Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal
Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal, Personel Atama Yer Değiştirme, Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Yetkili Mahkeme, Personel Atama Yer Değişikliği Tarafları. Atama ile yapılan yer değişikliği iptali yapılan tayin işlemi ile mağdur duruma düşen personellerce dava açılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Kamuda çalışan personeller ilgili personel atama yer değişikliği ve iptal davası açabilirken dava sebebinin geçerli bir sebebe dayanması gerekir.
Personel Atama Yer Değişikliği ve İptali Olur Mu? Atama ile yapılan yer değişikliği iptali yapılan tayin işlemi ile mağdur duruma düşen personellerce dava açılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Kamuda çalışan personeller ilgili personel atama yer değişikliği ve iptal davası açabilirken dava sebebinin geçerli bir sebebe dayanması gerekir. Aile birliği geçerli bir sebep olarak görülmekte olup mevzuatlar uyarınca tayin isteme ve atama iptali talepleri hukuki olarak istenebilmektedir. Davayı açacak olan kamu personelinin kadrolu olması gerekmekte olup sözleşmeli olarak çalışan kamu personellerinin tayin ve atama hakkı bulunmamaktadır.

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Davası Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Personel atama yer değişikliği ve iptal davaları yetkili mahkeme çalışılan kurumun bulunduğu İl Bölge İdare Mahkemeleridir.

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Davası Tarafları Kimlerdir?

Kamu personellerinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği 2019 taleplerinde davalar çalışılan kurumun bağlı olduğu Bakanlığa, belediye veya genel müdürlüğe karşı açılmaktadır. Açılan dava ile eş durumu tayin hakkı elde edildiğine kanaat getirildiğinde davacının norm kadro karşılığına uygun kontenjan olan kamu birimine ataması gerçekleştirilir. Benzer şekilde gerçekleştirilen tayin işleminin aile birliği nedeniyle iptalinin isteneceği davalar da atamayı gerçekleştiren kuruma karşı açılarak mevcut pozisyonda çalışılmaya devam edilmesi yönünde karar alınabilmektedir. İlgili süreçte hukuki hakların ve yerine getirilmiş olması gerekli şartların tespiti ve hak edilen anayasal hakkın elde edilmesi için açılan davanın takibinde avukatlık hizmeti talep edilerek ilgili süreçten daha hızlı lehte karar çıkabilmektedir.

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Davaları Ne Kadar Sürer?

Yargıda ilgili davaların 3 ay içerisinde sonuçlanması amaçlanırken Bölge İdare Mahkemeleri'nin iş yükü ve davaya konu hakkın hak edildiği kontrolünün yapılması nedeniyle ilgili süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Kamu personellerinin kurumlarına karşı açtıkları yer değişikliği talep ve tayin iptali davalarında aile birliğinin sağlanması sebebi güçlü bir sebep olarak görülmekte olup dava lehte sonuçlanmaktadır. İlgili süreçte eş durumu tayin hakkı kriterlerinin sağlanmaması halinde dava reddedilmektedir. İŞLEM İPTALİ İSTEMİ - BOŞALMADIĞI AÇIK OLAN BİR KADROYA YAPILAN SINAVIN ÜZERİNDEN İKİ YILDAN FAZLA BİR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan yukarıda yazılı Yönetmeliğin 22.maddesinde, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan yedek durumdaki personelin, başarı sırasına göre ilan edilen kadrolarda, 2 yıllık süre içerisinde sayılan sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara atamalarının yapılabileceği hususunun hüküm altına alınması karşısında, maddede sayılan sebeplerle boşalmadığı açık olan bir kadroya, 30.11.2008 tarihinde yapılan sınavın üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 15.06.2012tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Personel Atama Yer Değişikliği Ve İptal Danıştay Kararları

İPTAL DAVASI - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - YER DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ATAMASI YAPILAN DAVACIYA 6245 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZ KONUSU ATAMADAN DOĞAN YOLLUĞUN ÖDENMESİ GERKTİĞİ ÖZET: Bakılan olayda, davacının sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlamasından dolayı kamu görevlisi öğretmen özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Aynı kurum içinde sözleşmeli personel durumu devam ederek KPSS puanına ve alım şartlarına uyması nedeniyle devlet kadrosunda ilk defa Devlet memurlğu statüsünü kazanmadığı; yer değiştirme suretiyle atanan kişi kapsamında olduğu, Sözleşmeli personel statüsünde iken kurumuna verdiği görevden ayrılma dilekçesinin ise, yürüttüğü kamu görevini bırakma amacıyla değil, yeni görevine başlamak için verilmiş olduğu sonucuna varıldığından, yer değiştirmek suretiyle ataması yapılan davacıya 6245 sayılı Kanun uyarınca söz konusu atamadan doğan yolluğun ödenmesi gerekirken, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünden verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Makalede Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 299 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara