Borca ve İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır? İmzaya itiraz icrayı durdurur mu?

Borca ve İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır? İmzaya itiraz icrayı durdurur mu?
Borca ve İmzaya İtiraz Davası Tarafınıza tebliğ edilmiş olan bir ödeme emrinde borca, yetkiye, imzaya, sözleşmeye, senede ve faize itiraz edilmesi mümkün olabilmektedir.

İcra takibine karşı yapılan itirazlar, borçluların kendilerini koruma altına alabilmeleri için önemli bir hukuki mekanizmadır. Bu mekanizma, hem borca hem de imzaya itirazı kapsar ve bu itirazların icra sürecine etkileri farklılık gösterir.

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan düzenlemeler, borçlulara belirli koşullar altında itiraz hakkı tanır ve bu itirazların nasıl yapılacağına dair yönlendirmeler içerir.

İmzaya itiraz icrayı durdurur mu?

İmzaya itiraz, icra takibinin belirli bir kısmını durdurmazken, icra mahkemesi itirazı ciddi bulduğu takdirde, ilgili karar verilene kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir. Bu, itirazın içeriğine ve icra mahkemesinin takdirine bağlı bir durumdur.

Hem İmzaya Hem Borca İtiraz Mümkün mü?

Borçlular, ödeme emrinin kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren hem borca hem de imzaya itirazı aynı anda yapabilirler. Bu, icra sürecinde borçlunun kendisini koruma altına alması için önemli bir yöntemdir ve itiraz süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesini gerektirir.

İmzaya İtirazda Yüzde 10 Para Cezası Kime Ödenir?

İmzaya itirazın kabul edilmesi durumunda, icra mahkemesi kötü niyet veya ağır kusur tespit ettiği takdirde alacaklıyı, takip konusu alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve %10 oranında para cezasına mahkum edebilir. Bu, alacaklıların kötü niyetle hareket etmelerinin önüne geçmek için bir tedbirdir.

İmzaya İtiraz Davası Kabul Edilirse Ne Olur?

İmzaya itiraz davasının kabulü durumunda icra takibi durur ve kesinleşen karar ile icra takibi iptal edilir. Bu durum, borçlunun mal varlığı üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını da beraberinde getirir.

İmzaya İtirazda İspat Yükü Kimdedir?

İmzaya itiraz davasında, imzanın borçluya ait olduğunu ispat yükü alacaklıya aittir. Bu süreçte, alacaklının iddiasını destekleyen delilleri sunması ve mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi ücretini ödemesi gerekmektedir.

Borca Nasıl İtiraz Edilir?

Borca itiraz, herhangi bir harç ödeme zorunluluğu olmaksızın, icra müdürlüğünde yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Pratikte, icra müdürlükleri genellikle yazılı itirazı tercih eder.

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcra ödeme emri alındığında, borçlunun borca itirazı icra dairesine 7 gün içinde yazılı bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu, borçlunun haksız yere yürütülen icra takibine karşı korunmasını sağlar.

Bu süreçler, borçluların icra takiplerine karşı hukuki haklarını kullanabilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için önemli adımlardır. İtirazların doğru ve zamanında yapılması, borçluların icra sürecindeki pozisyonlarını güçlendirir ve haksız icra takiplerine karşı etkili bir koruma sağlar.

Borca ve İmzaya İtiraz Davası Nedir?

Tarafınıza tebliğ edilmiş olan bir ödeme emrinde borca, yetkiye, imzaya, sözleşmeye, senede ve faize itiraz edilmesi mümkün olabilmektedir. Tüm bu itirazlar birbirinden farklı şekillerde ve hukuki açıdan farklı yollar ile yapılabilmektedir. Borca itiraz edilmesi konusunda, söz konusu olan borcun aslında olmadığı, alacaklı ile tebliğ alan tarafında bire borç ilişkisinin olmadığının savunulması söz konusu olmaktadır.

İmzaya itiraz konusunda, tebliğ edilen belgede belirtilen borcun ortaya çıktığı senet veya sözleşmedeki imzanın tebliğ alan ve borcu olduğu söylenen tarafa ait olmadığının savunulması söz konusudur. Yetkiye itiraz konusunda, yapılan ödeme emrinin yetkisiz bir icra müdürlüğünden başlatıldığının savunulması söz konusu olmaktadır.

Yapılan ödeme emrinin İstanbul İcra Müdürlüğünden başlatılmasının gerekmesi halinde Ankara İcra Dairesinden başlatılması durumunda bu itiraz yapılabilmektedir. Faize itiraz konusunda, tebliğ edilen borca yapılan faizin yasal olmadığı, geçersiz olduğu veya gereken orandan ve rakamdan fazla olduğunun savunulması söz konusudur.

Senede veya sözleşmeye itiraz konusunda, ödeme emrini doğuran senet veya sözleşmenin var olmadığının savunulması söz konusudur.

Borca ve İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Borca ve İmzaya İtiraz Davaları Tarafınıza tebliğ edilmiş olan bir ödeme emrinde borca, yetkiye, imzaya, sözleşmeye, senede ve faize itiraz edilmesi mümkün olabilmektedir. Tüm bu itirazlar birbirinden farklı şekillerde ve hukuki açıdan farklı yollar ile yapılabilmektedir.

Borca itiraz edilmesi konusunda, söz konusu olan borcun aslında olmadığı, alacaklı ile tebliğ alan tarafında bire borç ilişkisinin olmadığının savunulması söz konusu olmaktadır.

İmzaya itiraz konusunda, tebliğ edilen belgede belirtilen borcun ortaya çıktığı senet veya sözleşmedeki imzanın tebliğ alan ve borcu olduğu söylenen tarafa ait olmadığının savunulması söz konusudur.

Yetkiye itiraz konusunda, yapılan ödeme emrinin yetkisiz bir icra müdürlüğünden başlatıldığının savunulması söz konusu olmaktadır. Yapılan ödeme emrinin İstanbul İcra Müdürlüğünden başlatılmasının gerekmesi halinde Ankara İcra Dairesinden başlatılması durumunda bu itiraz yapılabilmektedir.

Faize itiraz konusunda, tebliğ edilen borca yapılan faizin yasal olmadığı, geçersiz olduğu veya gereken orandan ve rakamdan fazla olduğunun savunulması söz konusudur.

Senede veya sözleşmeye itiraz konusunda, ödeme emrini doğuran senet veya sözleşmenin var olmadığının savunulması söz konusudur. Adli senetler resmi bir makam veya memurun katılımı olmadan düzenlenen senetlere denmektedir. İmzaya itiraz konusunda dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. İmzaya itiraz edecek olan kişinin imzaya itiraz ettiğini açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirtmesi zorunludur. Bu durumda şöyle ifadelerin kullanılması gerekmektedir.

Senet altında bulunan imza bana ait değildir. Ben böyle bir imza atmadım. Bu imzaya itiraz ediyorum İmzaya itiraz edecek olan kişinin imzaya net bir şekilde itiraz ettiğini belirtmemesi durumunda imzayı kabul etmiş sayılmaktadır. Yani imzanın kendisine ait olmadığını bilen ve düşünen kişinin "böyle bir borcum yok" demesi imzaya itiraz olmayacak ve imzayı kabul etmiş olacaktır.

İmzaya itiraz edilmesi sadece senetli takip işlemlerinde yapılabilmektedir. İcra dairesinde imzaların noterce tasdik edilmiş senede dayanması durumunda, senetlerin adli bir senet olmaması durumunda borçlu imzaya itiraz edememektedir.

Böyle bir itiraz icra müdürlüğü tarafından incelenememektedir. Böyle bir senetteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünen kişiler sahtekarlık davalsı açmalıdır. Bu durum imzaya itiraz konusu dışında olan bir konudur.

Borca İtiraz Edilmesi Halinde Ne Olur?

Borçlunun imzaya itiraz etmesi dışında kalan tüm itirazları borca itiraz şeklinde olmaktadır. Borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı, müeccel olduğu yani vadesinin gelmediği, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve buna benzer yapılacak tüm itirazlar borca itiraz şeklindedir.

Böyle durumlarda sadece itiraz ediyorum veya itiraz hakkımı kullanıyorum diyerek itiraz edilebilmektedir. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Yapılan itirazda kişilerin hakları belirtilen sebepler ile sınırlı kalmaktadır.

Yapılan itirazlarda herhangi bir sebep belirtmeden genel bir itiraz yapılmış ise bu durumda senedin adli bir senet olması ile imza kabul edilmiş olacaktır. Borca yapılan itirazlarda belirtilen sebepler borçlu için sınırlayıcıdır. Sonradan bu sebeplerin daraltılması ve genişletilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu konuda borca itiraz konusunda yapılan itiraz için borcun vadesinin gelmediğinin belirtilmesi durumunda imzaya itiraz edilmesi, yetkiye itiraz edilmesi bu vadesinin dışında kalan tüm itirazların önü kapanmış olacaktır. İtiraz sebebine bağlı kalma kuralı, itirazın kesin bir şekilde kaldırılması istendiğinde icra mahkemelerinde geçerlidir.

Ancak alacaklının itirazın iptali davası açması durumunda bunun genel mahkemelerde açacağı için borçlu burada itiraz sırasına ve belirttiği sebeplere bağlı olmayacaktır.

Makalede Borca Ve İmzaya İtiraz Davası bilgi amaçlı yazılmıştır. Borca ve İmzaya İtiraz Davası konusunda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Bu haber toplam 453 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara