Senet İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu olarak, icra hukuku alanında ödenmeyen senetlerin tahsili adına  senet icra takibi yolu icra müdürlüğünde tahsil amacıyla icra takiplerinin açılması, icra davalarından doğan her türlü davanın takibi ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında hizmet vermektedir.

Senet İcra Takibi Nedir 

Senet kelimesi kanunda “bono” ya da “emre yazılı senet” olarak yer alana, alacaklıya kayıtsız şartsız belli bir bedeli belirlenmiş tarihde ödeneceğine dair sözün bulunduğu, bu borca karşılık sözün nezaman yerine getirileceği, kime ödeneceği açıkça belirtilmiş, düzenleme ve ödeme tarihlerinin bulunduğu bir ödeme aracıdır.

Senettin icra takibine bono olarak koyulması için belli şartlara sahip olması gerekmektedir. Bono ya da emre yazılı senet, Belirli bir vade, Ödeme yeri, Kime ödeneceği, Düzenleme yeri ve tarihi olması gereklidir.

Yukarda belirtilen Vade,ödeme yeri ve düzenleme yeri bononun zorunlu şartların değildir. Ancak diğer şartların olmaması halinde senet özelliğini yitirmesine sebep olacaktır.

Diğer makaleler için Ankara avukat ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.