Atama İptali Davası

Atama İptali Davası
Atama İptali Davası | Resmi kurumlarda (devlet kurumlarında) pek çok farklı etkene bağlı olarak meydana gelen atamalar; *Görev gereklilikleri, *Görev nitelikleri, *Ekonomik ve sosyal yapı, Gibi faktörler göz önünde bulundurulacak biçimde adil ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atama iptali davası ise idari ve amir ile memur arasında meydana gelen bir...
Atama İptali Davası Nedir İptal Davası Nasıl Açılır? Atama iptali için dava açılması bazı durumlarda resmi kurumlarda meydana gelen atamalara karşı açılan davaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Tüm kamu kurumlarında;
  • Görev nitelikleri
  • Liyakat
  • Görev gereklilikleri
  • Ekonomik yapı
  • Sosyal yapı gibi özellikler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Resmi Kurumlarda Meydana Gelen Atama Kıstasları

Yukarıda bahsedilen 5 ana faktör çerçevesinde yapılan her türlü resmi atama hukuka uygun ve adil bir şekilde olması gerekirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre de yapılan atamaların aile düzenine zarar vermemesi ve kurumlar arası koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda amir ya da yönetim tarafından değil de memur tarafından talep edilen atamalar ise ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde memurun eşinin görev süresi ve görev durumu da göz önüne alınarak ilgili bölgede herhangi bir açık meydana gelmesi durumunda yapılabilmektedir. Atama iptali davası bu durumların söz konusu olmadığında açılabilir.

Adil Ve Hukuka Uygun Olmayan Atamalar İçin Açılan Davalar

Resmi kurumlarda yapılan herhangi bir atama için iptal davası açılabilmesi için, idare iptal davası örnekleri anlamında da görüleceği üzere;
  • Yapılan atamaların ahlaki yönden uygun olmayan bir biçimde amiri tarafından memurun farklı bir yere atanması
  • Amir ile memur arasında yaşanan bir anlaşmazlık neticesinde memurun amir tarafından farklı bir yere atanması hususunda herhangi bir yasal hak veya atamadan bahsedilemeyeceğinden atama iptali davası açılabilmesi mümkündür.

Atama İptali Davası Nasıl Açılır?

Atama iptali davaları idari dava sınıfında ifade edilebilirken iptal davası açılma mercileri;
  • İdari Mahkemeler
  • Vergi Mahkemeleri
  • Danıştay olarak göze çarpmaktadır.
Atama iptali davası açılabilmesi için söz konusu atama kararının verildiği mahkemeye başvuru yapılması gerekirken, atama işleminin iptali dava dilekçesi ise kişinin ikamet ettiği il veya ilçedeki vergi mahkemesi ya da idare mahkemesine verilebilmektedir. Vergi mahkemesi ya da idare mahkemesi olmayan bölgelerde ise atama iptali dava dilekçeleri Asliye Hukuk Hakimliğine de verilebilmektedir. Atama iptali davası başvuru süresi kişiye resmi atama yazısı geldikten sonra vergi mahkemeleri için 30 gün, Danıştay ve idare mahkemeleri için de 60 gündür. Bu süreler dışında kanunda bazı durumlar için belirtilmiş özel süreler de bulunmaktadır.

Atama İptali Davası

Atama İptali Davası | Resmi kurumlarda (devlet kurumlarında) pek çok farklı etkene bağlı olarak meydana gelen atamalar; *Görev gereklilikleri, *Görev nitelikleri, *Ekonomik ve sosyal yapı, gibi faktörler göz önünde bulundurulacak biçimde adil ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atama iptali davası ise idari ve amir ile memur arasında meydana gelen bir uyuşmazlık veya ahlaki yönden uygun olmayan biçimde amiri tarafından memurun farklı bir yere atamasının gerçekleştirilmesi ile ortaya yasal bir hak olarak çıkar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 74. Ve 76. Maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen atamalar, aile düzenine zarar vermeden kurumlar arasında uygulanan koordinasyon sonucunda gerçekleştirilir.
Memur tarafından talep edilmesi durumunda uygulanan atamalar, yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan bir görev veya bölge içerisinde açığın meydana gelmesi halinde talep eden memurun, eşinin görev süresi de dikkate alınacak şekilde izin haddi içermektedir.
Söz konusu atama uygulaması, ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına’ dair yönetmelik kapsamında ve ‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ ile ‘Emniyet Hizmeti Mensuplarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ gibi diğer yönetmelikler de de açık şekilde belirtilmektedir. Yer değiştirme şeklinde ataması uygulanan devlet memuruna, aylık ve diğer ödemeleri dikkate alınarak taban ve kıdem aylığı da dahil olacak şekilde ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında belirtilmiş olan ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintilerinin gerçekleştirilmesinden sonra net miktarının eş değeri seviyesinde; *Olağanüstü halin durumu bulunan bölgeye ve bu kentlerde görev alan memura 60% oranında, *Kalkınma hususunda 1. Derece bölgede görev alan memura 50% oranında, *Kalkınma hususunda 2. Derece bölgede görev alan memurlara 25% kadro tasarrufu oranında, Ödemeler uygulanır. Eşi başka kentte ‘memur’ olarak görevli olan memurlar ise yönetmelik kapsamında ücretsiz izinli kabul edilir. Memurlar atanamayacakları noktalarda ve bu kurumların memura dair hazır görevlerine atanabilmeleri açısından, kademede ne tip bir göreve hizmet vereceği Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuş ve yönetmelik kapsamında açık şekilde belirtilmiştir. Kurumlar bünyesinde uygulanacak yer değiştirme şeklindeki atama hallerinde Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan atama planı dikkate alınır.

Atama İptali Davası Nerede Nasıl Açılır?

‘İdari dava’ sınıfında yer alan atama iptali davası, İdari Mahkemeler’ de, Vergi Mahkemesi’ nde ve Danıştay’ da açılır. Dava konusu olan idari işlemin gerçekleştirilmiş olunduğu noktadaki mahkemeye başvuru gerçekleştirilerek, açılır. İkamet edilen noktadaki idare ve veri mahkemesi dava dilekçesi verilir. Dava dilekçesi Vergi Mahkemesi ya da İdare Mahkemesi bulunmayan ikamet noktalarında ise Asliye Hukuk Hakimliği’ne verilebilir. İdare tarafından kişiye yönelik olarak yazılım bildirim yani tebligat yapılmasından sonra Vergi Mahkemeleri’ nde 30 gün, İdare Mahkemeleri’ nde ya da Danıştay’ da 60 gün içerisinde davanın açılması gerekliliği bulunur. Bu sürelere ilaveten özel kanunlarda düzenlenmiş olan dava açma süreleri bulunur.

Bu haber toplam 508 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara