Senet İcra Takibi

diğer konu başlıkları, senet icra takibi süresi, zorla senet icra takibi, senet ve icra takibi zamanaşımı, bedeli ödenmiş senet icra takibi, senet icra takibi yetki, senet icra takibi örneği, senet hakkında icra takibi, icra takibi olarak, icra takibine itiraz, icra takibine itiraz dilekçesi, icra nasıl durdurulur, icra takibine itiraz süresi kaç gündür, icra takibine itiraz nasıl yapılır, icra takibine itiraz davası, ilamsız icra takibi itiraz, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

SENET İCRA TAKİBİ

 • İlkay Hukuk Bürosu olarak, icra hukuku alanında aşağıdaki konular ilgi alanıdır. Gerek Kurumsal, Gerekse Bireysel her türlü alacaklarının senet icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek,
 • Senetlerin İcraya Konulması Ve Senetlerin İcra Müdürlüklerinde İcra Takibi
 • iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir.
 • Bu anlamda, şirket ve breysel olarak piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket veya müvekkillerimizin hesaplarına geçmesini sağlamaktır.
 • Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, İcra Takibi çerçevesinde açılacak ceza davalarının takibini yapmak
 • Gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.
 • Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli  avukatlar ve icra takip personelinden kurulu geniş bir ekiple hizmet vermektedir.
 • Senet İcra Takibi Ankara Senet İcra Takibi Nasıl Yapılır
 • İcra Takibi, T.T.K.nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz.
 • İcra Takibi, takibin dayanağı olan çekin süresi içinde bankaya ibraz edilmediği, dolayısıyla çek niteliğini yitirdiği anlaşıldığından adi havale niteliğinde olan bu belgeye dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz.
 • İcra Takibi : Yargıtay kararına göre, borçlu şirket hakkında icra takibi başlatılmasına engel değildir. Mahkemece, icra müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verildiğine göre, tedbir kararının içeriği de dikkate alınarak hukuki menfaat yokluğundan şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali isabetsizdir.
Senet İcra Takibi

Senet İcra Takibi

 

Ankara avukat