Aile Hukuku Danışma

Aile Hukuku Danışma
Aile Hukuku Avukatları ve Danışma Konuları | Hukuk sisteminin ayrıldığı alanlar içinde daha etkili bir şekilde işleyebilmesi adına yapılan ayrımda aile hukuku adıyla ayrı bir alan belirlenmiştir. Kişiler arasında gerçekleşen nişan, evlenme, evlenmeden sonraki boşanmalar için kişilerin söz sahibi olacağı haklar, yasal danışmanlık, yardım nafakaları, evlat edinme gibi...
Aile Hukuku Danışma Avukatları  ve Danışma konuları aslında aile hukukunun geniş dava yelpazesi olması sebebiyle ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Aile hukuku, Hukuk sisteminin ayrıldığı alanlar içinde daha etkili bir şekilde işleyebilmesi adına yapılan ayrım sonucu ortaya çıkmaktadır. medeni hukukunda önemsenen ve aile hukuku alanında ki uyuşmazlıklar da özel yetkili aile mahkemeleri kurularak çözüm yolu oluşturulmuştur. https://youtu.be/rtMQWuo_mOU

Aile Hukuku Davaları Nelerdir

Kişiler arasında gerçekleşen nişan, evlenme, evlenmeden sonraki boşanmalar için kişilerin söz sahibi olacağı haklar, yasal danışmanlık, yardım nafakaları, evlat edinme gibi pek çok meselenin aile hukuku kapsamına dahil edilerek görülmesi mümkündür. Kadınların ve çocukların sahip olduğu haklarla ilgili sorunlar da aile hukuku kapsamında değerlendirilebiliyor. Sadece evlilik birliktelikleri ile kurulmuş ortak yaşamların yanı sıra aynı zamanda kayıtsız arkadaşlıkların da aile hukuku alanında ele alınması söz konusudur. Türk Hukuku kayıtlı yaşam arkadaşlığı konusunda kesin kararlara varmış olsa da evlilik dışı ilişkilerde kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunmasını öngörmemektedir. Çocukların bu durumlarda mağdur olmaları halinde evlilik dışı olup olmamalarına bakılmaksızın haklarının verilmesi mümkün oluyor. Uluslararası sözleşmeler kapsamında yargı kurumları içinde değerlendirildiği için aile içi şiddet, çocuk istismarının yaşanması ve taşıyıcı annelik gibi meselelerin iç hukukta özel olarak düzenlenmiş halleriyle görülmesi söz konusudur. Türk Medeni Kanunu ve bazı özel durumlar için ayrıca belirlenmiş konularla ilgili taraflar arasında yaşan uyuşmazlıklar aile mahkemelerince karara bağlanarak çözülür.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir - Avukat ve Danışmanlık

Aile hukukunda en çok görülen davalar ailenin sonlandırılması aşamasında gerçekleştirilen boşanma davaları olmaktadır. Bu davalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak mahkemelerde görülebiliyor.

Velayet ve Nafaka Davaları

Ayrıca boşanma süreçlerinde anlaşılmayan ya da daha önce üzerinde anlaşılmış olsa dahi farklı gerekçelerin ortaya çıkması ile düzenlenmesi gereken velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat davalarının da aile hukuku içinde görülmesi mümkün oluyor. Boşanma sonrası ortaya çıkan en temel haklardan mal rejimlerinin paylaşılması davaları da aile hukuku kapsamında görülmektedir.

Babalık ve Soybağı davaları

Boşanma davaları ve buna ilişkin alt davaların yanı sıra kişilerin aile bağları ile ilgili soy bağının reddi, babalık soy bağının tespiti davalarının ve isim ya da soy isim değiştirme davalarının bu kapsamda açılması mümkün olmaktadır.

Aile Hukukunda Boşanmaya Sebepleri Nelerdir?

Eşler arasındaki evlilik birlikteliğinin sona ermesi olarak tanımlanabilecek  boşanma eyleminin gerçekleşebilmesi için kişilerin geçerli nedenlere sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple boşanmak isteyen taraflardan en az birinin mutlaka bir avukattan yardım alarak süreci yönetmesi gerekir. Özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılan gerekçelerle kişiler boşanma kararlarını alabiliyorlar. Zina, onur kırıcı davranış, hayata kast, akıl hastalığı, terk etme, haysiyetsiz yaşam sürme gibi sebepler özel sebepler altında listelenmiştir. Genel boşanma sebepleri ise fiili ayrılık kapsamına giren eşlerin bir araya gelmemesi durumu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve eşlerin anlaşmalı bir şekilde boşanmak istemeleri olmaktadır.

Aile Hukuku Boşanma Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Boşanma davalarının dava konusuna, niteliğine, tarafların arasındaki uzlaşmazlık noktalarının sayısına bağlı olarak sonuçlanma süreleri değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca süreye etki eden bir diğer sebep de davaya bakan mahkemenin iş yoğunluğudur. Boşanma davaları ne kadar sürede sonuçlanır konusunu okumak için sayfayı ziyaret ediniz.

Aile Hukukunda Anlaşmalı Boşanma Nedir?

En kısa sürede boşanma kararının mahkemeden hüküm niteliğinde çıkmasını isteyen kişiler anlaşmalı boşanma davası açarak bunu gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası tarafların aralarında evlilik birliğinin bozulmasının ardından ortaya çıkacak  her konuda anlaşmaya vardığı davalar olduğu için tek celsede sonuçlanabilen davalar olup Mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bu davaların 1 ile 2 haftalık bir süre içinde tamamlanması mümkün oluyor. Anlaşmalı Boşanma olarak bilinen dava hakkında geniş bilgi almak için tıklayınız.

Aile Hukukunda Ziynet Eşyaları Davası?

Evlilik süreçlerine girilmeden önce kadına takılmış ya da hediye edilmiş her türlü takı kadına bağışlanmış sayıldığı için boşanma süreçlerinde bu takıların iadesi mümkün olmamaktadır. Mahkemeler erkeklere takılan takılar konusunda davaya söz konusu  evliliklerin gerçekleştiği yerleri baz alarak bir karar verebiliyor. Ziynet alacağı ile ilgili olarak dava açmak isteyen kişiler, ziynet eşyaları kendi haberi ve rızası olmadan elinden alınan kişiler, davalı sıfatına sahip kişiler ise ziynet eşyalarını alan diğer eş ya da başka bir üçüncü kişi olabilmektedir. Karı koca birlikte oturuyorsa ve delili bulunuyorsa ancak üçüncü kişilere karşı dava açmak mümkün oluyor. Aile hukuku alanında aile hukuku avukatları ve  danışmanlığı alınması faydalı olacaktır.

Aile Hukukunda Mal Rejimi?

Evlilik sürecine girmiş tarafların sahip oldukları mal varlıklarının eşit bir şekilde paylaştırılması ve evliliklerin sona ermesi ihtimali gerçekleştiği takdirde bu paylaşımın yapılması noktasında dikkate alınan kurallara mal rejimi adı verilmektedir. Türk Medeni Kanunu'na göre yapılan bu paylaşımlarda 31 Aralık 2001 tarihine kadar olanları için Mal Ayrılığı Rejimi uygulanırken 1 Ocak 2002'den sonraki uygulamalar için Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uygulanacaktır. Kişilerin bu tarihlere dikkat etmesi özellikle kendilerine ait olan malların diğer ortak mallardan ayırt edilmesi adına önemli bir farkı ortaya çıkarması mümkün olacaktır. Mal paylaşımı süreçlerinin taraflar arasındaki en sorunlu meselelerden biri olduğu dikkate alınırsa bir avukatın yardımının alınması süreci kolaylaştıracaktır. Aile hukuku alanında aile hukuku avukatları ve  danışmanlığı alınması faydalı olacaktır. Aile hukukunda evlilik sözleşmeleri hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Aile Hukuku Avukatları ve Danışma Konuları

Aile hukukunun ilgilendiği konular konusunda uzman  kişiler aile avukatları olarak bilinmektedir. Bu kişilerin görevleri sadece kendisine başvuran kişilerin sorunları çözmenin ötesinde aynı zamanda toplum düzenini de ilgilendiren bir kapsamda bulunduğu için oldukça önemli olmaktadır. Ailenin devamlılığının sağlanması adına kişiler teşvik edici bir çözüm desteği sunulmaktadır. Hukuki prosedürlerin özellikle uzun süreler sonrasında ancak tamamlanabilmesi durumu kişilerin kararlarının etkilenmesi adına önemli olmaktadır. Aile hukukunun ilgilendiği her bir meselenin doğrudan toplumun en küçük ve en önemli birimi  aileyi etkilemesi sebebiyle oldukça titiz davranmak gerekmektedir. Ailenin kurulması, sürdürülmesi ya da sona ermesi aşamasında aileye dahil herhangi bir bireyin büyük zararlara uğramaması ve haklarının korunması adına mutlaka hukuki olarak aile alanında aile hukuku avukatları ve  danışmanlığı alınması faydalı olacaktır.. Makalemizde Aile Hukuku Davaları Avukatları konusu anlatılmıştır. Diğer makaleler için Boşanma Avukatı sayfamıza göz atabilirsiniz.

Yargıtay Kararları Aile Hukuku Avukatları ve Danışma 

AİLE HUKUKU DAVALARI - KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ - İSPAT KÜLFETİNİN DAVALI TARAFTA OLDUĞU. KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ - İSPAT KÜLFETİNİN DAVALI TARAFTA OLDUĞU GÖZETİLMEKSİZİN DAVACININ DAVA KONUSU ZİYNET EŞYALARININ ELİNDEN ALINDIĞI VE DAVALIDA KALDIĞI İDDİASINI İSPAT EDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ. Mahkemece uyuşmazlıkta ispat külfetinin davalı tarafta olduğu gözetilmeksizin, davacının dava konusu ziynet eşyalarının elinden alındığı ve davalıda kaldığı iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının istinaf talebinin kabulü ile bilirkişi S. Ü. tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda davacının ziynet eşyalarına yönelik talebinin kabulüne karar verilerek bu yönde hüküm kurulmuştur. Aile hukuku alanında aile hukuku avukatları ve  danışmanlığı alınması faydalı olacaktır. EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİ MAKAMLARI DURUMDAN HABERDAR ETMEKSİZİN YANINDA TUTMAK EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİ MAKAMLARI DURUMDAN HABERDAR ETMEKSİZİN YANINDA TUTMAK. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN GÖZALTINDA KALDIĞI SÜRENİN CEZASINDAN MAHSUP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ. Aile hukukundan kaynaklanan Velayet hakkı olduğu ve mağdurenin suç tarihinde İl Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı Kız Yetiştirme Yurdunda kaldığı, anlaşıldığından öncelikle suç tarihi itibariyle mağdure için bir koruma kararı bulunup bulunmadığının. Koruma kararı varsa uzatılıp uzatılmadığını, araştırılarak hakkında koruma kararı bulunması halinde şikayet hakkının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olacağı, koruma kararı bulunmaması halinde ise şikayet hakkının kanuni temsilcisine ait olacağı gözetilerek şikayet hakkı olanın duruşmaya usulüne uygun şekilde davet edilip suça sürüklenen çocuk hakkındaki şikayet ve delilleri dinlenerek ayrıca uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiği. Ayrıca duruşmada dinlenen ve şikayetten vazgeçme dilekçesi ibraz eden yurtta memur sıfatıyla görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsile yetkili olup olmadığı hususunda ilgili kurum nezdinde araştırma yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. Aile hukuku alanında aile hukuku avukatları ve  danışmanlığı alınması faydalı olacaktır.

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara