Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma

Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma

Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma

Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma

İş mahkemesince verilen kararlar temyiz edilmesi durumunda yargıtayca incelenir. Yargıtayın yerel mahkemece verilen kararların incelenmesi sonucu, kararı onama veya bozma şeklinde karar verebilir. Yargıtayca İş mahkeme kararlarına verilen bozma kararlarına örnek olarak olarak aşağıda verilmiştir.

Yargıtay İş Mahkemesi Kararları Bozma – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5648 Karar: 2016/4233 Karar Tarihi: 29.02.2016 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – MAHKEMECE BOZMA KARARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEYİP İŞYERİ KAYITLARI ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMADAN SONUCA GİDİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dairemizin … tarihi 2015/… E. 2015/… K. Sayılı bozma ilamında “…Davacının eğitim durumu ve iş yerindeki işi ile yeni alınan işçilerin eğitim durumları karşılaştırılmalı, iş yeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonuca gidilmelidir” denilmiş olup Mahkemece bozma kararının gereği yerine getirilmeyip işyeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmadan sonuca gidilmiştir. Mahkemece hükmüne uyulan bozma gereği tam olarak yerine getirilmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3085 Karar: 2016/3971 Karar Tarihi: 25.02.2016 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİ DAVACI LEHİNE USULÜ KAZANILMIŞ HAK TEŞKİL EDECEĞİ – DAVALI YÖNÜNDEN İLK KARARDAKİ SORUMLU OLDUĞU MİKTAR YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece kıdem tazminatının tahsiline dair ilk karar davalılardan davalı … tarafından temyiz edilmemiştir. Kararı temyiz etmeyen bu davalı yönünden kıdem tazminatının tahsili davacı lehine usulü kazanılmış hak teşkil eder. Davacının işbu usulü kazanılmış hakkının dikkate alınmaması ve adın geçen davalı yönünden ilk karardaki sorumlu olduğu miktar yönünden kıdem tazminatının tahsiline karar verilmemesi hatalıdır. Hüküm bozulmuştur.

0 Yorum

Yorum Bırak