Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı

Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı
Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı | Günümüz modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte otomobil piyasasında her geçen gün yeni bir araç modeli piyasada ve karayolları üzerinde kendisine yer bulmasına yol açıyor. Son yıllarda karayolları üzerinde yer alan araç sayısında ciddi oranlarda artışlar meydana geliyor ki bu durumda karayollarında meydana gelen...
Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? Günümüz modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte otomobil piyasasında her geçen gün yeni bir araç modeli piyasada ve karayolları üzerinde kendisine yer bulmasına yol açıyor. Son yıllarda karayolları üzerinde yer alan araç sayısında ciddi oranlarda artışlar meydana geliyor ki bu durumda karayollarında meydana gelen trafik kazaları açısından ciddi artışların meydana gelmesine neden oluyor. Bu noktada günümüzde özellikle de sigorta kapsamı dahilinde araç hasar tazminatı ile mevcut zararların tanzim edilebilmesi hakkı bulunmaktadır. Buna göre de araç hasar tazminatı kasko hasarı ve trafik hasarı şeklinde 2 ana gruba ayrılmaktadır. Hasar oluşumunun şekli başta olmak üzere pek çok faktöre göre araç hasar tazminatı için yapılacak başvurular ve gerekli olan evrak gibi hususlarda farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Kasko Hasarı Anında Yapılması Gerekenler

Aracın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda araç sahibi tarafından ilk olarak ‘Kaza Tespit Tutanağı’ ile araç hasarının belgelenmesine dikkat edilmesi gerekir. Bunun haricinde zabıt bulunuyor ise alkol raporu tutanağı örneği, bulunmuyor ise karşı tarafın kusurunu gösterecek nitelikte beyan, ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, aracın hasar fotoğrafları, olay yeri kaza fotoğrafları ve ruhsat sahibine ait IBAN bilgilerinin ve evraklarının hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu doğrultuda da hazırlanan belgeler ile sigorta şirketine başvurarak araçta meydana gelen söz konusu hasarın tanzim edilmesi talebinde bulunulabilmektedir. Günümüzde sigorta hizmetleri kapsamında aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 günlük süre içerisinde bulunamaması halinde  de araç hasar tazminatı başvurusu gerçekleştirebilme şansı bulunmaktadır. Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı

Trafik Hasarında Yapılması Gerekenler

Trafikte meydana gelen kazalarda hasar gören aracın zararlarının karşılanması üzerine araç hasar tazminatı başvuru gerçekleştirebilme imkanı bulunmaktadır. Özellikle de mevcut araç sigortası tarafından karşılanmakta olan araç hasarının oluşturduğu zararlar, kusurlu tarafın sigortası tarafından karşılanmaktadır. Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı Bu doğrultuda da araç hasar tazminatı alınabilmesinin mümkün olması için trafikte kazalara ilişkin olarak belirlenmiş olan 8 kusurdan mevcut kusurların karşı tarafa göre daha düşük olması gerekliliği bulunmaktadır. Yani günümüzde trafikte meydana gelen kazalarda aracın hasar görmesi durumunda kusurlu taraf tarafından araç hasar tazminatının karşı tarafa ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Böylelikle karşı tarafta oluşturulan trafik kazası hasarının yaratacağı maddi zararların tanzim edilebilmesi sağlanabilmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin olarak ‘Kaza Tespit Tutanağı’ oluşturulması trafik kazası hasar tanziminin gerçekleştirilebilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda toplum genelinde hatalı bilgilerden kaynaklı olarak yanlış yaklaşımlar gerçekleştiriliyor olması nedeni ile mevcut trafik kazalarından kaynaklı meydana gelmiş olan hasarın ve zararların tanzim edilmesi noktasında ciddi hak kayıpları ile karşı karşıya kalınması durumları ile çok sık şekilde karşılaşılabiliyor. Bu konuda daha doğru bir süreç yönetiminin gerçekleştirilebilmesi açısından profesyonel hukuk desteğinin alınması kişi açısından önemli avantajlar sağlar. Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı

Trafik Kazası Hasar Kaybı Tazminatı Sıkça Sorulan Sorular

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI - DAVACI VEKİLİNİN TALEPLERİNİ DAVALININ SİGORTALISININ TAM KUSURLU OLMASINA GÖRE TALEP ETTİĞİ. Davacı vekilinin hasar, değer kaybı ve kazanç kaybı tazminat talebinin davalının sigortalısının tam kusurlu olmasına göre talep ettiği, talep edilen tazminat tutarı üzerinden kusur indirimi yapılması gerekirken talep aşılarak bilirkişi raporu ile belirlenen hasar, değer kaybı ve kazanç kaybının belirlenen tazminat bedelinin tamamından davalının sorumlu tutulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. FAİZİN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLMESİNİN HATALI OLDUĞU VE TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ OLUP KANUN YARARINA BOZULMASI İSTEMİ. Davacı vekili, tek taraflı trafik kazasında korkuluklara zarar verildiğini belirterek, … TL korkuluk hasarının davalı araç malik, sürücü ve ...'den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün ... tarihli ve ... sayılı yazısında her ne kadar mahkemece verilen hükümde davalı ... A.Ş. için de faizin kaza tarihinden itibaren işletilmesinin hatalı olduğu ve temerrüt tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiği belirtilmiş, kanun yararına bozulması istenmiştir. K.T.K maddesi ve genel şartlar hükümlerine göre ZMMS'nın temerrüdü zarar görenin gerekli belgelerle sigortaya başvurması ve başvuru tarihinden 8 iş günü sonrası olarak gerçekleşir. Başvuru yoksa sigorta açılan dava ile temerrüde düşer. Yerel mahkemece ZMMS'nın temerrüdünün başlangıcının bu düzenlemelere aykırı olarak "kaza tarihi" olarak kabulü doğru olmamıştır. Hükmün bozulması gerekmiştir. DAVALININ TAM KUSURLU OLDUĞUNUN GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞU Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu, davacının cismani zarara uğraması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacının kazadaki yaralanması nedeniyle yüzde yirmi dört oranında kalıcı maluliyete uğradığı gözetildiğinde oluşan zararın ağırlığı, kazada davalının tam kusurlu olduğu göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, Davacı için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir miktar daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, düşük miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmediğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir. ARACIN NİTELİKLERİ DE GÖZETİLEREK KAZA ÖNCESİ İKİNCİ EL PİYASA RAYİÇ DEĞERİ İLE TAMİR EDİLDİKTEN SONRAKİ İKİNCİ EL PİYASA RAYİÇ DEĞERİ ARASINDAKİ FARKIN DEĞER KAYBI OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREĞİ. Mahkemece davaya konu araçların ilgili trafikten tescil dosyalarının getirtilmesi, söz konusu aracın davalı şirkete ait olması halinde; dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, Aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVACININ MAHRUM KALDIĞI YAN ÖDEMELERİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI BAKIMINDAN DA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. Mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacı ...'in dava ve ıslah dilekçesindeki talepleri ayrı ayrı açıklattırılarak, sonucuna göre geçici işgöremezlik tazminatı da talep edilmesi halinde davacı ... memur olması nedeni ile geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam etmekte olup, bu dönemdeki zararı, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağından, Geçici iş göremezlik süresi içerisinde davacı ...'in mahrum kaldığı yan ödemelerin olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre geçici işgöremezlik tazminatı bakımından da karar verilmesi, yine 1086 Sayılı HUMK'nun 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nun karşılık 297/1-2 maddeleri uyarınca mahkemece açıklatılan taleplerle bağlı kalınarak sonucuna göre davacı ... hakkında hangi kalem için ne kadar maddi tazminata hükmedildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp yerel mahkeme hükmünün bu sebeplerle de bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara