Boşanma Avukatı Danışma

Boşanma Avukatı Danışma
Boşanma Avukatı | Boşanma davasında ödenmesi gereken toplam ücret miktarı, boşanma davasının içerine bağlı olarak değişmektedir. Boşanma davasında ödenen ücretlerin miktarı boşanma avukatının davanız üzerinde çalışma süresine bağlıdır. İstişareler, toplantılar yazışmalar, telefon görüşmeleri, belgelerin ve delillerin hazırlanması ve mahkeme giderleri için...
Boşanma avukatı ankara Keçiören Boşanma Avukatı Danışma Konuları Nelerdir?  Boşanma davasında ödenmesi gereken toplam ücret miktarı, boşanma davasının içerine bağlı olarak değişmektedir.

Boşanma Davası Avukat ve Danışma

Boşanma davalarında danışmanlık özellikle boşanma davasının çekişmeli olması durumu söz konusuysa, önem arz eder. Boşanma davası, evlilik birliğinin herhangi bir sebepten ötürü sona ermiş olması nedeniyle açılır ve dava sonuçlandıktan sonra, tarafların evlilik birliği devam etmez. Boşanma davası danışmanlık gereksinimi en çok, nafaka, çocukların velayetleri, boşanma nedeniyle tazminat davaları konularında taraflar anlaşamadığında ihtiyaç duyulur. Avukatsız boşanılır mı? Sorusunun cevabı, evet olacaktır ancak, avukat yardımı alındığında, süreç uzman kişi tarafından yönlendirileceğinden daha kolay ilerler.

Boşanma Sebepleri Boşanma avukatı ankara Keçiören

Boşanma durumu, bireylerin artık daha fazla birlikte yaşamalarının mümkün olmaması, kişilerin birbirlerinin çok farklı olduğunu anlamaları gibi basit ve daha saygılı sebeplerden dolayı gerçekleşebileceği gibi, daha farklı sebeplerden ötürü de çiftler boşanabilir. Boşanmaya sebebiyet veren durumlar şu şekilde izah edilir;
 • Zina,
 • Birinin bir diğerinin hayatına kast etmesi durumları,
 • Yüz kızartıcı suç,
 • Akıl hastalığı,
 • Birbirlerine çok kötü muamele

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma hususunda anlaşmış olmaları ve buna istinaden aralarında bir protokol belirlemeleri şeklinde gerçekleşir. Taraflara dilekçe ile tebligat gerçekleştirme durumu burada yoktur. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için, kişilerin evliliklerinin 1 yıl boyunca sürmüş olması gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşemez ancak, çekişmeli boşanma davası hala açılabilir.

Boşanmada Çocukların Velayetleri Hakkında İzlenen Tutum

Velayet konusunda öncelikli olan, çocuğun yararı ve çocuğun yaşıdır. Çocuğun menfaati durumunun eşit olduğu düşünüldüğünde, çocuğun yaşına göre;
 • Çocuk 3 yaşından daha küçükse velayet anneye verilir.
 • 3 ve 7 yaş arasında çocuğun velayeti, annenin çocuğa bakamıyor olması gerekçeleri ile, anneden alınabilir.
 • 6 ve 12 yaş arasında olan çocuklarda, maddi olanakları en iyi sağlıyor olmak velayet için ön plandadır.
 • 12 yaşını doldurmuş çocuklara, kiminle birlikte yaşamak istediği hakim tarafından soruluyor olabilir.
Boşanma Nedeniyle Tazminat Davaları Boşanma sonrasında, kişilerden daha az kusurlu ya da tamamen kusursuz olan taraf, çeşitli gerekçelerle maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Tazminat davası açılabilmesi için gereken şartlar şöyledir;
 • Boşanma durumu kesinleşmiş olmalıdır.
 • Söz konusu oluşan ruhsal veya fiziksel hasarların, boşanma durumu ile ilişkisi bulunmalıdır.
 • Tazminat talep edilen tarafın, tazminatı ödeyebilecek gücü olmalıdır.
Boşanma davası için avukat yardımı alındığında, tazminat davası ile ilgili olan süreç, daha sağlıklı ilerleyecektir.

Boşanma Avukatı Danışma Ve Merak Edilen Konuları

Boşanma davasında ödenen ücretlerin miktarı boşanma avukatının davanız üzerinde çalışma süresine bağlıdır. İstişareler, toplantılar yazışmalar, telefon görüşmeleri, belgelerin ve delillerin hazırlanması ve mahkeme giderleri için müvekkilinden ödeme alır. Dosyalama ücreti, temsil hizmet ücreti, uzman bilirkişi ve pedagog ücretleri ile değerlendirme, vb. gibi davanızı yürürlüğe koyma giderlerinden siz sorumlu olacaksınız. Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları, Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları, Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi, Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları, Boşanma Davası Ücreti Hakkında Yargıtay Kararları.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Giderleri Ankara

Aile Mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davasında, çocuğun velayet, yoksulluk ve iştirak nafaka davalarında vekalet ücreti ve giderler maliyeti, boşanma davasının konusu, eşlerin mevcut mal varlığı ve paylaştırma zorluğu ile boşanma davası avukatlık ücreti ve masraflarının miktarıyla doğru orantılıdır. Boşanma davası için avukatınız ile yapacağınız toplantıda, boşanma davanız için vekalet ücreti ve dava masrafları tarafınıza vekiliniz tarafından bilgilendirileceksiniz. Ücretlendirme piyasaya bakılmaksızın ön görülen ücretler üzerinden hesaplanır ancak her yerde olduğu gibi pazarlık yapabilirsiniz. 2018 Yılı için boşanma davası başvuru harcı 35,90 TL. olarak belirlenmiştir. Bunun yanında boşanma davanın posta ve müzekkere giderleri için 100 TL. gider avansı kararlaştırılmıştır. Davanın çeşidine bağlı olarak yürütülmesinde farklılıklar olduğu için, davanın muhtemel masrafları ileriki paragraflarda incelenecektir. İki çeşit boşanma davası vardır. Birinci olarak anlaşmalı boşanma; eşlerin evlilik içi mallarını ve borçların paylaştırılması, ortak çocukların velayeti, müşterek çocukları için iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası da dahil olmak üzere her iki eşin boşanma ile ilgili tüm hususlarda anlaştığı ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandığı en hızlı şekilde sonuçlanacak çekişmesiz bir boşanmadır. İkinci olarak çekişmeli boşanma davası; her iki eşin de boşanma hususlarında ulaşamadığı konular bulunur ve mahkemeye başvurarak hâkimin kendileri için anlaşmazlık mevzularında kararları vermesini isterler. | Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Vekalet Ücreti ve Masrafları

Eşler, anlaşarak boşanma kararlarını ortak başvuru ile veya eşlerden birinin Aile Mahkemesine başvurur. Bu konularda boşanma için aynı isteklerde bulunabilirsiniz: Her iki eş, müşterek çocukların velayeti, ortak çocukların bakımı (velayet), yoksulluk ve iştirak nafakası, ortak malların nasıl paylaşılacağı ve benzeri konular dahil olmak üzere boşanma davasının hukuki sonuçları hakkında anlaşmış olmaları gerekmektedir. Eşler mahkemenin boşanma için tayin ettiği duruşma gününde ve tüm konularda anlaşmış olmaları gerekmekte ve duruşmada bizzat hazır bulunmalıdır. Eşler anlaşmalı boşanma davası başvuru yapabilmeleri için, evliliklerinin en az bir yıl olması gerekmektedir. Taraflar aynı avukat ile çalışıyorsa, aynı avukat boşanma protokolünü ve diğer belgeler düzenlemişse, her iki tarafa da tavsiyede bulunmalı ve adil olmalıdır. Her iki eşin de aile menfaatlerini gözetmeli, bir eşin diğerinden daha üstün tutmamalıdır. Çekişmeli boşanmaya göre anlaşmalı boşanma daha az maliyetli olup bir iki celsede tamamlan davalardandır. Fakat, giderleri farklı kaidelerle belirlenir; Anlaşmalı boşanma dava başvuru harcı, Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ücreti, Anlaşmalı boşanma Protokolün hazırlama ücreti, Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti.| Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ücreti ve Giderleri

Çekişmeli boşanma davasında eşler ve avukatların, boşanma davasının sonuçlanıp boşanmanın gerçekleşebilmesi için çok sayıda aşamayı tamamlamaları gerekmektedir. Boşanma dilekçesini hazırlanması ve mahkemeye sunulması, davalı eşten gelecek cevap dilekçesine karşı cevap vermek. Davalı eşin ve tanıkların çeşitli yasal prosedürlerin yürütülmesi, bilgi ve belge toplama süreci, yargılama duruşması öncesi yasal işlemlerin ve eksiklerin tamamlanması ve duruşmaya hazırlanma, uzlaşma tekliflerinin sunulması ve avukatların müzakere etmeleri, uzlaşma sonuçsuz kalırsa, duruşma gününe hazırlanma, pedagog veya aile uzmanı ile görüşmelerin yapılması. Duruşma günlerinin takip edilmesi, şahitlerin hazırlanması, boşanma kararının lehinize olması durumunda boşanmanın kesinleştirilmesi veya kararın aleyhte olması durumunda istinaf itiraz dilekçesinin hazırlanması, Bu gibi uzun zahmetli süreçler sebebiyle avukat masraf ve ücretler de artar. | Boşanma Avukatı

Hangi Sebeplerle Boşanma Avukatı ve Masraflarda Artış Olabilir?

Eşlerden birbirlerine karşı haklılıklarını kanıtlamak için davaya deliller sunması ve bu durum davayı karmaşıklaştırır ve giderleri arttırır. Çekişmeli boşanma davasında avukat çok fazla iş düşer ve bu sebeptendir ki ücreti anlaşmalı boşanmaya göre daha fazladır. Müşterek çocukların velayeti, yoksulluk ve iştirak nafakasının belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlık devam ettiği sürece maliyetlerde artacaktır. | Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Avukat Ücreti Şehirlere Göre Değişir Mi?

Boşanma davası ücretleri şehirlere göre farklılık gösterebilecektir. Çünkü her şehrin barosu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesini yayınlar. Örneğin, Ankara Barosu’na göre: Avukata sözlü danışma ücreti: 1.200 TL Dava dilekçesi yazılması: 2.000 TL Yazılı danışma: 2.400 TL Çağrı üzerine sözlü danışma: 2.400 TL Boşanma İçin Ücretler Anlaşmalı boşanma: 7.300 TL Çekişmeli boşanma: 11.500 TL Maddi ve Manevi Tazminat İçin Ücretler Çekişmeli davalarda 11.500 TL’den aşağıda olmamak kaydıyla değerin %15’i alınır. Diğer Davalar İçin Ücretler Nafaka davaları için 4.700 TL, Nişan bozulmasından dolayı açılan davalarda 5.300 TL’den az olmamakla birlikte değerin %15’i.. Bu ücretler baro tarafından tavsiye edilen ücretler olup bu konunun direk avukatlarınızla belirlemekte fayda vardır.

Boşanma Avukatı Danışma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasında karşı avukat vekalet ücreti hakkında karar Davacı-karşı davalı taraf kendisini avukat vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince belirlenen, 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalı-karşı davacıdan alınarak, davacı-karşı davalıya verilmesine, Aile Mahkemesinde Avukat karşı vekalet ücreti Kararı Davalının yoksulluk nafakasının reddi nedeniyle vekalet ücreti verilmemesine yönelik istinaf talebinin KABULÜ ile, İskenderun 1. Aile Mahkemesi'nin 23/02/2017 tarih 2016/255 esas 2017/112 karar sayılı kararının hüküm kısmına, "Davacının yoksulluk nafakasına yönelik talebi reddedildiğinden ve davalı davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.980.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine," cümlesinin 11. madde olarak EKLENMESİNE, Aile mahkemesinin Vermiş Olduğu Kararın İstinafça Düzeltilmesi ve Avukat Ücretine hükmedilmesi Davacının davasının kısmen kabulüne, dava konusu mesken yönünden 47.831.25 TL katılma alacağının. 25.05.2017 karar tarihinden geçerli yasal faiziyle birlikte davalı E.’den tahsili ile davacı K.'ye verilmesine. 2-) Kabul edilen miktar üzerinden alınması gereken 3.267.35 TL harçtan, peşin alınan ve tamamlanan toplam 1067.35 TL harcın mahsubu ile kalan 2.200 TL harcın davalı E.’den tahsili ile Hazineye irat kaydına, 4-) Davacı K. kendisini davada vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen miktar üzerinden hesaplanıp takdir edilen 5.611 TL nispi vekalet ücretinin davalı E.'den alınarak davacı K.'ye verilmesine, 4-) Davalı E. kendisini davada vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre reddedilen miktar üzerinden hesaplanıp takdir edilen 1.980 TL nispi vekalet ücretinin davacı K.'den alınarak davalı E.'ye verilmesine, 5-) Davacı K. tarafından yapılan, başvuru harcı, peşin ve tamamlama harcı, ihtiyati haciz ve tedbir talebi harcı 1.197,15 TL ve tebligat, müzekkere, tanık ücreti ve bilirkişi ücreti 684,60 TL olmak üzere toplam 1.881.75 TL yargılama giderinin, kabul ve reddedilen miktarlar dikkate alınarak. 1.440,10 TL'sinin davalı E.'den alınarak davacı K.'ye verilmesine, kalan yargılama giderinin davacı K. üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Ücret ve Masrafları Hakkında Karar Davacı tarafça istinaf aşamasında yapılan posta ve harç masrafından oluşan 296,40-TL'nın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 9-İstinaf talebi duruşmalı olarak incelendiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince 1.980,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair, tarafların yokluğunda ve kararın tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Aile Mahkemesinde Davanın reddi halinde Avukat Ücretinin Hesaplanması İlk derece mahkemesince husumet yönünden davanın reddine karar verilmiş olmakla Avukatlık asgari ücret tarifesinin 7/2.bendine göre "husumet nedeni ile davanın reddine karar verilmesi halinde davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere 3.kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur." Mahkemece 4.152,60.TL. avukat Vekalet ücretine hükmedildiği, karar tarihi itibari ile 1.800.TL. vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği anlaşıldığından bu konudaki istinaf talebinin kabulünün gerektiği, Avukatlık asgari ücret tarifesinin 13/1 maddesine göre "tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti davanın görüldüğü mahkeme için tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak üzere tarifenin 3.kısmına göre belirlenir." Aile mahkemesinde görülen davalarda karar tarihi itibariyle maktu vekalet ücreti 1.800.TL. olduğundan ve mahkemece 321,90.TL. vekalet ücretinin davalı Ö.'den alınmasına ilişkin verilen karara karşı yapılan istinaf talebinin kabulünün gerektiği.

Bu haber toplam 478 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara