Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçuna Yargıtay Kararı!

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçuna Yargıtay Kararı!

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçuna Yargıtay Kararı! Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından görülen bir temyiz davasında: Ticareti usulüne aykırı şekilde terk etme suçu kapsamında sanığın suç faaliyeti nedeniyle, davacını zarar gördüğü ve borçlu şirketin sorumluluğunun devam edip etmediğine ilişkin karar verilmiştir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla birlikte davanın yeniden görülmesi için dava dosyasının yerel mahkemeye tekrardan gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Davanın gelişim süreci: Ticareti usulüne aykırı terk etme suçu kapsamında; alacaklı tarafın zarar görmesi ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne bu acziyetini bildirmesiyle başlamıştır.

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçuna Yargıtay Kararı!

Yargıtay’a kadar taşınan davada suça ilişkin yerel dairelerce görülen davaya ilişkin tüm tutanakların, belgelerin ve mahkemenin vermiş olduğu gerekçenin yeniden incelenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsam doğrultusunda, davalının sorumluluğunun devam ettiği ve yerel zabıta ekiplerince davalının adresinde tüm delillerin incelenerek, ilgili makama bütün halinde sunulması kararlaştırılmıştır.

Yargıtay tarafından temyiz istemi, bu gerekçelere dayandırılarak davacı lehine onaylanmış ve dava Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından yeniden görülmüştür.

Yargıtay Genel Kurulunun İnceleme Süreci!

Ticareti usulüne aykırı terk etme suçuna ilişkin, Yargıtay’da görülen davada; suçlanan şirketin, temsilci ve idareyle yetkili müdürlerin, sorumlu oldukları şirketlerin, ticari faaliyetlerini terk etmelerinden kaynaklı olarak, İcra İflas Kanunu’nun 44. Maddesinde yer alan hükümlerine aykırı davrandıkları ve bu hükümleri uygulamamaya ilişkin her hangi bir istisnaya tabi tutulamayacakları belirtilmiştir.

İcra İflas Kanunu’nun aynı maddesinde belirtilen bir diğer maddeye göre; ticareti terk eden mükelleflerin, 15 gün içinde, kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirme ve tüm alacaklarıyla birlikte bu alacaklara ilişkin isimlerin ve adresleri belirten mal beyanın da bulunması gerekmektedir.

Borçlarını ödeme yükümlüğüne sahip ancak bu borçların ödeme yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde, İcra İflas Kanunu kapsamında yaptırım uygulanması ön görülmüştür.

Tüm bu unsurlar dikkate alınarak Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından, davanın temyiz istemi onaylanmış ve yerel mahkemede görülen tüm dava tutanaklarıyla birlikte diğer delillerin toptan incelenmesine karar verilmiştir. Deliller ışığında, usulüne uygun inceleme yapan Yargıtay, yerel mahkemece verilen kararın bozulması yönünde karara varmıştır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin Verdiği Temyiz Kararı!

Ticareti usulüne aykırı terk etme suçu kapsamında, yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi talebinde bulunan davacının isteği Yargıtay tarafından kabul edilmiş ve 5320 sayılı Kanun’un 8/1. Maddesine göre; uygulanması gerekli olan 1412 sayılı CMUK’nın ilgili maddelerince yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Kararın bozulmasından önceki aşamadan başlanarak, davanın yeninden görülmesi için dava dosyasının 24 Ocak 2018 tarihinde gönderilmesine karar verilmiştir.  

Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara