Avukat Kimdir? Avukat ne iş yapar ne kadar maaş alır? Avukat nasıl bir meslektir kısaca?

Avukat Kimdir? Avukat ne iş yapar ne kadar maaş alır? Avukat nasıl bir meslektir kısaca?
Avukatlık, hukuk fakültesi mezunlarının icra ettiği, müvekkillerini temsil ederek hukuki danışmanlık ve dava takibi yapan bir meslektir. Türkiye'de avukat olabilmek için baroya kayıt zorunluluğu bulunur. Avukatlar, adaletin sağlanmasında kritik rol oynar.

Avukatlık, hukuk sistemimizin temel taşlarından birini oluşturur ve geniş bir yelpazede hizmet sunar. Bir avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajını tamamlamış ve mesleğini serbest veya bir kurum bünyesinde icra eden kişidir. Avukatlık, adli yardım, danışmanlık, hakemlik, arabuluculuk gibi birçok alanda hizmet vermekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin ve kurumların hukuki süreçlerdeki haklarını korur ve temsil eder.

Avukat Nedir?

Avukatlar, hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak müvekkillerinin haklarını savunan, hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip kişilerdir. Müvekkillerini mahkemelerde ve diğer yargı organlarında temsil etme yetkisine sahiptirler. Avukatlık mesleği, uyuşmazlıkların çözümünde kritik bir role sahip olup, adaletin sağlanmasında önemli bir işlev görür.

Türkiye'de Avukatlık Hizmeti Nedir?

Türkiye'de avukatlık, hem kamu hizmeti hem de serbest meslek olarak tanımlanır. Avukatlar, hakim ve savcılarla birlikte yargı erkinin kurucu unsurları arasında yer alır ve bağımsız bir şekilde savunmayı temsil ederler. Türkiye'de avukatlık mesleği, toplumun adalet ihtiyacını karşılamak üzere 1876 yılında yabancılara hizmet vermek amacıyla kurulmuş ve zamanla gelişim göstermiştir.

Avukatlığın Amacı Nedir?

Avukatlığın temel amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki olay ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Avukatlar, bu amaç doğrultusunda müvekkillerinin menfaatlerini savunur ve hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar.

Avukatlık Nasıl İcra Edilir?

Avukatlık, hukuki meselelerde görüş bildirme, mahkemelerde ve yargılama yetkisi olan organlar önünde müvekkillerin haklarını savunma ve dava takibi gibi görevleri kapsar. Türkiye'de, avukatlık faaliyetleri sadece baroya kayıtlı avukatlar tarafından yürütülebilir ve avukatlar, mesleklerini bağımsız bir şekilde icra ederler.

Avukatlık Mevzuatı Nedir?

Türkiye'de avukatlık mesleğine ilişkin düzenlemeler, Osmanlı döneminden bu yana gelişim göstermiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelikler, avukatlığa kabul, avukatlık stajı, avukatın hak ve ödevleri gibi konuları düzenler. Ayrıca, avukatlar Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Avukatlık, adaletin tesisi ve bireylerin haklarının korunması açısından vazgeçilmez bir role sahiptir. Avukatlar, hukuki bilgi ve becerilerini kullanarak, müvekkillerinin yasalar çerçevesindeki haklarını en iyi şekilde savunur ve korur. Bu nedenle, avukatlık mesleği, toplumun adalet duygusunun pekiştirilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında temel bir öneme sahiptir.

Avukatlık Mesleği Hakkında ve Avukatlar Günü Nedir?

Avukat olan meslek sahiplerinin hatırlandığı ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Avukatlar günü ülkemizde cumhuriyet tarihinden bu yana kutlanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği liderliğinde yürütülen avukatlar günü etkinlikleri yurdun dört bir yanında avukatlık mesleğinin saygınlık kazanması ve farkındalık yaratılması üzerine tertip edilmektedir.

Kimi zaman çeşitli sivil toplum örgütleri savunmanın bel kemiğini oluşturan avukatlara hediyeler takdim etmekte kim zamansa avukatlar fidan dikme, çevreyi koruma gibi örnek etkinliklerle bugünü tüm kamuoyuna hatırlatmaktadırlar. Avukatlık mesleği zorlukları bir yana savunma hakkının kullanılmasında önemli bir yere sahiptir.

Hukuki bilgisi yetersiz olan vatandaşlara hukuki danışmanlık başta olmak üzere ücretli ya da ücretsiz avukatlık desteği sunan bu meslek çalışanlarını bir günde olsa hatırlamak ve onları yaptıkları bu kutsal görevden dolayı tebrik etmek toplumda olumlu etkiler yapacaktır.

Avukatlar Günü Ne Zaman Kutlanır?

Avukatlar günü Türkiye’deki avukatlık mesleğini icra eden avukatlar ve onların yakınları tarafından her yıl itinayla kutlanmaktadır.

Avukatlar günü ne zaman 2019 yılında da merak konusudur. Avukatlar günü her yıl 5 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Cumhuriyet tarihinden öncelere dayanan avukatlar günü Türkiye’de hizmet veren avukatların yasal bir örgütlenmesi olan barolar tarafından organize edilmekte avukatlar günü tarihi geçmişini baroların yapmış olduğu toplanma ve buluşma tarihinden almaktadır.

Avukatlar Gününün Tarihçesi Nedir?

Avukatlar gününün tarihçesi avukatlık mesleği kadar eskidir. Türkiye Barolar Birliği kurulması çalışmaları İzmir’de 3 Ocak 1934’de gerçekleşmekle birlikte cumhuriyetin ilk yıllarındaki bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu tarihten 24 yıl sonra 5 Nisan 1958’de yine İzmir’de Türkiye Barolar Birliği kurulması toplantıları yapılmıştır.

1958 yılındaki bu toplantı barolar birliğinin temelini atmakla kalmamış avukatlar günü olarak 5 Nisan gününün belirlenmesine de aracılık etmiştir. 1958 yılında yapılan toplantıda daha önce 1878 yılında yine 5 Nisan tarihinde İstanbul Barosu’nun bir araya gelerek genel kurul toplantısı yaptığı gündeme gelmiştir. Bu güzel rastlantı sonucunda 5 Nisan tarihi verilen önerilerle 1958 yılından itibaren avukatlar günü olarak kutlanmaktadır.

Sizde avukatlar günü mesajı yollayarak ya da çevrenizdeki avukat dostlarınıza küçük hediyeler alarak avukatlar gününü birlikte kutlayabilir avukatlar günü etkinliklerinde avukat dostlarınızın yanında yer alabilirsiniz.

Avukatlık Mesleği Hakkında

İnsanlar arasında hakkında en çok ön yargıların bulunduğu mesleklerin başında avukatlık mesleği gelmektedir. Hatta kimi zaman çocukluk dönemlerinde bile bazı çocuklara ortaya çıkardıkları davranışları ve sahip olduğu karakter özelliklerinden dolayı ileride avukat olacağına dair yakıştırmalar yapılmaktadır.

Bu özelliklerin başında özgüven konusu gelmektedir. Herkes iyi bir Avukat olarak hizmet veren kişinin yüksek özgüvene sahip olması gerektiğini düşünür. Hali hazırda avukatlık mesleğini icra eden birçok kişi bile bu konunun doğruluğu konusunda emin değildir. Ancak bir iddianın savunulması gerektiği göz önüne alınırsa özgüven avukatlık mesleğinde olması gereken özelliklerin başında gelmelidir.

Bir avukat ilişki içerisinde olduğu farklı avukatlar, bürolar, kurumlar ve yargı organları ile uyum içerisinde çalışmalıdır. Bu konuda özellikle pratik uygulamalarda, adliyede kimi zaman resmi işlemlerin aksamasına sebep olabilecek durumların çözümü için avukatlar esnek davranmalıdır. Zaman zaman ciddiyetten ve katı kurallardan çekilmek işlerin daha rahat yürümesi için avantajlı olabilmektedir.

Avukat büroları avukatlarını mutlaka risk alabilmeleri konusunda da desteklemelidir. Hemen hemen her sektörde doğruluğu ispatlanmış olduğu gibi avukatlık mesleğinde de risk almak, yeni yöntemler denemek, elde bulunan bilgiler doğrultusunda hareket etmek en önemli karakter özelliklerinin başında gelmektedir. Bu özelliğin en iyi şekilde ortaya çıkabilmesi için avukat olan kişinin yaratıcı özelliklere sahip olması ve sosyal bir kişiliği bünyesinde barındırması gerekir. İyi bir Avukat hizmeti veren kişi olabilmek için gereken en önemli noktalardan biri de empati duygusuna sahip olmaktadır. Özellikle sahiplenilen davaların süreçleri boyunca ciddiyetin en üst düzeyde tutulmasında en önemli konu avukatın müvekkili ile empati yapabilmesidir. Bu sayede savunmalarını tıpkı kendini savunuyormuşçasına etkili ve başarılı bir şekilde yapabilir.

Tanıdık Avukat Her Zaman Faydalı Mı?

Dava açmak veya kendisi hakkında dava açılması sebebi ile bir avukata ihtiyaç duyan kişiler kendileri avukat bulmazlarsa Türk Kanunları gereği devlet tarafından kendilerine zorunlu müdafi görevinde bulunan avukatlar belirlenmektedir.

Bunun dışında kişiler kendilerini savunacak avukatları kendileri seçme hakkına da sahiptir. Davaların kazanılması için en önemli unsurlardan biri olan avukatlar kişilerin farklı yollarla buldukları kişiler olmaktadır. Başarılı bir Avukat ile anlaşarak davasını sürdürmek isteyen kişiler ilk olarak genellikle çevrelerinde bulunan veya daha önce çalıştıkları bir avukattan yardım istiyorlar.

Tanıdıklar aracılığı ile bulunan bu avukatların size hizmet verebilecek en iyi avukatlar oldukları konusunda kesin olmamak gerekmektedir. Çünkü her avukat özellikle deneyimli olduğu ileriki yıllarda kendi uzmanlık alanının gerektirdiği konularda daha başarılı olmaktadır. Eğer sizin davanızı ilgilendiren konu ile tanıdığınız avukat veya bir tanıdık aracılığı ile anlaştığınız avukatın ilgilendiği konular uyuşmuyorsa davanın sonunda en iyi sonucu olmak her zaman mümkün değildir.

Ayrıca bu tür durumlarda pek çok avukat veya avukatlık bürosu bu durumu kötüye kullanarak kişileri davaların sonunda çok yüksek rakamlı ücretlerle karşılaştırabiliyor. Kendi bütçenize uygun avukatlara ulaşmak adına pek çok Avukat hizmetleri veren büroları ve bireysel olarak çalışan avukatları ziyaret ederek onları iş alanında yetkinliklerine göre değerlendirebilir, haklarında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir de anlaşmadan görüşme olanağı bulmanız açısından dava süreci boyunca sizi etkileyen masraflar en düşük seviyelerde kalmaktadır. Yargı sistemini içeren her konu ile ilgili detaylı bilgileri alabileceğiniz avukatlık hizmetlerinde tüm danışma işlemleri bile belirli ücretlere bağlanmıştır. Avukat hizmetlerinden yararlanırken mutlaka bu ücretlendirmeler hangi miktarlarda olacağı konusunda bilgi sahibi olarak hareket edilmelidir.

Doğru Avukatı Bulmak

Herhangi bir dava konusuna davacı veya davalı olarak müdahil olunması durumunda pek çok kişi en pahalı veya en başarılı avukatı bulmaya gayret ediyor. Fakat bu konulardan daha önemli olan bir durum ise doğru avukatın bulunması gerekliliğidir. En doğru Avukat bulmak isteyen kişi kendi davasına ilişkin olarak en iyi hizmeti verebilecek olan kişiyi belirlemesi gerekir. Avukatlık hizmeti veren bürolarda farklı kişiler veya büroların tamamı ya da bireysel olarak hizmet veren avukatlar belli konularda uzmanlaşarak avukatlık hizmetlerini sürdürmektedirler. Bu yüzden herhangi bir konuda ülkenin en iyi avukatı ile anlaşmaktansa kendi dava konunuz için size en iyi hizmeti verebilecek avukatla anlaşmak daha önemli olmaktadır. Özellikle ceza avukatı arayan kişiler bazı noktalara dikkat ederek kendileri için en iyi avukatlara ulaşabilirler. Öncelikle avukat arayan kişilerin ilk bakması gereken nokta kendi dava konuları üzerine avukat olarak görev yapmış kişilerin bu davalardan nasıl sonuçlar aldığını öğrenmeleridir. Ayrıca daha önce benzer davaları çok iyi şekilde yürütmüş olan avukatların yeni güncel davalarda da aynı başarıyı göstermesi her zaman için beklenmemelidir.

Sizin için en doğru avukat dava konusuna ilişkin güncel bilgilere en hakim Avukat olmaktadır. Bunun dışında herhangi bir avukatta kesinlikle bulunması gereken bazı özellikler de vardır. Avukatlık hizmeti veren her Avukat sizin tüm isteklerinizi dikkatle dinleyip içinde bulunduğunuz durumu en iyi şekilde anlamaya çalışmalıdır.

Sorumluluk Avukat için En Önemli Özelliktir!

Davalar sırasında davalı ya da davacı konumundaki kişilere yardımcı olan ve onların kendilerini en iyi şekilde savunmasını sağlayan avukatlar bu konuda sanki kendilerini savunuyormuşçasına titiz bir şekilde çalışmalıdırlar.

Çoğu zaman müvekkillerini rahatlatmak veya müvekkillerinin karşısında hiç olmadıkları kadar profesyonel bir görüntü çizmek isteyen avukatlar dava süreçlerine ve sonuçlarına ilişkin olarak kesin cümleler kullanarak müvekkillerini yanıltabiliyorlar.

Avukat hizmetleri veren bir kişi davanızı inceledikten sonra size elde etmek istediğiniz sonuçları kolayca elde edebileceğiniz davanın sizin lehinizde sonuçlanacağını size söyleyebilir. Kendisinden hizmet almanız için veya mesleki olarak bilinirliğinin artması için bu şekilde davranan avukatlara kesinlikle güvenilmemelidir. Avukatta bulunması gereken en önemli özelliklerin başında sorumluluk bilinci gelmelidir. Sorumluluk bilincine sahip bir Avukat dava sürecini ilgilendiren gelişmelerde müvekkilin bilgilendirilmesi gereken bir konu olduğu takdirde onu bilgilendirir, davanın süreçlerine ilişkin her aşamada hiçbir zaman ciddiyeti bırakmayarak en iyi şekilde davayla ilgilenmeye gayret eder.

Ayrıca sorumluluk sahibi bir avukat müvekkili ile empati kurabileceği için bu konuda davanın en iyi şekilde sonuçlanması için elinden geleni yapmakta da geri kalmamaktadır. Avukatları seçerken ilk dikkat edeceğiniz nokta onların sorumluluk bilinçlerinin ne kadar gelişmiş olabileceğine ilişkin olmalıdır. Herhangi bir insanın karakter özelliklerini anlamaktan hiçbir farkı olmayan yöntemlerle avukatların nasıl bir kişilik özelliğine sahip olduğuna dikkat edebilirsiniz.

Avukatla anlaşmadan önce yaptığınız görüşmeler sırasında merak ettiğiniz tüm konular hakkında bilgil almalı, sorular sormalı ve avukatları gözlem altına almalısınız. Tüm bu detaylı bakışınız ardından kendiniz için en iyi hizmeti verebilecek olan Avukat bürosunu veya avukatı seçmek kolaylaşacaktır. Ayrıca ön görüşmeler bütçenize uygun avukatlarla anlaşmanız açısından da en önemli aşamalardır.

Avukat Nasıl Neden Tutulur?

Avukatlara mahkemelerde kendilerini savunmaları için veya kendilerini ilgilendiren herhangi bir yargı konusuyla ilgili danışma hizmeti almak için başvuran pek çok kişi avukat ararken farklı yöntemler izliyor.

Bu konuda avukat bulmada ilk denenen yol genellikle tanıdık bir avukata ulaşmak oluyor. Avukat olarak hizmet veren kişilere ulaşırken yakınlarını aracı eden kimseler kendileri için en iyi avukatları tesadüf eseri bulabildiği gibi aynı zamanda kendi dava konuları ile uzaktan yakından alakası bulunamayan kişilere de rastlayabiliyor.

Herhangi bir avukat tanıdığı olmayan kişilerse avukatlık bürosu gördükleri yerde avukatlarla görüşüyorlar. Diğer yönteme göre daha şans işi kalan bu süreç için en azından dava konularına uygun doğru avukatlara ulaşmanın mümkün olduğunu söylemek gerekiyor. Ülkemizde bazı ürünlerde olduğu gibi bazı hizmetlerde de reklam yasağı bulunmaktadır.

Reklam yasağı bulunan hizmetlerden biri de avukatlık hizmetidir. Bu yüzden sizi ilgilendiren dava konusunda en başarılı olan avukatlara onların verdiği reklamlarla ulaşmanız mümkün olmadığı için kendi gayretleriniz sonucunda hangi avukatların o dava konularında başarılı olduğunu öğrenmeye çalışırsınız. Yasal süreçler içerisinde bir Avukat bürosu veya bireysel olarak çalışan bir avukat ile ilgili o avukatın isminden ve resminden başka bir bilgiye ulaşmanız mümkün olmamaktadır.

Reklamları kötüye kullanarak müvekkillerinin yanılmasına sebep olabilecek avukatlara gerekli denetimler yapıldığı takdirde reklam verme konusunda belirli düzenlemeler getirilebilir. Yurt dışında pek çok ülkede avukatlar başarılı oldukları davalar üzerinden kendi uzmanlıkları hakkında müşterilerine detaylı şekilde bilgi verebilmektedirler.

Avukat bulmanın bir yolu da internetin olanaklarını kullanmaktadır. İnternet üzerinde bir sitesi ya da sayfası bulunan bir avukata orada bulunan iletişim bilgileri ile ulaşabilirsiniz. Özellikle size en yakın avukata ulaşmak konusunda bu tür yöntemleri kullanabilirsiniz. | Avukatlık Mesleği Hakkında

Bu haber toplam 510 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara