Ücret Alacağı Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Ücret Alacağı Davası

Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı Davası Ve Başvurusu Nasıl Yapılır? İşçi ücreti alacağı davaları iş sözleşmesinden kaynaklanan durumlarda işçinin işverenden ücretini eksik alması, hiç alamaması veya geç alması durumlarında açılan davalardandır.

Ücret alacağı davaları kıdem ve ihbar tazminatı gibi davalar ile birlikte fazla mesai ücret alacağı, hafta tatili ücreti gibi iş sözleşmesinden kaynaklanan dava konularındandır.

Ücret alacağı davası işçinin çalışarak elde ettiği ücretlerin ödenmemesi durumunda dava konusu olmakta ve işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık dava açılarak çözümlenmektedir.

Ücret Alacağı Davası Konuları

İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan pek çok uyuşmazlık dava konusu yapılabileceği gibi fazla mesai ücreti alamamak gibi eksik ücret alacağı davaları da iş mahkemesi dava konuları arasındadır. Ücret alacağı davaları;

 • İşçinin çalıştığı günlerin ücretini alabilme hakkı,
 • Fazla mesai ücreti,
 • Yıllık izin ve hafta tatili ücret hakkı,
 • Resmi izin ve dini bayramlar ile ilgili ücret hakkı,
 • İşçinin haklı bir sebebe dayanarak iş akdini feshetmesi halinde hak ettiği kıdem, ihbar tazminatı gibi hakları,
 • Sigortalı çalışma hakkı,
 • Mola hakkı

Gibi iş kanunundan kaynaklanan kapsamlı haklardan oluşmakta ve bu konuda işveren sorumlu tutulmaktadır.

Ücret Alacağı Davası Dilekçesinin Hazırlanması

Ücret alacağı davaları işçi alacağı dava dilekçesi örneği ile iş mahkemesine dava açılması suretiyle gerçekleşmektedir. Dava açmadan önce alacağın tahsili için arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabulucudan herhangi bir sonuç alınamaması halinde dava dilekçesi;

 • Davalı, davacı kimlik bilgileri, adresleri varsa avukata ait bilgiler,
 • Dava açılacak mahkeme,
 • Dava konusu,
 • Davaya konu olay anlatımları, deliller, tanıklar
 • Netice ve talep

Bölümlerinin eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmasıyla gerçekleştirilir. Dava dilekçesinde davaya konu olan ücretin alınamadığına dair ispat yükümlülüğü dava açana bırakıldığından iş hukukunda uzman avukatlık bürolarıyla çalışılmasında fayda vardır. Ücret alacağına ilişkin tüm deliller dava açılırken mahkemeye sunulmalı işverenin haksız fiili kanuna uygun her türlü delille ispatlanmaya çalışılmalıdır.

Ücret Alacağı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ücret alacağı davalarında genel görevli mahkeme iş mahkemesidir. Fakat iş ve işveren arası uyuşmazlıkların daha etkili bir şekilde çözümlenmesi için dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk uygulaması getirilmiştir.

Maaşını alamadığından veya herhangi haklı bir gerekçeyle işten ayrıldığından bahisle dava açmak isteyen işçi dava açmadan önce arabulucuya başvurarak alacağını talep etmek zorundadır. İş akdinin haksız yere feshi ya da işten haklı yere ayrıldıktan itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunludur.

Arabuluculuk uygulamasında anlaşma sağlayamayan işçi arabulucuda anlaşılamadığına dair tutanaktan itibaren 15 gün içinde ücret alacağı davası için iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesinde yetkili mahkeme ya davalı işverenin ya da davacı işçinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir.

Ücret Alacağı Davalarında Zamanaşımı

İşçi ve işveren arası uyuşmazlıklarda zamanaşımı süreleri hak kaybına neden olacağından süresi içinde ücret alacağı davası açmak zorunluluk arz etmektedir. Ücret alacağı zamanaşımı açılacak davanın türüne göre farklı zamanaşımı sürelerine tabidir.

İşçilere ait ücret alacağı davaları iş kanununda düzenlenmekte ve iş kanunu 32. Maddeye göre yolluk, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Ücret alacağında dava zamanaşımının başlaması ücretin hakkedildiği tarihten itibaren başlamakta ve işten ayrıldıktan sonra bu ücretleri talep etmek mümkün olmamaktadır. Örneğin 2019 yılında işten ayrılan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir işçi yalnızca 2014 yılına kadar olan ücret alacaklarını dava konusu yapabilmektedir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası gibi davalarda ise 10 yıllık zamanaşımı öngörülmüş ve işten ayrıldıktan itibaren bu süreler işlemeye başlamaktadır.

Ücret Alacağı Davası, ülkemizde zaman zaman yaşanan ekonomik sıkıntılar işverenlere de yansıması sonucu, işverenin ekonomisinin bozulmasına ve nakit sıkışıklığa sebep olmaktadır.

İş hukukunda ücret, işçinin sigortalı olarak, işverenin belirlediği yapmış olduğu işe karşılık ödenen parasal miktardır.

İşçi ücretleri, çalışmış olduğu 30 günün sonunda adına açılmış maaş hesabına ödenir. Eskiden 10 kişiye kadar bankaya yatırılma kuralı yeni çıkan düzenleme ile bu kaldırılmış olup tüm ücretler banka kanalı ile ücret olarak ödenmesi zorunlu hale gelmiştir.

İşverenin İşçiye Ücret Alacağını Ödememesi

İşverenin işçisine çalışmasının emeği olarak ücretinin ödenmemesi, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı vermektedir. Bu durumda işçinin alacakları ücretleri ve iş sözleşmesini bu sebebe dayandırmış ise kıdem tazminatı almak için öncelikle Arabulucuya başvuru yapması zorunludur.

Arabulucu ile yapılan toplantıda işçi ücret alacağı ile kıdem tazminatını talep eder. Alacağı ücret ve tazminat miktarı ve ödeme günü konusunda anlaşma olursa ücret alacağı davası açmadan önce konuyu çözüme kavuşturmuş olur.

Bu anlaşma tutanağı arabulucu tarafından tutanağa geçirilir. Belirtilen tarihte anlaşma yapılmış miktarın ödenmemesi halinde mahkemeye başvuru yapılarak alacak ilamlı alacağı çevrilir ve icra müdürlüğü kanalı ile icra takibine konu edilerek tazminat ve ücretlerin alınması yoluna gide bilir.

Bir Yılı Dolmayan İşçinin Ücret Alacağı

Ücret alacağı nedeniyle iş sözleşmesini işçi feshedilmiş ise kıdem ve ihbar tazminat hakkı bulunmamaktadır. Ancak işçi ücret alacakları belli ise icra müdürlüğüne başvuru yaparak ilamsız icra takibi yapabilir.

İlamsız takibe işveren itiraz etmesi halinde yine yukarıdaki usul tekrarlanarak ve arabulucuya başvuru yapılır.

İş hukuku alanında yapılan düzenleme nedeniyle işçi alacakları ve işe iade taleplerini öncelikle arabuluculuk sistemi ile çözüme kavuşturulması zorunlu olmuştur. Arabuluculuk süreci sonrası dava açma hakkına sahiptir.

Ücret Alacağı Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacının ücretinin, tanık beyanları ve emsal ücret araştırmasına göre USD olabileceği, davacının ücretinin işverence USD olarak belirlendiği gerekçesiyle hükme esas alınan ve davalı işveren imzalı belge incelendiğinde,

Ekstra işler saat ücreti olarak tanzim edildiği, davacı ismi karşısında yazan USD’nin maaş karşılığı olduğunun net olarak anlaşılmaması karşısında, davacının ücretinin tanık beyanları ve emsal ücret araştırması neticesinde USD olduğu gözetilmeden eksik incelemeye dayalı karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Makalemizde Ücret Alacağı Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

14 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri