Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? İş Kanunu gereğince işçiye sağlanan iş güvencesi kesin ve sınırsız değildir.

İş Hukuku’nca hangi şartlar altında olursa olsun işveren, birlikte çalışmak istemediği işçi ile çalışması yönünde zorunlu olmadığı gibi mecbur da bırakamaz.

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Böyle bir durumda işveren bir işçi ile çalışmak istemiyorsa, gerekli şartlar yerine getirilerek haklı fesih hakkı varsa işçinin iş akdine son verebilir. Bunun dışında İşveren tüm tazminat haklarını ödeyerek ve ikale sözleşmesi ile sonlandırabilir.

Bunların dışında işçi, haksız olarak hizmet akdine son verilmesi durumunda arabuluculuk başvuru yapar, anlaşma olmaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilme yetkisine sahip olur.

İşe İade Davası Nedir? Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

İş akdini ortadan kaldırmanın hangi durumlarda mümkün olacağı, İş Kanunu’ndaki 18. 19. 20. 21. 22. Ve 29. maddelerce belirtilmiştir. Bu sebepler doğrultusunda işe iade, iş akdi geçerli bir neden olmadan, işine son verilen kişinin mağduriyetinin giderilmesi için açılacak dava türünü ifade ediyor.

İşine son verilen kişiler, gerekli dava şartlarını yerine getirdikten sonra, davayı açabilirler. İşe iade dava açma şartları içinde en önemlisi önce arabulucuya başvuru şartı aranmaktadır.

Kimler İşe İade Davası Açabilir?

İşten çıkarılan çalışan, iş akdine son verilmesinin ardından bir ay içinde arabulucuya başvuru yapmalı, anlaşma olmaması halinde 2 hafta içinde dava açmalıdır. Bu dava belirlene süre içerisinde açılmaz ise dava açma hakkı sona ermiş olur.

İşe iade davası  30 ve daha fazla işçi çalıştıran bir işverene karşı haksız olarak iş akdine son verilmiş olan bir işçi tarafından açılır.

Davanın Şartları

Hizmet akdi feshedilen kişilerin dava açabilmesi için belirlenmiş bazı şartlar mevcuttur, bu şartlar;

  • Bir ay içinde arabuluculuğa başvurulmalı ve 2 hafta içinde dava açılmalı.
  • Dava açmak isteyen bireyin çalıştığı kurumda en az altı aylık bir kıdeme sahip olması gerekir. Altı ay veya daha az bir süre kıdeme sahip olan işçiler dava açma hakkını kullanamazlar.
  • Haksız olan sebeplerle hizmet akdine son verilen kişinin bu davayı açabilmesi için, çalıştığı kurumda 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması gereken şartlardan biridir.
  • Haksız yere, işten çıkarılan çalışan ile işveren veya işyeri arasında belirsiz süreli olarak adlandırılan, bu dava için son derece önemli görülen iş sözleşmesi olmalıdır.
  • Dava açılabilmesi için işveren tarafından çalışanın iş akdinin sonlandırılmasına, işyeri ile olan tüm bağlarının feshedilmesi gereklidir.
  • İş akdinin sonlandırılması bildirimi işveren tarafından yazılı ve fesih sebebi açıkça anlatılmış bir şekilde ayrıca kesin anlamda belirtilerek yapılmış olmalıdır.
  • Kendisi istifa etmiş olan işçinin dava açma yetkisi bulunamaz.
  • Dava açılabilmesi için hizmet akdinin sonlandırılması, geçerli bir neden dışında gerçekleşmiş olmalıdır. Hangi koşullarda iş akdinin feshedileceği 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer edinmektedir.
  • Dava, işletmenin tamamını idare ve sevk eden işveren vekili ya da işveren vekil yardımcısı sıfatındaki gibi kişiler tarafından açılamaz. Ayrıca işçiyi işe alma ve işine son verme çıkarma yetkisi elinde olan kişilerce de dava açılamaz.

Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

İşçi hakkının korunması amacı ile kanun, davanın sonuçlanma süresini belirlemiştir. Bu kurala göre işe geri dönmek amacı ile açılacak olan işe iade davası 2 ay içinde sonuç bulmalı ve temyiz kararı da 1 aydan önce açıklanmalıdır.

Fakat uygulama safhasında, belirlenen bu sürelere uymak davaların yoğunluğu, araştırılması gereken konular ve dilekçe gibi durumlardan dolayı mümkün olmayabiliyor.

Bu haber toplam 169 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara