Kaza Sonrası Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır

Kaza Sonrası Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır

Kaza Sonrası Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır? Kaza Sonrası Sigorta Şirketinden Tazminat Almak.

Trafik kazası geçirmeniz halinde sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunmak için çeşitli belgeler ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Bu evraklar tazminat talebinizin nedenine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kaza Sonrası Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır

Uğranılan maddi zarar, bedensel zarar ya da kaza sebebiyle gerçekleşen ölüm için tazminat talebinde bulunulabilir. Uğradığınız zararın maddi olması halinde;

 • Poliçe örneği,
 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Hasara ait fotoğraflar,
 • Mevcut ise görgü tanıklarının ifadelerinin yer aldığı tutanaklar,
 • Kazaya dahil olan sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
 • Kazayla ilgili mevcut diğer belgeler,
 • Mevcut ise ekspertiz ve alkol raporları ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu durumda sigorta şirketi kusur oranlarını da göz önüne alarak tazminat konusunda size geri dönüş yapacaktır. Eğer uğradığınız zarar bedensel ise bu durumu hastane raporu ile kanıtlamanız gerekmektedir.

Uğradığınız zararın boyutuna ve zarar sebebi ile yapmış olduğunuz harcamaya bağlı olarak tazminat miktarı belirlenir. Burada yaralanma ve/veya sakatlanmanızın kaza sebebi ile gerçekleşmiş olması önemlidir.

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmiş ise sigorta şirketinden tazminat talep etmek için gereken belgeler şunlardır:

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm muayene raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge,
 • Vefat eden kişinin yakınlarına SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge,
 • Kaza ile ilgili olarak mevcut olan diğer belgeler.

Ölüm halinde maddi ve manevi tazminat talebinde sadece ölenin yakınları ve ailesi bulunabilir. Burada uğranılan zararın belirlenmesi aşamasında hem ölen kişinin ailesine geliri aracılığı ile olan katkısı hem de yaşanılan üzüntü etkilidir.

Yaralamalı Trafik Kazasında Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır

Yaralanmalı trafik kazalarında sigorta şirketinin tazminat ödemesi konusunda her gün istisnasız trafiğe çıkan vatandaşlarımızın dahi detaylı bilgi sahibi olmadıkları bilinmektedir. Meydana gelen trafik kazasında hiçbir kusuru bulunmayan ve kazadan dolayı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık, çıkık, işlev kaybı ve felç gibi yaralanmalar meydana gelen kazazedeler, trafik kazasına sebebiyet veren kusurlu sürücü ve bu sürücünün sigorta şirketi aleyhinde tazminat davası açabilmek hakkına sahiptir. Yaralamalı trafik kazasında tazminat konusu, sigorta şirketine başvuru yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Trafik kazasının ardından kazadan kaynaklı yaşadığınız mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tazminat davası açmak istiyorsanız ilk etapta karşılaştığınız hasarı sigorta şirketinden tazmin etmeniz gerekmektedir. Bu işlem için de birtakım evrakları hazırlamanız gereklidir. Trafik sigortası teminatları 3 farklı grupta değerlendirildiği için tazminat talebinizi de bu 3 farklı grup için istenen belgeleri hazırlayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat İçin Gerekli Belgeler

Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat belgeleri olmadan sigorta şirketine başvuru yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla tazminatın hak kayıplarına uğramadan alınabilmesi için sigorta şirketinin talep ettiği belgelere göre evrakların hazırlanıp başvurunun yapılmasında fayda bulunmaktadır. Trafik sigortasının teminatlarının 3 farklı grupta değerlendirilmesiyle maddi zararlar, bedeni hasarlar ve vefat durumlarına göre tazminat talebinde bulunulması, yine bu talebe göre gerekli belgelerin hazırlanması önem taşımaktadır.

Örneğin kaza sonrasında kişinin vefat etmesi halinde trafik kazasında vefat edenin yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi faktörler belirlendikten sonra öngörülen ömürleri hesaba katılarak tazminat tutarları hesaplanır. Ancak yaralamalı trafik kazalarında ise bedeni hasarlar teminatına göre hareket edilmektedir.

Bedeni Hasar Tazminatı İçin Gerekli Olan Evraklar

Bedeni hasar tazminatı başvurusunda gerekli olan evraklar, meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmadığı halde yaralanan kazazedeleri yakından ilgilendirmektedir. Kazazedeler şu belgeleri hazırlayıp ilgili sigorta şirketine başvurmaları halinde bedeni hasar tazminat için gerekli olan tüm koşulları sağlamış sayılmaktadır:

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Yaralı kişi veya kişilerin taburcu edildiğini belirten hastane raporları,
 • Sağlık reçeteleri,
 • Tedavi faturaları ve makbuzları gibi tedavilerle ilgili evraklar

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Yaralanmalı trafik kazasında tazminat hesaplama, hukuki destek gerektiren bir konudur. Çünkü trafik kazası sonucunda burnu, kolu, ayağı kırılan mağdurların hak ettikleri tazminatlar ise yaralanmalı trafik kazaları tazminat hesaplama işlemlerine konu olmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat tutarı hesaplanırken, yaralanma sebebiyle harcanan tedavi masrafları, geçici iş göremezlik hali boyunca elde edilemeyen kazançlar ve tedavinin ne kadar süreceği gibi konular, yaralamalı trafik kazası tazminat belirlemesinde göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra mağdurun yaralanmadan dolayı psikolojik sorunlar yaşaması ayrıca manevi tazminat konusunu gündeme getirmektedir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinden Tazminat Nasıl Alınır

Trafik Kazası Kol Kırığı Tazminat Sigorta Şirketinden Nasıl Alınır

Trafik kazası, ne kadar çaba harcansa da bazen elde olmayan sebeplerden dolayı yaşanılan bir sorundur. Oluşan kazalara bağlı olarak, meydana gelen sorunları tam anlamı ile ortadan kaldırmak mümkün değildir. Fakat trafik kazası tazminatı sayesinde yaşanılan mağduriyetler, büyük bir ölçüde azaltılabilir.

Trafik Kazası Tazminatı Nedir ?

Bu tazminat türü, mağdur olan sürücü tarafından, kazaya sebep olan sürücüye karşı açılan manevi tazminat davasıdır. Yaşanılan kaza sonrasında, maddi ya da manevi bir kayba uğrayan mağdur sürücü, 1 yıl içinde, tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Bu kazalar, küçük maddi kayıplar ile sonuçlanabileceği gibi, ciddi hayati zararlarla da sonuçlanabilir. Küçük veya büyük ölçüde yaşanacak olan, tüm maddi ya da manevi mağduriyetleri büyük ölçüde giderebilmenin en sağlam ve etkili yolu sigorta şirketlerinden alınacak olan tazminatlardır.

Mağduriyet yaşayan sürücü, uğramış olduğu zararın çeşidine göre, maddi zararlar, bedeni zararlar ya da sürücünün vefat etmesi durumunda sürücünün yakınları, bu hallere yönelik olarak ilgili evraklarla birlikte, sigorta şirketine başvurmalıdır. Tazminat için gerekli olan tüm evrakların eksiksiz bir şekilde, sigorta şirketine teslim edilmesinin ardından, 8 iş günü içerisinde mağdur olan sürücüye ya da sürücünün ailesine tazminat ödemesi yapılır.

Vefat Sonucu Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Kazaya ait, tazminat hesaplaması yapılırken, kaza ile alakalı birden fazla farklı durum aynı anda değerlendirilir. Şayet sürücü vefat etmiş ise, vefat edenin yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin yaşı gibi farklı faktörler belirlendikten sonra, öngörülen ömürleri hesaba katılır.

Vefat eden kişi, yetişkin bir birey değil de, bir çocuk ise, ileride ailesine destek olabileceği dikkate alınarak ve aile bireylerinin yaşları da göz önünde bulundurularak, gelecekte çocuktan alabilecekleri maddi destekten mahrum kalma durumu da, trafik kazası tazminatı hesaplanırken dikkate alınır.

Yaralanma Sonucu Trafik Kazası tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, yaralanma sebebi ile harcanacak olan giderler, geçici iş göremezlik durumu ve tedavi gibi etkenler hesaba katılır. Herhangi bir uzvu kaybetme veya felç olma gibi kalıcı hasar oluşturan trafik kazalarında, oluşan kayıpların kişinin çalışma hayatına ne derecede engel olduğu, aile bireylerinin maddi anlamda nasıl etkileneceği ve kalıcı zarara mahkûm olan kişinin yaşayabileceği psikolojik sağlık kaybı da göz önünde bulundurularak, kaza tazminatı miktarı belirlenir.

Belirlenmiş olan söz konusu faktörler, tazminat hesaplama sırasında dikkate alındığında, yaklaşık 225.000 TL’ ye kadar kaza tazminatı almak mümkün hale gelir.

Trafik Kazası Sonrasında Araç Sahibinin Sorumlulukları

Araç sahibi, trafik sigortasına sahip ise, gerekli kurallara uymalı ve güvenli bir sürüş sağlamalıdır. Bu bağlamda önemli detaylardan biri ise, trafik sigortası primlerinin zamanında ödenmiş olmasıdır. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde, 3. kişilere verilen zarar bu şekilde güvence altına alınabilir. Uyulması gereken bu kurallar ile, trafik kazası tazminatı alınması daha kolay bir hale gelir.

Trafik Kazasında Ölüm Halinde Ne Kadar Tazminat Alınır?

Trafik kazasında ölüm halinde alınan tazminat, net bir meblağ olarak belirtilemez. Tazminatın belirlenmesi hususunda ölen kişinin geliri ve bu gelir ile yakınlarına sağladığı fayda, yaşı, ailesinin durumu gibi birçok faktör etkilidir.

Tazminatın belirlenmesi hususunda bir çeşit takdir yetkisi mevcuttur. Hakkaniyete uygun şekilde tazminat miktarının belirlenmesine özen gösterilir.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Ne Zaman Alınır?

Trafik kazası sonrası tazminatın ödenmesi, hususunda net bir zaman öngörülmemiştir. Tazminatın talep edilmesi sürecinde ise failin öğrenilmesi ve zararın belirlenmesinin ardından 2 yıllık bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Ancak bu 2 yıllık süreye ek olarak kanunda öngörülen bir süre daha mevcuttur.

Kazanın gerçekleştiği andan itibaren 10 sene içerisinde tazminat talebinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Doktor Raporu

Trafik kazası sonrası doktor raporu talep edilmesinin sebebi tazminat miktarı hususunda önem arz ediyor olmasıdır.

Ölüm veya yaralama ile sonuçlanan trafik kazalarında kişinin uğradığı zararın boyutu ve kaza ile olan bağlantısı belirlenerek, buna bağlı şekilde uygun tazminat miktarı belirlenmektedir.

Bu haber toplam 779 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara