Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır? Kamulaştırma davası ne kadar sürer?

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır? Kamulaştırma davası ne kadar sürer?
Yargıtay içtihatlarına göre, idareye kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açması için acele el koyma kararından itibaren 6 aylık makul bir süre tanınır. Bu süre içinde dava açılmazsa, kamulaştırmasız el atma kabul edilir.

Kamulaştırma, devlet veya yetkili kurumların kamu yararı gözetilerek özel mülkiyetteki taşınmazları belirli bir bedel karşılığında devlet mülkiyetine geçirmesi işlemidir.

Bu süreç, Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelerle çerçevelendirilmiştir. İşte kamulaştırmayla ilgili temel bilgiler:

1. Kamulaştırmada Hak Düşürücü Süre Kaç Yıldır?

Kamulaştırma Kanunu'nun 38. maddesi, 20 yıllık hak düşürücü bir süreyi öngörür. Bu süre, hakimin dikkate alması gereken, kesintiye uğramayan ve hakkın özünü ortadan kaldıran bir süredir.

2. Kamulaştırma Davası Nereye Açılır?

Kamulaştırma davası, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Kamulaştırmanın iptali ve durdurulması talepleri idare mahkemesinde, bedel tespiti ve tescil talepleri ise asliye hukuk mahkemesinde değerlendirilir.

3. Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır?

Kamulaştırma davası, idarenin taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde, kıymet takdiri komisyonu aracılığıyla yapılan bedel tespiti tutanağı ve ilgili diğer belgelerle birlikte "kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil" davası açmasıyla başlar.

4. Bilirkişi Raporuna İtiraz Edince Ne Olur?

Bilirkişi raporuna itiraz, hakime tekrar bilirkişi incelemesi yaptırma ve daha sağlam bir yargılama yapma imkanı sağlar. İtiraz eden taraf, özel bir mütalaa raporu alarak davada sağlam bir dayanak sunmuş olur.

5. Kamulaştırma Süresi Ne Kadar?

Yargıtay içtihatlarına göre, idareye kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açması için acele el koyma kararından itibaren 6 aylık makul bir süre tanınır. Bu süre içinde dava açılmazsa, kamulaştırmasız el atma kabul edilir.

6. Kullanılmayan Geri Alım Hakkı Kaç Yıl Sonra Düşer?

Kamulaştırma Kanunu'na göre, doğumundan itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan geri alım hakkı düşer. Bu, hak düşürücü bir süredir ve hakim tarafından resen dikkate alınmalıdır.

7. Kamulaştırma Davalarında Faiz Başlangıcı Nedir?

Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre, kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir.

8. Kamulaştırma Yapılmazsa Ne Olur?

Kamulaştırma amacıyla alınan taşınmaz, 5 yıl içinde amacına uygun kullanılmazsa, altıncı yıl içinde eski sahibi taşınmazı geri alma hakkına sahiptir.

9. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücreti Maktu mu Nispi mi?

Kamulaştırmasız el atma davalarında, genellikle taşınmaz değeri üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilir.

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır? Kamulaştırma davasının açılması için konu olan taşınmaz mal maliki yapılan ilah tarihinden itibaren, otuz gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda düzeltim davası açılması gerekmektedir.

Kamulaştırma şayet satın alma usulüne göre yapılmamış ise gerekli bilgi ve belgelerle dilekçe ile beraber taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etmelidir.

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır?

Ardından taşınmaz olan malın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi durumunda, taksitle ödenmesi karşılığında idarece adına tesciline karar verilebilmektedir.

Anayasaya göre; devlet ve kamu tüzel kişileri için kamu yararı için özel mülkiyette yer alan taşınmaz olan malların tamamını ya da bir bölümünü kamulaştırabilir. Şahsa ait olan tarla, arsa, bina ya da araziler kamulaştırmaya müsait yapılardır. Kamulaştırma davası nasıl açılır, kimler tarafından açılır:

 • Kamu kurumları,
 • Kamu kurumlarına bağlı çalışan tüzel şahıslar,
 • Bakanlıklar,
 • Belediyeler tarafından açılabilir.

Kamulaştırma Davası Süreçleri Nelerdir?

Kamulaştırma dava süreci için ilk olarak kamulaştırmayı gerçekleştirecek olan yetkili kurum, kamu yararı kararı almaktadır. Bu karar ilgili onay mercisine iletildikten sonra kamulaştırılacak olan taşınmazın kayıtlı olduğu tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılır. Ardından taşınmaz malın üzerine kamulaştırma şerhi koyulması talep edilmektedir.

Daha sonra taşınmazın değerlerinin tespiti için kıymet taktir komisyonu görevlerini yerine getirir. Belirlenen değer neticesinde, taşınmazı pazarlık ile satın almak üzere uzlaşma komisyonu toplanır.

Taşınmazın maliklerine durum bildirilir ve takas ya da pazarlıkla satın alma talebi iletilir. Yapılan görüşmeler neticesinde belirli bir karara varılarak, taşınmaz kamulaştırma talep eden kuruma devredilir.

Kamulaştırma Davası Nasıl İptal Edilir?

Kamulaştırma işleminin iptali için kamulaştırma talebinde bulunan kuruma karşı bir dava açılabilir. Kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle kamulaştırma davası açan kurum ve şahıslara karşı bir dava açılabilmektedir.

Bu davanın açılması için, kamulaştırma davasının açılmasından itibaren 30 gün içinde iptal davası açılmalıdır. Bu davanın açılmasından sonra, kamulaştırma davası hakimi işlem yapmaz. Kamulaştırma davası için ilk seçenek anlaşma olmaktadır.

Anlaşmanın sağlanamadığı durumlarda karşı dava açılabilir. Taşınmaz sahipleri kamulaştırma davası süresince mutlaka profesyonel bir avukat ile çalışma ve tüm dava süreçlerini yakından takip etmelidir.

Kamulaştırma Davaları hangi mahkemede açılır

Kamulaştırma davası açmak, Şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması üzere devlet tarafından satın alınması durumunda mümkün olmaktadır.

Yetkili idare kamu yararına gördüğü ve şahsa ait olan bir taşınmazı kamulaştırma talebinde bulunabilmektedir. Fakat burada en önemli noktalardan bir tanesi kamulaştırılacak olan taşınmazın sahibi olan kişinin de birtakım haklarının bulunmasıdır.

Anayasa kapsamında devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararına olması koşulu ile özel mülkiyete ait bir taşınmaz malın bir kısmını ya da tamamını kamulaştırmak için yetki sahibidir.

Kamulaştırmaya Söz Konusu Olabilecek Taşınmazlar

Kamulaştırma davası 2020 yılında kamu yararına Olabilecek her türlü taşınmaz mal için açılabilmektedir. Üzerinde yapı olup olmaması fark etmeden;

 • Arsalar
 • Tarlalar
 • Araziler
 • Apartman daireleri gibi taşınmazlar kamulaştırma davası için konu olabilmektedir.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası

Kamulaştırmayı talep edecek olan yetkili kurum kamu yararı adına karar aldıktan sonra ilgili onay merciine sunum yapmaktadır. İlgili onay mercii tarafından onaylanan kamulaştırma için öncelikle taşınmazın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılarak talep yapılmaktadır.

Bu işlemin ardından Kıymet Takdir Komisyonu taşınmazın değerini tespit edebilmek için görevlendirilir. Komisyonun belirlediği bedel üzerinden taşınmazın pazarlıkla satın alınabilmesi için bir uzlaşma komisyonu oluşturulmaktadır.

Ardından taşınmazın sahiplerine bir yazı yazılarak söz konusu taşınmazın takas usulü ya da pazarlık ve satın alınmak istendiği bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra taşınmazın sahibi 15 gün içerisinde idareye başvurmalı ve belirlenen tarihte pazarlık görüşmelerini yapmalıdır.

Anlaşmaya varılır ise belirlenen fiyat üzerinden satış gerçekleşir. Bu süreçte herhangi bir sorun oluşması durumunda kamulaştırma davası süreci başlamaktadır.

Kamulaştırma Türleri Ve Davaları Hangileridir?

Kamulaştırma davası davaları üç farklı kamulaştırma türüne göre açılabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Acele Kamulaştırma: Kanun kapsamında şartlara uygunluk sağlandığında taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılabilmektedir.
 • Kısmi Kamulaştırma: Kamulaştırma talep edecek olan kurum bazen taşınmazın tamamı değil de bir kısmını kamulaştırmak için başvuru yapabilmektedir. Bir kısmı kamulaştırılan taşınmazın diğer kısmı için değer düşmesi yaşanır ise bu kayıp taşınmazın malikine ödenmektedir. Tam tersi olur ise yani kalan taşınmaz değer kazanır ise değer kadar kamulaştırma için ödenecek tutardan düşülmektedir. Bu durum için oluşan anlaşmazlıklarda kamulaştırma davası açılabilmektedir.
 • Trampa Yolu İle Kamulaştırma: Taşınmazın yasal sahipleri rıza gösterir ise kamulaştırma yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas yapılması yolu ile yapılan kamulaştırma türüdür.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara