Babalık Davası Nasıl Açılır? Babalık davasında hak düşürücü süre nedir?

Babalık Davası Nasıl Açılır? Babalık davasında hak düşürücü süre nedir?
Babalık davası, anne veya çocuğun, biyolojik babayla soybağı ilişkisini hukuki olarak tesis etmek için açtığı davadır. DNA testi ve diğer delillerle baba ispatlanır, nafaka ve miras hakları gibi sonuçlar doğurabilir.

Babalık davası, çocuk ve biyolojik babası arasındaki soybağı ilişkisini resmi olarak tesis etmek amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, genellikle babanın nüfus kaydında çocuğun yer almaması durumunda, çocuğun babanın nüfusuna geçirilmesi ve çocuğun babadan doğan haklarının tanınması için gereklidir. İşte bu sürece dair detaylar:

Babalık Davası Nedir ve Neden Açılır?

Babalık davası, çocuğun biyolojik babası ile arasındaki soybağı ilişkisini hukuki olarak tanıtmak için açılır. Çocuk eğer evlilik içinde doğmuşsa, babanın nüfusuna doğrudan yazılmakta; ancak evlilik dışı doğmuşsa, bu ilişki resmiyete dökülmek için dava süreci gerektirebilir.

Kimler Babalık Davası Açabilir?

Bu dava, anne veya çocuk tarafından açılabilir. Anne, kendi adına; çocuk ise ergin olmadığı süreçte anne tarafından ya da ergin olduktan sonra kendi adına dava açabilir. Davanın açılabilmesi için herhangi birinin harekete geçmesi yeterlidir.

Babalık Davası Sonuçları Nelerdir?

Mahkeme, babalık davasının kabul edilmesi halinde, babanın çocuğa nafaka ödemesine ve çocuğun babanın mirasçısı olmasına karar verebilir. Bu, çocuğun maddi ve manevi anlamda haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Babalık Davasında Tazminat İstenir mi?

Anne, babalık davasının yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, bu tür tazminat talepleri için yasal zemin oluşturur.

Babalık Davası DNA Testi Zorunlu mu?

Babalık davasında DNA testi, en kesin sonucu verecek yöntem olarak kabul edilir. Davacı, mahkemeden DNA testi talebinde bulunabilir. Ancak bu, davaların kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle her zaman zorunlu değildir.

Babalık Davası Nasıl İspatlanır?

Davacı, genellikle DNA testi yoluyla davalı erkeğin baba olduğunu ispatlamaya çalışır. Ancak, bazı durumlarda, "babalık karinesi" gibi diğer yöntemlerle de baba olduğu kanıtlanabilir.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Türk Medeni Kanunu, annenin babalık davası açma hakkının çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içinde kullanılması gerektiğini belirtir. Ancak, çocuk ergin olduktan sonra kendi adına dava açabilir ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çocuk yönünden hak düşürücü süreler iptal edilmiştir.

18 Yaşından Sonra Babalık Davası Açılır mı?

Çocuk, ergin olduktan sonra kendi adına babalık davası açabilir. Bu, çocuğun erginlik yaşına ulaşmasından sonra da babalık ilişkisinin hukuki olarak tanınabilmesi için yasal bir imkandır.

Anayasa Mahkemesinin 15.03.2012 tarihli ve 2011/116 Esas, 2012/39 sayılı kararıyla çocuk yönünden hak düşürücü süre iptal edilmiştir.

Babalık Davası Nasıl Açılır - Hangi Mahkemede Görülür?

Soy bağı hususu aile hukukunu ilgilendiren meselelerden biridir. Babalık davası soy bağı altında incelenen bir konu olması dolayısı ile de babalık davasının açılacağı görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Babalık Davası davalının ( babanın veya baba ölmüş ise mirasçılarının ) yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Eğer yerleşim yerinde aile mahkemesi yok ise dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Babalık Davası Kime Karşı Açılır?

Babalık davasını anne ve çocuk ayrı ayrı açabilirler. Davacı taraf yani anne, çocuk iken davalı taraf baba veya baba ölmüş ise babanın mirasçılarıdır.

Babalık Davası Nasıl Açılır - Anneye Düşen Mali Haklar Nelerdir?

Çocuğun doğumundan babalık davasının sonuçlanıncaya kadar çocuğa bakmakla yükümlü olan anne Medeni Kanunda anne ve babaya ortak olarak sorumluluk verilen çocuğun sorumluluğunu ve onun maddi ihtiyaçlarını tek başına yüklenmiş olması nedeni ile babalık davası sırasında annenin de birtakım mali hakları olmaktadır. B

Kanun koyucumuz Medeni Kanunun ilgili maddesi 304. Maddede annenin babalık davasında babadan isteyebileceği, talep edebileceği hakları hüküm altına almıştır. Babalık davası özellikle miras hukuku açısından oldukça önemli bir konudur. Bunun nedeni ise çocuğun babalık davasından sonra babası ile arasındaki soy bağının kurulması ile babasına yasal mirasçı olabilecektir.

Babalık Davası Nasıl Açılır Yargıtay Kararları

BABALIK DAVASI AVUKAT VE DANIŞMANLIK KONULARI Babalık Davası, babaya karşı açılan dava olarak adlandırılmaktadır. Babalık Davası Yetkili Mahkeme ise genellikle dava açacak kişinin bulunduğu yerdeki mahkemeler olabilmektedir.

Yani davalının davayı başlatacağı mahkeme kendi ikamet ettiği bölgedeki mahkeme olmalıdır. Babalık davasının belli bir sürede açılması gerekmektedir. Eğer bu süre 1 yılı geçecek olursa bu durumda Babalık Davası Zaman Aşımı olmuş olur mu?. Babalık Davaları yapılacağı zaman genellikle babadan ve anneden bazı testlerin yapılması istenmektedir. Medeni kanununda bekar olanlarda da babalık Testi yapıldığı zaman çocukla baba arasındaki bağda tam olarak saptanmış olunmaktadır. Böylece evlilik dışında olan çocuğun babası olduğu ispat edilen kişinin babalığı ispat edildiğinde bu kişi çocuğu nüfusuna alması talep edilebilir.

Babalık davası açmadan öne Babalık Davası Dilekçe Örneğine bir göz atılmasında fayda bulunmaktadır. Bu dilekçe temel alınarak kendi bilgilerinizin ve taleplerinizin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye dava için başvurabileceğiniz gibi bir avukattan yardım alarak davanızın başlangıcının ve seyrinin takibini talep edebilirsiniz.

Babalık davalarında bazı durumlarda da Babalık Ret davası davası açılmaktadır. Bunun yanı sıra Soy bağının Reddi Davası da açılabilmektedir. Babalığın reddi davasının açılması gereken davalar ise evli olan bir bayanın evlilik dışı çocuk sahibi olmasının ardından çocuğun öz babasının tayin edilmesini istediği durumlarda nüfustaki babanın çocuğu ret etmesi gerekir. Bunun yanı sıra Babalık İzni davaları da açılabilmektedir.

Tüm bu davalarda başarılı olunabilmesi içinde sürecin avukat ile takibinde fayda bulunmaktadır. Babalık Davası Nasıl Açılır konusundan ve soybağı davaları hakkında dava sürecin doğru ilerlemesi hakkında avukat ve danışmanlık ile detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

BABALIK DAVASI NASIL AÇILIR - BABALIĞIN TESPİTİ - SOY BAĞININ REDDİ DAVASI

Çocuğun bir başka erkekle soybağı ilişkisi geçersiz kılınmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün olmadığından mahkemece öncelikle davacının .... üzerindeki hatalı beyana dayalı kaydının iptali ile ..... çocuğu olarak tescili beklenilmeli, bu gerçekleştikten sonra eldeki davaya soy bağının reddi olarak bakılarak karar verilmeli.

Babalığın tespiti talebinin ise eldeki dosyadan tefriki ile başka bir esasa kaydedilerek soy bağının reddi davasının sonucu beklenip bir karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, hatalı nüfus kaydının iptali olarak asliye hukuk mahkemesinde bakılmakta olan dava (davacının.....kızı olmadığı) hakkında tespit ve tescil kararı verilmesi ve yine oluşacak soy bağının geçersiz kılınması beklenmeden babalık davasının da kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

BABALIK DAVASI NASIL AÇILIR - SOY BAĞINA İLİŞKİN GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU.

DAVAYA AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKTİĞİ.

Babalık davasında neler talep edilir, Talep edebileceği şeyler ise şunlardır, Doğum giderleri, Doğumdan önce ve sonraki 6 haftanın geçim giderleri, Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Bu haber toplam 401 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara