Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği

Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği
Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği | Apartman Aidatı Borcu için İhtarname Apartmanlarda yaşanan en büyük problemlerden biri aylık aidat ücretlerinin toplanmasında yaşanan zorluklar olmaktadır. Apartmanın temel bakımlarının ve temizliklerinin yapılmasında kullanılmak üzere ayrılmış olan aylık aidat ücretleri küçük sayıda haneyi içinde barındıran apartmanlar içi...

Apartman Aidatı Borcu için İhtarname

Apartmanlarda yaşanan en büyük problemlerden biri aylık aidat ücretlerinin toplanmasında yaşanan zorluklar olmaktadır. Apartmanın temel bakımlarının ve temizliklerinin yapılmasında kullanılmak üzere ayrılmış olan aylık aidat ücretleri küçük sayıda haneyi içinde barındıran apartmanlar içi büyük bir sorun oluşturmazken özellikle site ya da çok katlı apartmanlarda herkesin ortak bir şekilde hareket etmesinin zorlaşmasından dolayı aidatların toplanmasında da zorluklar yaşanabilmektedir. Kat maliki olan kişilerin yapmaktan sorumlu olduğu konular hakkındaki tüm düzenlemeler kat mülkiyeti kanunu içerisinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Kanunda belirtilmiş olan kurallar doğrultusunda kat maliki olan kişilerin aksi yönde bir karar almadıkları her durumda apartman aidatı için belirlenmiş olan rakamı hane sayısına bölerek eşit bir şekilde ödemesi gerekmektedir. Eğer apartman aidatları gününde ödenmezse bu durum da kat maliklerinin kendi ödeyecekleri paya her geçen gün faiz eklenmesi anlamına gelecektir. Kat mülkiyeti kanunu içinde yer alan apartman aidatlarına ilişkin maddeye göre kat malikleri herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın apartman yöneticisinin ya da aynı apartmanda oturmakta olan diğer kat maliklerinin açtığı davalarla karşılaşabiliyorlar. İcra takibi işlemi yapılmak üzere açılmış olan bu davaların yanında aynı zamanda aidatlarını ödemeyen veya eksik ödeyenler için de icra takibine ek olarak yüzde 5 gecikme faizinin ödenmesi gereken rakamlara eklenmesi gerekiyor. Apartman yönetimini oluşturan kişiler aldıkları karar sonrasında apartman aidatlarını ödemeyen kişiler hakkında ihtarname gönderilmesini talep edebiliyorlar. | Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği

Apartman Aidatı Neye Göre Belirlenir?

Kat maliklerinden oluşan genel kurulun apartman yöneticisine herhangi bir yetki vermediği durumlarda yönetici tarafından bir işletme projesinin hazırlanması ve kat maliklerinin apartman aidatlarının tutarı belirlenerek herkese duyurulmaktadır. Toplantı sırasında belirlenmiş olan rakamlar ve işletme projeleri apartmana yöneticisi tarafından kat maliklerinin onayına sunulmaktadır. 7 günlük süre içinde hazırlanmış olan işletme projesine bir itiraz gelmediği takdirde projeler uygulanmaya başlar. Aidat ödemeyenler için ise yine apartman genel kurulu tarafından dava açılarak söz konusu ücretin alınması mümkün olabilmektedir. Genel kurul toplantılarının yapılacağı zaman ve hangi kararların bu toplantıda alınacağına ilişkin bilinmesi gereken en önemli husus katılımcı açısından yeter sayısına ulaşılması olmaktadır. | Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Kat maliklerinin birden fazla olduğu apartmanlarda bu kişilerin sorumlulukları apartmanın giderlerine ortak katılımı da içermektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilmiş olan kurallara göre aksi yönde bir kural belirlenmedikçe toplam apartman aidatının eşit bir şekilde paylaşılması gerekli olmaktadır. Apartman aidatı borcunu ödemeyen kişiler için gecikme faizleri uygulanırken hiç ödemeyenlerin icraya verilmesi söz konusu olmaktadır. Giderlerin veya avans paylarının ödenmediği durumlarda söz konusu borçlu kat maliki hakkında diğer kat malikleri ya da yönetici tarafından kanunlara dayanarak dava açılabiliyor. İşte bu davalarla birlikte icra takip süreci başlamaktadır. | Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği

Aidat Borcu İhtarname Nasıl Yazılır?

İHTARNAME ÖRNEĞİ ..NOTERLİĞİNE KEŞİDECİ           : VEKİLLERİ          : MUHATAP           : K O N U               : A Ç I K L A M A   : 1- Sayın muhatap yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… TL'dır …… yılına ait ……… ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 2- ............................ 3- Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde ……… TL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ……… TL olarak ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. Konuyla bağlantılı olması sebebiyle ihtarname nasıl yazılır hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz. | Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara