Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası Hakem Heyetleri Nerelerde ve Kimlerden Oluşmaktadır, Tüketici sorunları hakem heyetleri ülkemizde bulunan seksen ilin merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve tüm ilme Kaymakamlıkları bünyesinde kurulmuş durumdadır. Hakem heyetleri başkanlıkları illerde Sanayi ve Ticaret İle Müdürlüklerinde, İlçelerde Kaymakam veya...
Tüketici hakem heyeti tarafından verilmiş kararın temyizi 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurulardan sonra verilmiş olan kararlar üzerine taraflar, tüketici hakem heyeti kararlarına karşı olarak tebliğ tarihlerinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici hakem heyetinin yer aldığı yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası kapsamında tüketici hakem heyeti kararının icrası durdurulmaz. Fakat bu noktada talep edilmesi koşulu ile tüketici hakem heyeti kararının icraları tedbir aracılığı ile durdurulabilmektedir. İtiraz edilen kararların uygunluğu ya da kanunun uygun uygulanıp uygulanmadığı durumlarda itiraz kabul edilebilir ya da karar üzerine onama kararı verilebilir.

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Sonucu - Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz davası dilekçesi örneği mutlaka alanında uzman bir avukat ile hazırlanmalıdır. Bu noktada itirazın usulüne uygun olarak yapılması ve davadaki eksik noktaların tam bir şekilde bildirilmesi gerekir. Bu noktada:
  • Tarafların kimliklerine ait yanlış bilgiler,
  • Ticaret unvanlarına ait yanlış yazılar,
  • Yazı ya da hesap gibi yanlış bilgiler sebebiyle onama kararı çıkabilir.
Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yapılması durumunda alınan tüketici mahkemelerinin vereceği karar kesin olmaktadır. Bu noktada tüketici mahkemeleri tarafından verilen kararların kesinleşmesi durumunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazlarda verilen sonuç, kararı vermiş olan mahkeme ile ilgili hakem heyetine gönderilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Sınırı

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz 2019 için tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karar karşısına yapılmış olan itirazın kabul edilmesi halinde, mahkeme tarafından tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifine göre nispi tarife üzerinden kişinin ödeyeceği vekalet ücreti hesaplanmaktadır. Tarifelerin maktu ve vekalete ilişkin olan hükümleri itiraz kapsamında uygulanmamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken tüketici 15 günlük süre içerisinde hakem heyeti kararına itiraz edilmelidir. Buna karşı ilamlı icra takibi başlatılmasını engelleyen bir husus söz konusu olmamaktadır. İtiraz konusunda mutlaka avukatla çalışmak önerilir. Aksi halde itiraz yapıldıktan sonra yeniden itiraz edilmesi mümkün değildir. Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası, Hakem Heyetleri Nerelerde ve Kimlerden Oluşmaktadır, Tüketici sorunları hakem heyetleri ülkemizde bulunan seksen ilin merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve tüm ilme Kaymakamlıkları bünyesinde kurulmuş durumdadır. Hakem heyetleri başkanlıkları illerde Sanayi ve Ticaret İle Müdürlüklerinde, İlçelerde Kaymakam veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen hakem heyetlerinin üyeleri ise tüketici kurulu temsilcisi, belediye personeli, baro mensubu ve ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılmaktadır?

Hakem heyetine yapılacak olan başvurular, ayıplı olan mal veya hizmetin satın alındığı yerde görevli ve yetkili olan tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılmaktadır.  Ancak kapıdan satışla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Başvurular bir bilirkişi incelemesi gerektiriyor ise en geç bir ay içerisinde karara bağlanabilmektedir. Hakem heyetlerinin beş yüz bin Türk Lirasına kadar olan davalardaki kararları kesin olmaktadır. Yapılacak başvurularda herhangi bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Taksitli Satışlarda Tüketici Hakem Heyeti Kararına

Taksitli şekilde yapılan satışların doğurduğu borçların tamamını veya bir kısmını önceden ödeme hakkına gidilebilmektedir. Böyle bir durumda satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini uygulamak ile yükümlü olmaktadır. Mal veya hizmetin satıcısı ile alıcı arasındaki yazılı olarak belirlenmiş toplam satış fiyatından başka hiçbir sebeple arttırılamamaktadır. Taraflar arasında yapılan ve bir nüshası tüketiciye verilmek zorunda olan sözleşmede satın alınan malın peşin satış fiyatı, faizle birlikte toplam satış fiyatı, faiz miktarı, yıllık faiz ile gecikme faiz oranları, ön ödeme tutarı yani peşinat ve ödeme planı bulunmalıdır. Tüketicinin Tüketici hakem heyetine sorunları ile ilgili olarak yapmış olduğu başvuruyu değerlendirir ve karar verir. Tüketici hakem heyeti karar verdikten sonra KARAR taraflara tebliğ edilir. Tüketici Hakem Heyeti Kararı tarflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tüketici veya diğer taraf Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası Tüketici Mahkemelerinde açabilirler. Konu içerisinde geçmesi sebebiyle Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası Yargıtay Kararı

TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI - KURULUN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ - TARİFEYE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTAL EDİLMEDİĞİ SÜRECE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Olayda 4628 Sayılı Yasanın ilgili maddesinde kurulun yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabileceği, kurul kararlarına karşı açılan her türlü davanın öncelikli işlerden sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde kurul kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmak her zaman mümkündür. O halde tarifeye ilişkin kurul kararı iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağı göz önünde bulundurularak davanın belirtilen gerekçelere göre kabulü cihetine gidilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Makalemizde Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tüketici Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 838 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara