Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı Davası Kıdem Ve İhbar Tazminatı

 Ücret Alacağı Davası, Ücret Alacağı Davası Kıdem Ve İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı Davası Dilekçe Örneği, İşçi Ücret Alacağı Davası

ÜCRET Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.

ÜCRET ALACAĞI DAVASI YARGITAY KARARLARI

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 13710 Karar: 2015 / 22331 Karar Tarihi: 29.06.2015

ÖZET: Davacının ücretinin, tanık beyanları ve emsal ücret araştırmasına göre USD olabileceği, davacının ücretinin işverence USD olarak belirlendiği gerekçesiyle hükme esas alınan ve davalı işveren imzalı belge incelendiğinde, ekstra işler saat ücreti olarak tanzim edildiği, davacı ismi karşısında yazan USD’nin maaş karşılığı olduğunun net olarak anlaşılmaması karşısında, davacının ücretinin tanık beyanları ve emsal ücret araştırması neticesinde USD olduğu gözetilmeden eksik incelemeye dayalı karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.(4857 S. K. m. 41, 44, 46)

0 Yorum

Yorum Bırak