de Tanınması, Yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli şartlar;
  • Yabancı mahkemede alınan karar bir Hukuk davası kararı olmalıdır.
  • Alınmış olan karar kesinleşmelidir.
  • Alınan karar dürüstlük kuralına aykırı olmamalıdır.
  • Alınan karar, kamu düzenine aykırı olmamalıdır.
Yine alınmış olan kararın Türkiye hukukunda bir geçerliliği yoksa, kararın tenfizi gerçekleşemez. Türk Medeni Hukuku’nda ortak velayet adına bir husus bulunmaz. Velayet ya anneye ya babaya verilir ya da hiç kimseye verilmemesi uygun görülür. Bu hususta alınmış bir yabancı mahkeme kararının tenfizi mümkün olmaz. Yurtdışında boşananlar için Türkiye’de tanıma farklı şekillerde gerçekleşebilir.

Boşanma Nüfusa Başvuru Yapılması İle Tanınır mı?

Nüfusa işleme yöntemi ile tanıma, yurtdışında boşananlar için yeni düzenleme olarak, 5490 sayılı kanuna eklenen bir madde ile getirilmiştir. Tanıma davası açmak yerine kişiler, Nüfus Müdürlüğü’ne boşanmış olduklarını tescil ettirebilirler nitekim bunun için bir takım şartlar bulunur. Bunlar;
  • Söz konusu karar, ilgili ülkenin yargısında kesin olmalıdır.
  • Taraflar anlaşmış bir şekilde ve birlikte başvuru yapmak durumundadırlar. Tarafların vekillerinin kendilerini temsil ediyor olması mümkündür.
Bu hak, şüphesiz vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına getirilmiştir ancak, bir takım yanlışlıkları mevcuttur. Örnekle, yabancı mahkemede alınmış bir karar, kamu düzenine aykırıysa, başvurulan Nüfus Müdürlüğü, bu kararın aykırılığı durumunu tespit edemez. Etse bile uzun zaman sonra ediyor olabilir. Bu da tarafların farklı bir açıdan mağdur olmalarını sağlar.

Yurtdışında Boşanmanın Direk Nüfusa Tescili İçin Gereken Belgeler

Söz konusu başvuruyu yapmak için gereken ilk şart, daha önce de bahsedildiği üzere, kişilerin başvuruyu birlikte gerçekleştirmesi şartıdır. Aynı zamanda gerekli belgeler de eksiksiz temin edilmelidir. Gereken belgeler şu şekildedir;
  • Boşanma işleminin Nüfus Müdürlüğü’ne tescilini talep eden Bakanlık dilekçesi,
  • Yabancı mahkemede alınmış olan kararın aslı,
  • Kararın noter tasdikli Türkçe çevirisi,
  • Söz konusu belgelerin apostil şerhi
Dava açarak tanıma ve Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yaparak tanıma işlemi için gereken belgeler arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.

Yurtdışındaki Boşanmanın Nüfusa Tescili Reddi

Böyle bir red söz konusu olduğunda, taraflar Uluslararası Özel Hukuk hükümleri dolayıca, tanıma ve tenfiz davası açma hakkına sahip olurlar. Yurtdışı boşanma Tanıma ve tenfiz davasını kişiler Türkiye’de ikamet ettikleri yetkili Aile Mahkemesi’ne açabilirler. Yurt dışında herhangi bir ülkede boşandıktan sonra ülkesinde evli gözüken bireylerin Türkiye hukuk sistemi içerisinde de hukuki bağlarının ayrı olduğunu göstermesi için açacağı dava türüdür. Bu dava ile yurt dışında boşanan çiftler ülke içerisinde de boşanmış olacaklardır. Yerel mahkemenin tanıma ve tenfiz davası ile yurt dışında yapılan boşanma davasını ülke sınırları içerisinde de geçerli olduğunu mahkeme kararında ifade etmesidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma

Boşanma sadece ayrılmak değildir. Boşanma ayrılmanın yanında birtakım yükümlülükler ve haklarda getirmektedir. Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma davalarının sonucunda ortaya çıkan hukuki sonuçların Türkiye'de kabul görmesi için açılan davaya tenfiz davası denmektedir. Tenfiz davası tanıma davasını da içinde kapsayan genel bir başlıktır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Evlilik birliğini yurtdışında sonlandırmış olan kişiler hakkında yabancı mahkemelerden çıkmış olan kararların tanınması gibi kolay bir işlemi içinde barındıran tanıma ve tenfiz davası sürecinin en kısa süre içinde sona erdirilmesi ancak gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu davaları açmak için kişilerin öncelikle yurtdışı mahkemelerinde verilmiş olan boşanma kararlarının asıl belgelerini onaylı fotokopileri ile birlikte ellerinde bulundurmaları gerekiyor.

Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma Yargıtay Kararları

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - TENFİZİ İSTENEN YABANCI HAKEM KARARININ BELİRLİ BİR ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK OLDUĞU - DAVANIN NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU - MAKTU HARCA HÜKMEDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nispi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk Lirası karşılığı tespit edilerek bu miktar üzerinden Harçlar Kanununa göre nispi karar ilam harcı alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesinde isabet görülmemiştir. TANIMA VE TENFİZ DAVASI - TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNE DAHİL BİR KONUDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ - DAVANIN REDDİ - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Konunun Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi kapsamına girdiği, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine dahil bir konuda, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine karar verilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Makalemizde Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 199 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara