Eş Boşanma İstemezse

Eş Boşanma İstemezse
Eş Boşanma İstemezse | Bir evliliğin bitirilmesi için taraflardan birinin boşanmak isterken diğerinin boşanmayı istememesi durumunda Türk Medeni Kanunu'nda göre çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davası açabilmenin en temel şartı, boşanma davası açmak isteyen eşin boşanmayı gerektiren bir sebebi olması gerekir. Çekişmeli...
Eş Boşanma İstemezse | Bir evliliğin bitirilmesi için taraflardan birinin boşanmak isterken diğerinin boşanmayı istememesi durumunda Türk Medeni Kanunu'nda göre çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davası açabilmenin en temel şartı, boşanma davası açmak isteyen eşin boşanmayı gerektiren bir sebebi olması gerekir. Çekişmeli boşanma sebepleri olarak Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen boşanma nedenleri sıralayacak olursak, aldatma, eşin hayatına kast, pek kötü muamele ve eşe onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürdürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evi terk şeklindedir. Çekişmeli boşanma davasında boşanmak istemeyen eş evliliğini bitirmemek için birçok neden sunabilir. Boşanmak istemeyen taraf boşanma sonrası nafaka gibi maddi durumları düşünerek boşanmayı reddediyor olabileceği gibi eşini sevdiği için evliliğini bitirmek istemiyor olabilir. Eşin boşanmayı aslında istememesi açılan boşanma davasında ki olayların ispat edilmesi halinde hiç bir önemi yoktur. Eğer yapmış olduğu davranışlar ile boşanma sebep olaylarda kusurlu olması halinde aile mahkemesi boşanmaya karar verebilmektedir. Eş boşanmayı istememesi sadece sonuçlanma süresi bakımından etkili olabilir. | Eş Boşanma İstemezse

Eşim Boşanmak İstemiyor Dava Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının Avrupa birliğinin tahmini sonuçlanma süresi 449 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre belirlenirken, davanın açılması, dava dilekçelerin tebliğ edilmesi, tebliğ edilen dilekçeye cevap verme süresi, tahkikat ve sözlü yargılamaları sonrası karar verilmesi ve kararın yazılması aşamalarını kapsamaktadır. | Eş Boşanma İstemezse

Eşim Boşanmak İstiyor Ben Boşanmak İstemiyorum Ne Yapabilirim?

Boşanma davası açmak isteyen kişi eşi boşanmayı istemiyorsa çekişmeli boşanma davası açar. Daha önce de söylediğimiz gibi çekişmeli boşanma davası için gösterilen neden çok önemlidir. Bu nedenle davacı tarafın bu sebebi doğru seçmesi gerekmektedir. Bu nedenler Türk Medeni Kanunu'nda yer alan boşanma nedenleri olarak belirtilen aldatma, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve terk gibi nedenlerdir. Çekişmeli boşanma davasında davacı olan tarafın yukarıda saydığımız nedenlerden birini mahkemeye sunuyorsa delilli, ispatlı sunması gerekir. Çekişmeli boşanma davasında davacı eşin diğer eş hakkında sunduğu delillere karşı boşanmak istemeyen taraf da söylenenlerin aksini ispat etmek için mücadele eder. Taraflardan birinin boşanmak isterken diğer eşin boşanmayı istememesi halinde boşanma işlemi gerçekleşmezmiş gibi bir algı olsa da bu doğru değildir. Çekişmeli boşanma davası açan taraf mahkemeye boşanma nedenleriyle birlikte onları ispatladığı delilleri sunması halinde boşanma için yeterli koşullar sağlanmış olur. | Eş Boşanma İstemezse

Boşanma Davasında Eşin Boşanmak İstememesi

Eşi tarafından çekişmeli boşanma davası açılan kişiler davayı uzatmaya çalışmaktadır. Açılan davayı takip etmeyip, duruşmalara gitmeyerek boşanma davasının süresini uzatabileceklerini sanırlar. Oysa bu durum düşünülenin aksi yönde ilerler. Çekişmeli boşanma davası açılmış olan taraf hakkındaki iddialar için delil sunmaz, dilekçe vermez ve duruşmalara katılmazsa her ne kadar hakkında söylenenleri kabul etmemiş olsa bile boşanma süreci kısalır. Çekişmeli boşanma davasını açan taraf dava nedeni olarak sunduğu iddiaları ispatlandığı zaman mahkemenin kısa zamanda sonuçlanmasına imkân bulur. Diğer boşanma davalarında olduğu gibi çekişmeli boşanma davasında da tarafların yapacağı en doğru davranışlardan biri de profesyonel yardım almaktır. Davanın takibi avukatla birlikte götürüldüğünde süreç daha sağlıklı ilerleyecektir. Tarafların mahkemeye sundukları nedenlerle birlikte delilleri yeterli düzeyde olup olmayacağı ve yine mahkemede haklarının savunulması ile süreci uzatabilmesi için aile hukuku konusunda tecrübeyle birlikte bilgiye de sahip olan bir boşanma avukatı veya avukatlarından yardım alınmalıdır. | Eş Boşanma İstemezse

Eş Boşanma İstemezse | Sıkça Sorulan Sorular

KUSURLU DAVRANIŞLARIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLMADIĞI Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. KADININ TAZMİNAT TALEPLERİNDEN FERAGAT ETTİĞİNİ BİLDİRDİĞİ Bentte gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin erkeğin boşanma davasının reddi, bayanın davasında verilen boşanma hükmü ve nafakalar istikametinden REDDİNE, yukarıda 2. bentte izah eden sebeple kararın davacı-karşı davalı bayan yararına takdir edilen maddi-manevi tazminatlar istikametinden BOZULMASINA, bozma sebebine göre tazminatlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının heves durumunda yatırana geri verilmesine, işbu hükmün tebliğinden ardından 15 gün içersinde hüküm revizyon yolu açık olmak suretiyleoybirliğiyle hüküm verildi. ERKEĞİN EŞİNİN HAMİLELİĞİYLE İLGİLENMEDİĞİ VE EVE GEÇ GELDİĞİ"][vc_column_text]Bayan tarafından boşanma davasıyla aynı gün bağımsız olarak açılan nafaka davası, erkek doğrulusunda açılan boşanma davasıyla birleştirilmiştir. Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden, erkeğin, eşinin hamileliği ve düşük tehlikesiyle ilgilenmediği, kahvehane alışkanlığı hasebiyle haneye geç geldiği, erkeğin annesi ile kız kardeşinin erkeğin kadını istemediğini bayana iletmeleri nedeniyle, bayanın haneden ayrıldığı anlaşıldığına göre, bayan ayrı yaşamakta ve nafaka istemekte haklıdır. Bu halde bayan yararına makul miktarda nafaka takdiri gerekirken, bir araya getiren nafaka davasının reddi doğru olmamıştır. TARAFLARIN TESPİT EDİLEN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI Tarafların ölçülen ekonomik ve sosyal hallerine, boşanmaya meydan verenolaylardaki kabahat derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen sahip olunan vebeklenilen menfaatlerin kapsamına kıyasla, hükmolunan tazminatlar ölçülülük ilkesine makul değildir. Hakkaniyet ilkesi nazara alınarak, henüz makul miktarda tazminat takdiri lazım olur. DOSYA ÜZERİNDE HUKUK GENEL KURULU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEM BULUNMADIĞI Esas ve bir araya getiren dava evlilik birliğinin sarsılması adli sebebine dayalı boşanma istemine ilişkindir.  Dosya üstünde Hukuk Genel  Heyeti  doğrulusunda yapılacak prosedür mevcut değildir.  Hukuk Genel Kurulu’nun  hükmü gereğince, yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Kalifiye Dairesince incelenmesi lazım olur. O halde; dosya izah eden hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere KalifiyeDaireye gönderilmelidir. Yukarıda izah eden nedenlerle Hukuk Genel Kurulu’nun “yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının Kalifiye  Dairesince incelenmesi” istikametindeki kararının gereğinin adına  getirilmesi  içersinde Dosyanın 2. hukuk dairesine gönderilmesine hüküm verilmiştir.

Bu haber toplam 276 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara