İcra Takibi Nasıl İşler?

İcra Takibi Nasıl İşler?
İcra Takibi Nasıl İşler? İcra takibinin başlatılması alacakların tahsil edilmesi için devletin icra yetkisinden yararlanılarak başlatılan hukuki bir işlemdir. Ülkemizde icra takibinin yapılması mahkemelerin değil öncelikle icra müdürlüklerinin görev alanına giren konulardandır. İcraya konu alacağın ve alacaklının durumuna göre icra müdürlüklerine müracaat ederek icra takibi açılmakta ve icra dosyaları takip edilmektedir. İcra takibi nasıl açılır konusunda yeterli bilgisi ve deneyimi olmayan kişilerin bu konuda uzman ve kurumsal avukatlık ofislerinin hukuki yardımlarından faydalanmalarında fayda vardır. Alacak ile ilgili durumlarda açılan icra takibinden etkili ve hızlı sonuçlar elde edilmesi için deneyimli avukatlardan hukuki yardım almak dosyanızdan olumlu sonuçlar elde etmenize ve alacağınızın tazmin edilmesine imkan verecektir. Ödenmeyen nafaka için icra takibi nasıl başlatılır konusunda bilgi almak için sayfamızı okuyabilirsiniz.

İcra Takibi Nasıl İşler?

İcra takibi başlatma aşamaları şu şekilde işlemektedir:
  • İcra takibi amacıyla alacaklı tarafından hazırlanan dosya ilgili icra müdürlüğüne teslim edilir,
  • İcra takibine konu edilen borç ödeme emri düzenlenerek borçluya tebliğ edilir,
  • Tebliğden belli bir süre sonra ödeme emrine itiraz edilmezse karar kesinleşir,
  • Karar kesinleştikten sonra haciz işlemi başlar,
  • Haczedilecek mallar belirlendikten ve haczedildikten sonra bu mallar icra müdürlüğü vasıtasıyla satılır,
  • Satıştan elde edilen gelir ile alacaklının alacakları karşılanır.
Yukarıdaki aşamalar sırasıyla takip edilmekle birlikte borçlunun mal kaçırma ihtimalinin bulunduğu durumlarda ödeme emrinden sonra kararın kesinleşmesi beklenmeden ihtiyati haciz kararı aldırılarak haciz işlemine başlanabilir. Senet icra takibi nasıl başlatılır konusunda bilgi almak için sayfamızı okuyabilirsiniz.

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nasıl İşler?

İcra takibi aşamasında alacağın borçluya bildirilmesi büyük öneme sahiptir. Borçluya gönderilen takip talebinin ve ödeme emrinin kesinleşmesi için borçluya bu bilgilerin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Takip talebinde genel olarak alacaklı ve borçlu bilgileri, alacak miktarı, faiz ve alacaklının imzası yer almaktadır. Ödeme emri ise icra takibinde icra kanununda düzenlenen borçluya ihtar niteliği taşıyan;
  • İtiraz süresi,
  • İtirazın ne şekilde yapılacağı,
  • İtiraz edilmemesinin sonuçlarını içeren
Bilgileri içermekle birlikte icra takibi başlatıldıktan sonra ödeme emri borçluya tebliğ edilmekte ve borçlu tarafından ödeme emrinde yazan süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmekte ve haciz işleminin şartları oluşmaktadır. Ödenmeyen aidat ve icra takibi nasıl yapılır konusunda bilgi almak için sayfamızı okuyabilirsiniz.

Avukatsız İcra Takibi Nasıl İşler?

İcra takibi başlatmak için ya da tarafınıza icra takibi açılması halinde avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat icra alanında açtığınız veya borçlu olmanız sebebiyle tarafınıza açılan dosyalar hukuk bilgisi ve uzmanlık gerektiren konular olduğunda icra takibine itiraz gibi işlemlerin karşı tarafça uygulanması halinde avukatlardan yararlanmak daha hızlı ve başarılı sonuçlar almanıza etki edecektir. Makalede Alacak Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 333 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara