Borca İtiraz Davası Nasıl Açılır? Süresi Nedir, Borca İtiraz Olmazsa Ne Olur?

Borca İtiraz Davası Nasıl Açılır? Süresi Nedir, Borca İtiraz Olmazsa Ne Olur?
Borca itiraz etmek, borçlunun kendisine yöneltilen haksız ya da yanlış bir icra takibine karşı korunma hakkını kullanması anlamına gelir. Peki, Borca İtiraz Davası Nasıl Açılır? Süresi Nedir, Borca İtiraz Olmazsa Ne Olur?

Borca itiraz davası, borçlunun kendisine yönelik başlatılan icra takibine karşı hukuki bir mücadele başlatması anlamına gelir. Bu süreç, borç ilişkisinin doğruluğuna veya miktarına itiraz etmek amacıyla kullanılır ve çeşitli aşamalardan oluşur.

İtiraz sürecinin ne kadar süreceği, pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aşağıda, borca itiraz davasının süresi, hangi mahkemeye yapılacağı, icra takibine itirazın sonuçları, imzaya itirazda para cezası ve itiraz süresini kaçırma gibi durumlar hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Borca İtiraz Davası Ne Kadar Sürer?

Borca itiraz davasının süresi, davanın karmaşıklığına, borcun miktarına, itirazın niteliğine ve mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, ilk derece mahkemesindeki süreç 1-1,5 sene, istinaf mahkemesinde 1 sene ve temyiz aşamasında 2 sene sürebilir. Bu süreler toplamda yaklaşık 5 seneyi bulabilir.

Borca İtiraz Davası Hangi Mahkemeye Yapılır?

Borca itiraz davası, borçlunun süresi içinde itiraz edememesi durumunda ve engelin ortadan kalkmasının ardından İcra Mahkemesine yapılır. Borçlu, müracaatında mazeretini, engel durumunu ve delillerini mahkemeye sunmalıdır.

İcra Takibine İtiraz Ettikten Sonra Ne Olur?

Borçlu, ödeme emrine itiraz ettiğinde icra takibi durur. Takibin devamı için alacaklının borçlunun itirazını hükümsüz kılması gerekmektedir.

İtiraz Edilen İcra Dosyası Düşer mi?

Borçlu, icra takibine zamanında itiraz ederse ve alacaklı, itirazın kaldırılması için İcra Hukuk Mahkemesi'nde 6 ay ya da genel mahkemelerde 1 yıl içinde dava açmazsa, icra dosyası işlemden kaldırılır.

İmzaya İtirazda Yüzde 10 Para Cezası Kime Ödenir?

İmzaya itirazda, itirazın kabulü halinde, icra mahkemesi alacaklıyı, senedi kötü niyetle veya ağır kusurla takibe koyması durumunda, takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak üzere tazminata ve %10 oranında para cezasına mahkum edebilir. Bu para cezası, itirazı kabul eden tarafın lehine olacaktır.

İtiraz Süresini Kaçıran Borçlu Ne Yapmalı?

İtiraz süresini kaçıran borçlu, icra takibinin haksız olduğunu düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Ancak bu dava sonuçlanana kadar icra takibi durmaz.

Tebligata İtiraz Etmezsek Ne Olur?

Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmezse, takip kesinleşir. İtiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi durumunda, borçlu mal beyanında bulunmalıdır.

İlamsız İcra Takibi İçin Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takiplerinde tarafların eline ulaşan herhangi bir yasal belge bulunmaması sebebiyle itirazların mutlaka İcra müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Buradan tebligatların alınmasının ardından itiraz hakkının kullanılabilmesi adına belirlenmiş olan zamanaşımı süresi 7 gün olarak ortaya konmuştur.

Kişilerin bu süreyi aşan bir sürede itiraz etmek istemeleri durumunda haklarını kaybetmesi söz konusu oluyor. Yazılı olarak yapılan itiraz başvuruların kişilerin tam olarak neye itiraz ettiklerini kesin bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

Örneğin; ilamsız icra takipleri için kişilerin yetkiye, borcun üzerine eklenmiş olan faize ya da faiz oranına karşı itirazlarını yapması mümkün oluyor. Eğer itiraz hakkı borcun tamamı için kullanılacaksa bu durumda kesin bir şekilde borcun miktarı hakkında bilgiler verilmelidir. Bilgilerin kesin bir şekilde karşı tarafa iletilmesinin ardından itirazlar kabul edilirse kişilerin vermiş olduğu bilgiler üzerinden icra işlemlerine devam edilmesi ya da bunların sonlandırılması söz konusu olabiliyor.

İtiraz hakkı ilamsız takipler için kullanıldığı zaman icra takibi işlemleri sona erdirilmektedir. Bir daha icra takip sürecini başlatabilmesi için alacaklı olan kişinin mutlaka icra mahkemeleri, sulh ve asliye hukuk mahkemeleri gibi yargı kurumları ile talebinin yerine getirmesi istenebiliyor.

Eğer tüm itiraz talepleri sonucunda kişiler mahkeme tarafından haksız bulunurlarsa bu durumda icraya itiraz eden tarafın icra inkar tazminatı adı altında bir ödemeyle karşılaşması da mümkün olabiliyor. Bu nedenle itiraz hakkının boş yere kullanılmasının önüne geçilmelidir. (Borca İtiraz Davası)

İlamlı İcra Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

İlamlı icra takipleri kişilerin elinde farklı yargı mahkemelerinden alınmış olan kararların yer aldığı belgeler aracılığı ile gerçekleştirildiği için diğer icra takibi süreçlerine yapılan itirazlardan farklı olarak değerlendirilmelidir.

Bu konuda itirazlar için başvurulacak yerler icra mahkemeleri olurken hakkın kullanılması adına uyulması gereken zamanaşımı süresi ise 5 gün olarak belirlenmiştir. İlamlı icra takipleri daha önce bir mahkeme tarafından karara bağlanmış olan konular üzerinde gerçekleştiği için itiraz hakları ancak sınırlı bir alanda sürdürülebilmektedir.

Kişilerin ilamlı icra takibi belgelerinde gösterilmiş olan rakamların yanlış olması, faizlerin hesaplanmasında yanlışlıklar bulunması ve tüm dava sürecine etki eden masraflar hususunda hatalar bulunması gerekçesi ile ancak itiraz haklarını kullanabilmesi mümkün oluyor.

Ayrıca ilamlı icra takibi için kişilerin kesin karar verilmeden önce de itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Fakat bu noktada mahkemeler aracılığı ile takibin durdurulmasına yönelik olarak tedbir kararının aldırılması gerekiyor. (Borca İtiraz Davası)

Çek Senet Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

Çek ve senet takipleri söz konusu olduğunda icra hukuku içinde ayrıca kambiyo takipleri altında farklı bir alanda değerlendirmeler yapılmaktadır. Alacaklının korunması adına daha fazla değişken barındıran bu takiplerde kişilerin ödeme emirlerini mutlaka karşı tarafa göndermesi gerekiyor.

Ödeme emirlerinin tebliğ tarihi başlangıç noktası olarak alınacak şekilde 5 günlük zamanaşımı sürelerine dikkat edilerek başvuruların icra mahkemelerine yapılması gerekmektedir.

Çek ve senet takipleri için kişilerin itiraz yapması ancak belirli şartlar altında mümkün olmaktadır. Bunu yapabilmek için borcun ödenmiş olması, senedin zamanaşımı sürelerinin geride bırakılmasının ardından takip işlemine başlanmış olması, belgenin sahte niteliğe sahip olması ve sözleşme içinde yer alan bir teminat senedinin takip sürecine dahil edilmesi durumlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Çek ve senet için yapılacak olan itirazlarda başvurulacak olan kurumlar icra daireleri değil İcra mahkemeleri olmaktadır. Mahkemeye dava açma yolu ile aranan bu haklar sonucunda mahkemenin tarafların icra inkar tazminatı ödemesine varana dek haklarında bir karar çıkması sağlanabiliyor. (Borca İtiraz Davası)

Kira Gerekçesi ile İcra Takibi için Borca İtiraz Hakkı

Kira gerekçesi ile icra takip işlemi başlatıldığı zaman buna karşı olarak kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi için mutlaka zamanaşımı sürelerine dikkat ediyor olması gerekmektedir.

13 örnek ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından kişilerin 7 günlük zaman aşımı süresi içinde mutlaka itirazlarını yapmış olması gerekmektedir. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. (Borca İtiraz Davası)

Borca İtiraz Davasında Sıkça Sorulan Sorular

BORCA İTİRAZ DAVASI - TAKİP DAYANAĞI İLAMIN KARAR TARİHİ TAKİP TARİHİ İFLASIN ERTELENMESİ KARAR TARİHİ VE ANILAN MADDE DİKKATE ALINDIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Borca itirazı konu alan davada takip dayanağı ilamın karar tarihi, takip tarihi iflasın ertelenmesi karar tarihi Ve anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN BAŞVURUSUNUN BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLDUĞU. BORCA İTİRAZIN YERİNDE GÖRÜLMESİ HALİNDE İTİRAZIN KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ LÜZUMU - BAŞVURUNUN ŞİKAYET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU.

ÖZET: Borçlunun icra mahkemesine başvurusu çekte borçlu ilişkisi olmaması nedeniyle borçlu olmadığına yönelik olup, başvuru bu haliyle borca itiraz niteliğindedir.

Borca itirazın yerinde görülmesi halinde ise itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile başvurunun şikayet niteliğinde olduğu kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Bu haber toplam 498 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara