Atla

Boşanma Davası Hakaret


Boşanma Davası Hakaret

Boşanma Davası Hakaret

Boşanma Davası Hakaret

Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebebi olarak doğrudan hakarete ilişkin bir kısım yer almıyor olsa da kişiler evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesini ön plana çıkararak hakaret gerekçesiyle boşanma davalarını açabilirler. Bu noktada tarafların arasındaki birlikteliğin kesin bir şekilde sarsılmış olmasına dikkat edilmektedir.

Hakaret Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları

Boşanma davalarının mahkemelerde görülürken nasıl yürütüleceğine ilişkin hususları netleştiren belgeler davaların açılması için hazırlanmış olan dava dilekçeleri olmaktadır. Davanın ilerleyişi bakımından her türlü konunun belirlenmesini sağlayan bu dilekçelerin mutlaka açılması beklenen dava konularına uygun şekilde açılmış olması gerekmektedir.

Boşanma davalarının iskeleti olarak görülen bu dilekçeler hazırlanırken tüm hukuki altyapının doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Boşanma davası dilekçelerinde bulunması gereken en temel bilgilerden biri davanın hangi haklı boşanma gerekçesi ile açılacak olduğudur. İşte tüm bu nedenlerden dolayı açacak olduğu boşanma davasını Türk Medeni Kanunu'nda da haklı boşanma sebepleri arasında yer almakta olan hakaret gerekçesine dayandıracak olan kişilerin buna uygun bir dilekçe yazıyor olması gerekmektedir.

Hatta zaman zaman bazı örnek dilekçelere bakarak kendi dilekçelerini yazan kişiler için bile bu durum davaların kendine has bazı değişkenleri içermesinden dolayı yanlış sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilecektir.

Hakaret Boşanma Sebebi Olarak Görülür Mü?

Hakaret gerekçesiyle boşanma davasını açmış olan kişilerin mutlaka bu hakaret durumunu ispat yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. İspatın yapılamaması hali davanın reddine karar verilmesine sebep olabilir. Bu durum aynı eşler arasında 3 yıl süreyle tekrardan bir hakaret gerekçesini ortaya koyarak dava açmanın mümkün olmaması anlamını taşımaktadır. Ancak hakaretin ispatı konusunda davacının yaşadığı en büyük zorluk ise bu ispatı nasıl yapabileceği ile ilgili oluyor.

Hukuki açıdan tüm gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğu bir süreç ile hakareti ispatlamak isteyenlerin bu noktada bir boşanma avukatı ile birlikte süreci yönetiyor olması olumlu sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Hakaret gerekçesini öne sürerek davasını açacak olan kişilerin bu davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan aile mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise eşlerin evlilik birliği içinde hayatlarına devam etmekte oldukları yerde yer alan aile mahkemesi olmaktadır.

Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde davalar açılmaktadır. Eğer ortak bir yerleşim yeri bulunmuyor ya da bununla ilgili 6 aylık sürenin ilerisine geçilen bir durum söz konusu ise bu durumda davalının ikamet ettiği yerde boşanma davasının açılması mümkün olacaktır. Hakaret gerekçesi ile boşanma davaları açıldığında hakaret üzerine suçlanan davalı kişiler boşanmada kusurlu olan taraf olarak değerlendirilmektedir.

Kusur durumundan söz edildiğinde ise mutlaka nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda bu kusurlu kişinin dezavantajlı olması söz konusu olabilecektir. Hak kayıplarının en fazla yaşandığı bu süreçlerde kişilerin haklarını koruyabilmesi için mutlaka bir boşanma avukatının yardımını alarak süreci yönetmesi gerekmektedir.

Her ne kadar boşanma davalarında tüm davalarda olduğu gibi avukat tutmak zorunlu olmasa da hak kayıplarının önüne geçmek ve boşanma davalarının mümkün olduğu kadar kısa sürede sona ermesini sağlamak için mutlaka boşanma avukatlarına danışmak gerekmektedir.

Hakaret Nedeniyle Açılan Boşanma Davalarında Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası dilekçelerinin ilerleyen aşamalardaki dava süreçlerinin nasıl ilerleyeceği konusunda dikkate alınan esas belgeler olması sebebiyle mutlaka burada davaya gerekçe olan hakaret konusunun nasıl yaşandığı kesin bir şekilde ortaya konmalıdır.

Bu durumlar eşi tarafından kişinin düzenli olarak hakarete maruz kalması gibi durumlar olabilir. Bu halde kişiler pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle de boşanma davalarını açabilmektedirler. Türk Medeni Kanunu'nda da yer alan bu gerekçe ile kişiler boşanma davalarını açabilirler.

Boşanma davalarında hakaretin gerekçe olarak öne sürüldüğü konular sadece eşler arasında yaşanan durumlarla ortaya çıkmamaktadır. Bununla birlikte bir tarafın ailesi tarafından hakaretlere ve kötü sözlere maruz kalan eş de boşanma davalarını açabilmek için haklı gerekçeye sahip olacaktır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu ve ortak bir yaşamın kurulmasının imkansız olduğu gerekçesi ile tarafların boşanma davasını açması mümkün olmaktadır.

Boşanma dilekçeleri hazırlanırken kişilerin hakaretin nasıl gerçekleştiğini, bu olayın taraflarının kimler olduğunun kesin bir şekilde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Davanın ilerleyen süreçleri göz önüne alınarak dilekçe hazırlamada özenli davranılmalıdır.

Hakaret Nedeniyle Açılan Boşanma Davalarında Dilekçe Örneği

Dilekçe hazırlamada yapılan en büyük yanlış örnek dilekçeler üzerinden kişilerin kendi dilekçelerini hazırlamalarıdır. Her bir hakaret olayının farklı şekilde yaşandığı ve tarafların farklı kişiler olmasından kaynaklı olarak boşanma dilekçelerinin hazırlanmasında mutlaka kişilerin kendi durumlarına özel bir dilekçeyi hazırlamış olmaları gerekiyor. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Boşanma Davası Hakaret - Yorum
    ATIL ARABACI -
    28 Ağustos 2016

    Avukat hanım merhabalra, eşimden boşanmak istiyorum. Çünkü sürekli hakaret ve aşağılama var, artık çekilmez bir hal almıştır. Bu yaşanan olaylara rağmeneşim boşanmak istemediğini belirtiyor. Boşanma davası açsam boşanmam mümkün mü ? Ayrıca hakaret olaylarından dolayı maddi manevi tazminat alabilirmiyim.

    Cevapla
Yorum Bırak