Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi Davası Nasıl Açılır?
Vasi Davası Nasıl Açılır? | Vasi davası açılması durumunda haklı bir sebepler bulunmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınmasına karar verilecek şahsın ilk olarak eşini veya yakın akrabalarından, vasilik şartlarına haiz olması durumunda görev verilir. Vasi atanmasında oturdukları yerlerinin yakınlığı ve aralarındaki kişisel ilişkiler göz önünde bulundurulur...
Vasi Davası Nasıl Açılır konusu, vasi atanması ve atanacak kişilerin özelliklerine göre değişmesi sebebiyle merak edilen konudur. Vasi atanmasını gerektirecek durumlar belirtecek olursak, Savurganlığı sebebiyle, Alkol bağımlılığı sebebiyle, Uyuşturucu madde bağımlılığı sebebiyle, kötü yaşam tarzı sebebiyle, kötü yönetim nedeniyle ve isteği sebebiyle talep veya dava ile vesayet makamı tarafında vasi atanması yapılır. https://youtu.be/HzJlRafIMAA

Vesayet Nedir?

Vesayetin hukuksal boyutunda ki anlamı şöyle tanımlama yapıla bilir.  Velayet kararı olmaması sebebiyle korunmayan  küçükler ile yaş itibari ile ergin bulunanların; kişisel ve mali durumlarını kontrol edemeyecek durumda olamayanları, menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması maksadıyla devlet tarafından düzenlenmiş resmi kurumdur.

Vesayet Makamı Neresidir

Kanunlarımızda vesayet kurumunu düzenlerken, vasi ataması, gözetmesi, kontrol ile gerekli hallerde müdahale yetkisi verilmiştir. Medeni Kanunumuzda Vesayet Makamı Sulh Hukuk Mahkemesi, Denetim Makamı ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Vasilik Nedir?

Vasinin ne demek olduğunu açıklamak gerekirse, bir kişinin küçük olması durumunda, akıl zayıflığına sahip olması durumunda, alkol veya uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarının olması durumunda, bakmakla yükümlü olduğu kişiler varken savurganlık davranışları sebebiyle, kişi özgürlüğünü bağlayıcı bir ceza almış ise veya kendi isteği bulunuyorsa vasi tayini için talepte bulunması hallerde vesayet makamı tarafından görevlendirilen kişilerdir. Vasi, vesayet makamının görevlendirmesi ile sorumlu olduğu kısıtlının kişiliğini, mal varlığını ve çıkarlarını korumakla görevlidir. Ayrıca hukuki işlemler durumunda kendisini temsil eder. Vasilik bir görevdir ve kısıtlı işlemlerini yapabilmek için atanan kişiye vasi denmektedir.

Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi tayin eden kişi akıl hastası olmuş ve  kendi kararlarını veremeyecek durumda yakın akrabaları tarafından talep edilmesi durumunda vesayet makamı kısıtlıysa vasi tayini işlemleri yapılabilmektedir. Bu konuda öncelikle mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. [caption id="attachment_14292" align="aligncenter" width="500"]Vasi neler yapabilir Vasi Davası Nasıl Açılır[/caption] Vasi davası haklı bir sebepler bulunmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınmasına karar verilecek şahsın ilk olarak eşini veya yakın akrabalarından, vasilik şartlarına haiz olması durumunda görev verilir. Vasi kural olarak küçüklük ve kısıtlılık nedeniyle vesayet altına alınan kişilere atanması gereken kişilerdir. Örneğin velayet altında olmayan küçüğe vasi atanmasına yada kanun da belirtilen şartlar altında bulunan büyüklere de kısıtlama kararı verilebilinir.

Vasi tayini dilekçe örneği 2019

Vasi davası açılırken, dava dilekçesi hazırlanarak görevli Sulh hukuk mahkemesine sunulur. Dava dilekçesinin zorun başlık kısımları olan davacı ve davalıların ismi yazılır. Açıklama kısmı vesayet altına alınacak kişinin kim olduğu, neden vesayet altına alınması gerektiğini kısa öz ve anlaşılır bir dil kullanılarak yazılır. Hukuki sebepler belirtilerek, dilekçenin sonuç kısmında, vesayet altına alınmasını gerektirecek, sağlık raporu, resmi belge ve şahit isimleri yazılır.

Vasi Davası Nerede Açılır

Vasilik veya vesayet altına alınma davaları Sulh hukuk mahkemesinde açılır. Vasilik davasında görevli mahkeme Sulh mahkemesidir. Dava vesayet altına alınacak kişinin ikamet ettiği yerleşim yeri adresi yetkilidir. Örneğin Çankaya ilçesinde oturan bir kısıtlı için açılacak dava Ankara Adliyesinde ki Sulh hukuk Mahkemesinde Açılır. Vasi davası nasıl açılır ve dava dilekçesi hakkında avukat ve danışmanlık alınması yararınıza olacaktır. [caption id="attachment_14293" align="aligncenter" width="500"]Vasi tayini yetkili mahkeme Vasi davası nasıl açılır, Vasi tayini yetkili mahkeme[/caption]

Boşanma davasında vasi tayini

Boşanma davasında küçüklerin vasi atanması kural olarak nadir olan durumlarda verilmektedir. Boşanma davasında küçüklerin velayeti anne veya babada bulunur. Evlilik dışı çocuk doğmuş ise velayeti annede olur. Boşanma davasında vasilik kararı, aile mahkemesi tarafından velayetin kaldırılması veya çocuk üzerinde velayet kararı yoksa vesayet makamı tarafından vasi atanır yada koruma altına alınır.

Noterden vasi tayini

Noterden vasi tayini sorularının fazla olması sebebiyle bu konuya açıklık getirilmiştir. Noterlerin vasi atanması konusunda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Yalnızca görevlerini yaptığı esnada küçüğün velayet altında olmadığını tespit etmesi halinde, vesayet makamına bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Medeni kanunumuzda, noter başlığı sadece bildirme yükümlüğü olanlar kısmında yer almakta, başkaca bir yetki ve görev açıklaması yoktur.

Vasi tayini sağlık rapor ücreti

Vasi tayini konularında ihtisas hastanelerinde sağlık kurulu raporu istenmesi halinde, ücretlerinin vasi davası açan davacı tarafın ödenmesi gerektiğini belirtilmiştir. Ayrıca vasi kurul raporu adli tıptan alınması durumunda, adli tıpa ödenecek ücretler her yıl yeniden belirlenerek internet sayfasında yayınlanmaktadır.

 Vasi davası ne kadar sürer - Vasi tayini ne kadar sürer 2019

Vasi davası vesayet makamına açılması durumunda, sağlık kurulu raporu ve tanık dinlemeleri davanın en önemli kısımlarıdır. Yargıda hedef süre olarak, 3 aydır. Vasi davasının tamamlanma süresi gün olarak da 90 gün içerisinde tamamlanacağı hedeflenmiştir.

Vasi kararı ne zaman kesinleşir

Vasi davasının açılması ve vesayet makamının hedeflenen süre olan 3 ay içinde vermiş olduğu kararlar karar ile uygulamaya geçilir. Ancak istinaf yoluna başvurulmuş ise kararının kesinleşmesi beklenir. İstinaf mahkemesi kararları ise kesindir. [caption id="attachment_14294" align="aligncenter" width="500"]Vasi kararı ne zaman kesinleşir vasi davası nasıl açılır[/caption]

Vasi görev süresi ne kadar

Vasilik davası ile vasi atanması durumunda vasi iki yıl olarak görevlendirilir. Vesayet makamı, sürenin dolması ile  ikişer yıl uzatabilir. Vasi 4 yıl sonunda vasilikten çekilebilir. Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır.  Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir. Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur. Vasi atanması hakkında daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısıtlılık ve Vasi Kararı Nasıl Verilir?

Vasilik veya kısıtlılık konusunda Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılabilmektedir. Mahkeme öncelikle kişinin akıl yeterliliğinin yerinde olup olmadığı konusunda tespitini yapmak istemektedir. Ancak başvuru öncesinde kişinin yakını tam teşekküllü bir hastaneden bu durumu belgeleyen bir rapor alması durumunda, mahkeme buna da itiraz edebilmektedir. Şüpheli durumlar veya farklı gerekçeler ile mahkeme buna itibar etmez ise kendi belirlediği bir tam teşekküllü hastaneye göndererek raporun alınmasını isteyebilmektedir. Hastanenin göndereceği rapora göre de kısıtlama konusunda bir karar verebilmektedir. Başvuru konusunda dilekçenin verilmesinden sonra mahkeme eğer varsa içerisinde kısıtlamaya ait sağlık raporunu inceler. Bu raporu yeterli görmesi durumunda rapora dayanarak kısıtlama konusunda kararını verir. Kısıtlama kararının verilmesinden sonra kişinin yapmış olduğu her işlem artık geçersiz olmaktadır. İhtiyaç durulması durumunda vasi atanması konusunda birden fazla vasinin atanması mümkündür. Malların yönetimi gibi bir durum olması durumunda kayyım atanabilmektedir. Bu durumda o şirketler tedbir aşamasına girmektedir. Şirketin yönetimini yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olan kişilerin kayyım olarak atanması gerekmektedir. Mal varlığı ile alakalı olarak teknik noktalarda kayyum atanması daha doğru olmaktadır. Şirket yönetimi ve mal yönetiminde farklı prosedürler izlenebilmektedir.

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Özellikleri Ne Olmalıdır?

Vasi olarak atanacak kişiler ergin olmalıdır. Hakim bu konuda yeterli vakit ayırabileceği kanaati oluşturacak özelliklere sahip kişiler olması gerekmektedir. Bu konuda mümkünse üzerinde başka vasilik görevlerinin olmaması fayda sağlamaktadır. Kişinin özürlü ve engelli olmaması gerekmektedir. Belirli makul şartların yerine getirilmesi durumunda önce akrabaları ve yakınları vasi olarak değerlendirilmektedir. Bu kişiler hasta ile daha fazla temas içinde olabilmektedir. Ancak uyuşmazlık olması durumunda ve menfaat ihlalleri söz konusu olması durumunda bu konu ile alakalı olarak vasi için mahkeme barodan vasilik görevini yapabilecek avukatların isimlerini talep edebilmektedir. Vasilik konusunda yürütülecek yasal sürecin takibi, yürütülmesi sonuca ulaşmanın daha hızlı ve sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Vasi Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vasi konusunda kimin daha fazla vakit ayırarak ilgilenebilecek olması tercih konusunda önemlidir. Vasilik için belirli bir yerden sonra fedakarlık gerekmekte olduğu için bu durum çok önemlidir. Vasilik konusunda bir süre sonra kişinin kendisini birine vakfetmesi anne veya babası bile olsa zor gelebilmektedir. Bu sebeple de mahkeme bu durumu gözetmektedir. Kim daha fazla vakit ayırabilecek ve kim daha iyi bakacak ise bu kişi için karar verilir. Vasilik konusunda mahkeme tarafsız olmaktadır. Ayrıca barodan vasilik yapabilecek olan avukatların isimlerini de talep edebilmektedir. Kardeşlerinden birisinin vasi olması için kardeşler arasında fikir birliğinin olması gerekmektedir.

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Vasi görevini vesayet altına alınacak kişinin eşi, çocukları ve yakın akrabaları atanırken, menfaat çatışması ve hukuki durumlarda vasi listesine yazılmış, avukatlar bu göreve atanır. Vasilik aslen bir görev olmaktadır. Vasi yapılan işlem ve harcamalar için defter tutmak zorundadır. Vasinin değerli eşya, kıymetli evrak gibi şeyleri saklamak zorundadır. Kısıtlının menfaatleri doğrultusunda, taşınır ve taşınmaz malların vesayet makamından izin alarak tasarruf etme görevi vardır. Bankada ki paraların idare edilmesi, vesayet altındaki kişinin evlenmesi konusunda düşünceleri açıklama gibi detaylı görevleri bulunmaktadır. [caption id="attachment_14295" align="aligncenter" width="500"]vasi kararı ile araç satışı vasi davası nasıl açılır[/caption]

Vasi neler yapabilir

Vasi öncelikle kısıtlı olan kişinin mal varlıklarını ortaya çıkartacaktır. Gelirler, giderler masraflar ortaya çıkartılacaktır. Defter 3 denilen kısıtlının mal varlığı anlamında biyografisini çıkartan defteri mahkemeye sunulmalıdır. Vasi davası nasıl açılır hakkında avukat ve danışmanlık alınması yararınıza olacaktır. Vasi ve Yasal danışman nedir konusu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vasinin Defterin Tutulması ve Yazılması

Bu defter vasi tarafından hazırlanmaktadır. Kısıtlıya ait olan gayrimenkuller, maaşlar ve kiralar için raporlar hazırlanmakta ve mahkemeye sunulmaktadır. Banka kayıtları, tapu kayıtları ve evde varsa ziynetlerinin bildirimi de buna eklenmektedir. Belirli bir şablon olarak bunlar mahkemede bulunmaktadır. Defterin hazırlanması ile mahkemeye sunulması ardından vasinin tüm mal varlığı belirlenmiş olmaktadır. Sonrasında kişinin ödemeleri ve masrafları belirlenmektedir. Kişiye mahkeme tarafından bir vesayet hesabı açılmaktadır. Tüm gelirleri bu hesapta toplanmaktadır. Vasi kısıtlının bütün korumakla yükümlü olmaktadır. Onu zarara uğratmaması gerekmektedir. Vasinin izin alması ile ve mahkemeye bildirmesi ile yapabileceği iki tür işlem bulunmaktadır. Belli basit harcamalarını bildirerek yapılabilmektedir ancak Mal varlığı ile alakalı riskli kararlarda mahkeme izni olması gerekmektedir. Örnek olarak kısıtlının bir evi var ve bu evin kiraya verilmesi  veya satmak istemesi, veya yeni bir araç alma gerekmesi durumunda mahkemeye başvuru yapılarak mahkeme hakiminin onayı ile bu işlemleri yapabilmektedir. Bu eve bir harcama yapılması gerektiği durumlarda bunu bildire bilmektedirler. Ancak kısıtlının borca girecek bir taahhüt içinde olması için mutlaka izin alınması gerekmektedir. Vasi davası nasıl açılır hakkında avukat ve danışmanlık alınması yararınıza olacaktır. Vasi kararı ile araç satışı ve engelli araç alımı hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısıtlıya Harcanan Miktarın Geri Ödenmesi

Vasi ekonomik durumunun olmadığı ancak annesi ile babasına vasi olarak atanması durumunda aylık giderleri ve ihtiyaçlarını belirleyen bir liste ile mahkemeye başvurabilmektedir. Bu durumda vasi tarafıma şu kadar bir para kullanma hakkı verilmesini isteyebilmektedir. Bu durumda kullanılan paranın faturalandırılarak her ay mahkemeye sunulması isteyebilmektedir. Bunun için bir gider defteri tutulabilmektedir. Bu harcamalar konusunda iki tür ödeme biçimi bulunmaktadır. Birincisi harcamaları vasinin yapması ve ay sonunda mahkemeye sunması. İkincisi ile her ay mahkemeye uğramadan belirlenen miktarın çekilmesi olmaktadır. Vasi davası nasıl açılır hakkında avukat ve danışmanlık alınması yararınıza olacaktır.

Vasi Atanmasını Gerektiren Haller 

Vasi Atanması İstenen Küçük ise, Vasi Atanması İstenen kişi akıl zayıflığı ve hastalığı varsa, Vasi Atanması İstenen kişi alkol ve uyuşturucu bağımlısı olması, savurgan olması, Vasi Atanması İstenen kişi mahkemelerce ceza ve hüküm almış ise, Vasi Atanması İstenen şahsın kendi talep etmesi durumlarında vasiliğe karar verilir.

Vasiliğe İtiraz Nasıl Yapılır?

Vasiliğe istenmeden atanması durumunda, vasiliğe atandığı mahkemece kendisine tebliğ itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz makamı Asliye hukuk mahkemesine itiraz yapılır. Vesayet makamı, bu durum karşısında yeni bir vasi atar yada görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir. Vasi davası nasıl açılır hakkında avukat ve danışmanlık alınması yararınıza olacaktır.

Vasi Tayini Davası Avukatlık Ücreti

Vasi tayini davası avukatlık ücreti her yıl avukatların bağlı bulunduğu baro başkanlığı tarafından belirlenir. Vasi Davasında Avukatlık ücreti belirlenirken davanın türü, önemi ve harcanan mesai süresine göre belirlenir. Avukatlık ücreti hakkında bilgi almak için daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Diğer makalemiz olan  ile Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz

Vasi Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

VASİ DAVASI NASIL AÇILIR - VASİNİN GEÇİCİ OLARAK İŞTEN EL ÇEKTİRİLMESİ KARARINA İTİRAZ DAVASI.

KARARI İNCELEYEN DENETİM MAKAMI KARARININ KESİN NİTELİKTE OLDUĞU. İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİNE YÖNELİK VASİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır. temyiz kabiliyeti bulunmayan bir kararın temyiz edilmesi halinde, kararı temyiz edilen mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtaya gönderilmesi durumunda. Bu konuda bir karar verilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmeden Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden bölge adliye mahkemesinin istinaf isteminin reddine yönelik vasinin Temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta ise, vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 488. maddesi gereği kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır. HMK'nın 366. maddesinin yollaması ile istinafa dair 346 ve devamı maddeleri temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; kesin olan bir kararın temyiz edilmesi halinde, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. Bu ret kararına karşı, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili temyiz yoluna başvurulabilir. Özetle bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin istinaf başvurusunu esastan red kararının temyiz edilmesi halinde iş bu temyiz istemini ilk dereceli mahkeme değil, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin değerlendirmesi gerektiğinden ilk dereceli Asliye Hukuk Mahkemesinin kararın kaldırılmasına, Vasinin geçici olarak işten el çektirilmesi kararını inceleyen denetim makamı kararı 4721 sayılı Türk Medeni Kanun'unun 488. maddesi gereği kesin olup istinaf ve temyiz yolu kapalıdır.

ALACAK DAVASI - VASİ DAVASI NASIL AÇILIR - VASİNİN SORUMLULUĞU. ÖZGÜLEME DAVASININ SONUCU DA GÖZETİLEREK TARAFLARIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENİP KARAR VERİLMESİ LÜZUMU.

ÖZET: Dava vasinin sorumluluğuna ilişkindir. Mahkemece; özgüleme davasının sonucu da gözetilerek tarafların hukuki durumu belirlenip karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Bu nedenle temyiz edilen hükmün bozulması gerekir.

VASİ DAVASI NASIL AÇILIR - VASİLİK GÖREVİNE SON VERİLMESİ DAVASI. KISITLININ YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VESAYET MAKAMINCA USULÜNCE VERİLMİŞ BİR İZİN KARARI OLMADIĞI.

VESAYET MAKAMI SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Dosyanın incelenmesinden, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince usulünce verilmiş bir izin kararı olmadığından vasinin talebi ile ilgili karar vermekte vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinin yetkili olduğunun gözetilmesi gerekir.

Bu haber toplam 1258 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara