Ücret Alacağı Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Ücret Alacağı Davası

Ücret Alacağı Davası

Ücret Alacağı Davası Kıdem ve İhbar Tazminatı
Ücret Alacağı Davası, ülkemizde zaman zaman yaşanan ekonomik sıkıntılar işverenlere de yansıması sonucu, işverenin ekonomisinin bozulmasına ve nakit sıkışıklığa sebep olmaktadır.

İş hukukunda ücret, işçinin sigortalı olarak, işverenin belirlediği yapmış olduğu işe karşılık ödenen parasal miktardır.

İşçi ücretleri, çalışmış olduğu 30 günün sonunda adına açılmış maaş hesabına ödenir. Eskiden 10 kişiye kadar bankaya yatırılma kuralı yeni çıkan düzenleme ile bu kaldırılmış olup tüm ücretler banka kanalı ile ücret olarak ödenmesi zorunlu hale gelmiştir.

İşverenin İşçiye Ücret Alacağını Ödememesi

İşverenin işçisine çalışmasının emeği olarak ücretinin ödenmemesi, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı vermektedir. Bu durumda işçinin alacakları ücretleri ve iş sözleşmesini bu sebebe dayandırmış ise kıdem tazminatı almak için öncelikle Arabulucuya başvuru yapması zorunludur.

Arabulucu ile yapılan toplantıda işçi ücret alacağı ile kıdem tazminatını talep eder. Alacağı ücret ve tazminat miktarı ve ödeme günü konusunda anlaşma olursa ücret alacağı davası açmadan önce konuyu çözüme kavuşturmuş olur.

Bu anlaşma tutanağı arabulucu tarafından tutanağa geçirilir. Belirtilen tarihte anlaşma yapılmış miktarın ödenmemesi halinde mahkemeye başvuru yapılarak alacak ilamlı alacağı çevrilir ve icra müdürlüğü kanalı ile icra takibine konu edilerek tazminat ve ücretlerin alınması yoluna gide bilir.

Bir yılı Dolmayan işçinin Ücret Alacağı

Ücret alacağı nedeniyle iş sözleşmesini işçi feshedilmiş ise kıdem ve ihbar tazminat hakkı bulunmamaktadır. Ancak işçi ücret alacakları belli ise icra müdürlüğüne başvuru yaparak ilamsız icra takibi yapabilir.

İlamsız takibe işveren itiraz etmesi halinde yine yukarıdaki usul tekrarlanarak ve arabulucuya başvuru yapılır.

İş hukuku alanında yapılan düzenleme nedeniyle işçi alacakları ve işe iade taleplerini öncelikle arabuluculuk sistemi ile çözüme kavuşturulması zorunlu olmuştur. Arabuluculuk süreci sonrası dava açma hakkına sahiptir.

Ücret Alacağı Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacının ücretinin, tanık beyanları ve emsal ücret araştırmasına göre USD olabileceği, davacının ücretinin işverence USD olarak belirlendiği gerekçesiyle hükme esas alınan ve davalı işveren imzalı belge incelendiğinde,

Ekstra işler saat ücreti olarak tanzim edildiği, davacı ismi karşısında yazan USD’nin maaş karşılığı olduğunun net olarak anlaşılmaması karşısında, davacının ücretinin tanık beyanları ve emsal ücret araştırması neticesinde USD olduğu gözetilmeden eksik incelemeye dayalı karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor