Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?
Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur? | Medeni Kanunda geçen hükümlere göre aldatılmak, evlilik birliğinin temelden sarsılması ve terkedilmek boşanmak için geçerli sebepler olarak belirtilmektedir. Bu gibi sebepler nedeni ile açılacak olan boşanma davalarında tarafların karşılık bir anlaşmasının bulunmaması durumunda çekişmeli boşanma davaları açılacaktır...
Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur? Boşanma Kararının Kesinleşmesi Dilekçesi, Boşanma Kararının Kesinleşmesi ve Temyiz, Boşanma Kararının Kesinleşmesi Sorunu. Boşanma kararırın kesinleştirilmesi için aleyhinde başvuru yapılacak kanun yollarının tükenmiş olması gerekmektedir. Medeni Kanun’da yer alan maddelere göre, aldatılmak ve benzeri unsurlar evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlamına gelir ve boşanmak için yeterli bir sebeptir. Bu tarz davalarda eğer taraflar anlaşma yoluna gitmezlerse, çekişmeli boşanma davaları açılmış olur.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma Davalarında Yetkili Merci Aile Mahkemeleridir. Anlaşmalı boşanma davalarının söz konusu olması için evlilikte 1 yılın doldurulmuş olması zorunludur. Buna ek olarak, her iki tarafında her konuda anlaşmış olması gerekir. Anlaşılan konuların hepsi ayrı ayrı ele alınmalı ve yazılı olarak bir kağıda dökülmelidir. Boşanma davalarında (ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun) görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Son 6 ay içinde oturduğunuz ilçedeki Aile Mahkemesi hangisi ise, o mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz. Oturduğunuz ilçede Aile Mahkemesi bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne de boşanma kararının kesinleşmesi dilekçesi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer?

Boşanmanın kesinleşmesi ile boşanmanın sonuçları ve uygulanması ortaya çıkmaktadır. Burada en çok merak edilen Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer sorusudur. Boşanma kararı kesinleşmesi üzerine Aile mahkemesi nüfus müdürlüğüne boşanma kararı iletilir. Boşanma kararının nüfusa "Bekar" olarak kayıtlara işlenmesi ortalama 7 gündür. [caption id="attachment_25046" align="aligncenter" width="640"]Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer? Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer?[/caption]

Çekişmeli Boşanma Davaları Anlaşmalı Boşanma Davalarına Göre Daha Uzun Sürmektedir

Boşanma kararının kesinleşmesi nasıl olur diye merak ediyorsanız, anlaşmalı boşanma davasının söz konusu olduğu durumlarda herhangi delil ya da tanık gibi unsurlara ihtiyaç olmaz. Ancak çekişmeli boşanma davalarında bu unsurlara ihtiyaç duyulması mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı olan boşanma davalarına göre daha uzun sürmesinin nedeni de bu unsurların incelemeye alınıyor olmasından kaynaklanmaktadır. https://www.youtube.com/watch?v=LFki-FB8wyk

Boşanma Kararı Adım Adım Nasıl Kesinleşir?

Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakimin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Temyiz edilmemesi halinde ise, boşanma kararı resme kesinleşmiş olur. Yani süreç incelenecek olursa; ilk olarak mahkeme tarafından boşanma kararı gelir. Bu karar gerekçeli boşanma kararı olarak yazılır. Hazırlanmış olan bu karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebligatın uygun şekillerde yapılıp yapılmadığı ayrıca incelenmeye alınır. Taraflar belirlenmiş olan temyiz süresinde temyiz etmezlerse, boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. İtiraz olmaması halinde mahkeme tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır. Mahkeme Nüfus Müdürlükleri tarafından boşanma kararı bildirilir. Nüfus Müdürlükleri kararı nüfus cüzdanına işler. Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur? Medeni Kanunda geçen hükümlere göre aldatılmak, evlilik birliğinin temelden sarsılması ve terkedilmek boşanmak için geçerli sebepler olarak belirtilmektedir. Bu gibi sebepler nedeni ile açılacak olan boşanma davalarında tarafların karşılık bir anlaşmasının bulunmaması durumunda çekişmeli boşanma davaları açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları evliliğin bir yılı geçmesi ve eşlerin boşanma konusunda karşılıklı bir protokol hazırlamış olması durumunda geçerli olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların karşılıklı olarak her konuda anlaşmış olmaları ve bunu yazılı olarak sözleşmeye dönüştürmüş olmaları gerekmektedir. Her iki boşanma davasında da görevli olan mahkemeler Aile Mahkemesi olmaktadır. Yetkili olan mahkemeler ise tarafların son altı ayda oturdukları ilçedeki Aile Mahkemeleri olmaktadır. Bölgede Aile Mahkemesinin Olmaması Durumunda Asliye Hukuk Mahkemeleri davalara bakmaktadır. Bu mahkemelere boşanmak konusunda başvuru yapılabilmektedir. Yapılan başvuruları inceleyerek değerlendiren mahkeme dava dilekçesinin bir örneği ile beraber tensip zaptını diğer eşe iletmektedir. Açılacak davalarda mahkeme ilk olarak ön inceleme duruşması görülmektedir. Bu duruşmada hakim taraflara anlaşılıp anlaşılamayacağını sorar anlaşmak istenmemesi durumunda mahkeme soruşturma kısmına geçer. Bu aşamada tüm delillerin toplanması değerlendirilmesi ile tanıkların dinlenmesine yer verilir. Boşanma davasının anlaşmalı bir boşanma davası olması durumunda hakim tarafları bizzat görerek hazırlanan protokole ve boşanmaya onay verilip verilmediğini sorar. Anlaşmalı boşanma davalarında delil ve tanıklara ihtiyaç duyulmamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması ve karara bağlanması, anlaşmalı boşanma davalarına oranla daha uzun sürmektedir. Hukuken eşlerin boşanması için hakimin verdiği boşanma kararı yeterli olmamaktadır. Bu konuda hazırlanan gerekçeli karar taraflara tebliğ edilecek ve 15 gün içerisinde temyiz edilmez ise karar kesinleşmiş sayılacaktır. Temyiz, yani üst mahkemeye başvuru yapılması durumunda boşanma süreci daha devam edecek ve hukuken boşanma geçerlik kazanmamış olacaktır. Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Mahkemenin Verdiği Boşanma Kararından Sonraki İşlemler Nelerdir?

  • Mahkeme son duruşmada boşanma kararı vermektedir.
  • Gerekçeli boşanma kararı yazılacaktır.
  • Hazırlanan gerekçeli karar mahkeme tarafından taraflara tebliğ edilecektir.
  • Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile tebliğ belgesinin bir nüshası dosyaya konulacaktır.
  • Söz konusu tebligatların tebligat kanununa uygun bir şekilde tebliğ edilip edilmediği incelenecektir.
  • Boşanmaya ilişkin hazırlanan gerekçeli kararın taraflarca temyiz süresinde temyiz edilmemesi durumunda boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır.
  • Mahkeme bu durumda kesinleşme şerhini hazırlayacaktır.
  • Mahkeme Nüfuz Müdürlüğüne boşanma kararını bildirecektir.
  • Nüfus Müdürlüğü eline ulaşan mahkeme kararı uyarında işlemleri yapacaktır.
  • Boşanma kararının nüfus kayıtlarına işlenmesi ile nüfus cüzdanları değiştirilebilecektir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma Davasının Bitmesi, Kararın Çıkması İle Boşanma Süreci Tamamlanır Mı? Açılacak dava sonucunda işletilecek olan yargılama süreci başından sonuna kadar büyük bir ciddiyet gerektiren ve karmaşık bir süreci olan işlemlerdir. Bu uzun ve karmaşık işlemlerde hata yapılabileceği öngörülerek başka mahkemeler tarafından bu işlemlerin denetlenebilmesine karar verilmiştir. İtiraz hakkı tanınan kararlar ile alakalı olarak ilk derece mahkemelere, temyiz hakkı tanınmış olarak kararlar ile alakalı olarak da üst derece mahkemelere başvuru yapılabilmektedir. Bu tip yargılama süreçleri kesinleşmiş kararlar ile tamamlanmaktadır.

Boşanma Kesinleşmiş Karar Nedir?

Aleyhinde başvuru yapılacak hiçbir kanun yolunun kalmadığı kararlar kesinleşmiş kararlar olmaktadır. Kanunlar basit meselelerde kanun yollarına başvuru hakları belirlemiştir. Bunun yanında istisnalar dışında verilen kararların denetlenmesi için de kanun yolları belirlenmiştir. Bu verilen hakkın süresi içinde kullanılmaması veya kullanılması durumunda bile ilgili mahkemenin bu başvuruyu reddetmesi durumlarında mahkemenin kararı kesinleşmiş demektir. Boşanma İlam Nedir? Yargılamanın bitmesi ile mahkemenin vermiş olduğu karar yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü bir şekilde verilmektedir. Verilen bu yazılara ilam denmektedir. Taraflara verilen ilamlarda kararın kesinleşmiş olup olmadığı son bölümünde yazmaktadır. Bunun yanında karar hakkında hangi mahkemeye kaç günlük bir süre içerisinde itiraz hakkının bulunup bulunması da yazılmaktadır. Verilen karar belirtilen süre içerisinde tarafların bu kanun yollarına başvurmaması durumunda kesinleşmektedir.

Boşanma Kararın Kesinleşmesi Nasıl Sağlanır?

Hukuk mahkemelerinde görülen davalarda tarafların kararın aleyhinde bir başvuru yapabilmesi için kararın taraflara tebliği gerekmektedir. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılmasından sonra harcın ödenmesi ile kesinleşmesi için gereken süre işlemeye başlamış olur.

Boşanma Kararın Kesinleşmesi Nasıl Tespit Edilir?

Kararın kesinleşmesi konusunda mahkeme kalemine başvuru yapılabilmekte ve bu konuda bilgi alınabilmektedir. Mahkeme kalemi temyize gitmeyen veya temyize giderek reddedilen kararların üzerinde kesinleşme şerhi olarak ifade edilen bir yazı yazmaktadır. Bu durumda karar kesinleşmiş olmaktadır.

Yargıtay Kararı - Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA TAZMİNAT İSTEYEN DAVALI KADININ AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI - DAVALI KADIN YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI
Makalemizde Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara