Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?
Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? | Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz...
Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? Sicil İptal Davası Dilekçe Örneği, Sicil İptal Davası Emsal Karar, Sicil İptal Davası Zamanaşımı, Sicil İptal Davası Nereye Açılır? Sicilin iptal edilmesi için dava devlet memurlarının yetersiz ya da eksik olmaları durumlarında sicil raporlarında yazılı olan kusur ya da eksikliklerin uyarılmaları amacıyla gizli bir yazı ile atamaya yetkili olan sicil amirleri tarafından kişilere bildirilmektedir. Sicil iptal davası nasıl açılır:
  • Bu gibi durumlarda devlet memuruna tebligat yapılır. Buna karşılık olarak tebligatın iletilmesinden sonraki bir ay içerisinde amirlere itiraz edilir. Bu durumda da sicil iptali davası açılabilir.
  • Atamaya yetkili olan amirler ise itirazla ilgili olarak bu kararlarını iki ay içinde iletmek durumundadır.
  • Yetersiz olarak değerlendirilmiş olan memurların bu duruma yol açan kusur ve eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir.
  • Bunun için de sicil raporlarında mevcut olan muhafaza ile görevli makamlara son teslim tarihini takip ederek, bir ay içinde durumu usulüne uygun şekilde dilekçe hazırlamaları gerekir.

İdare Mahkemesi Sicil İptal Davası Dilekçe Örneği

Sicil iptal davası 2019 genel itibari ile idari işlemlerin, yetki, neden, biçim, konu ve amaç noktalarında hukuka aykırı olmaları sebebiyle açılan idari dava çeşitleri arasında bulunur. İptali talep edilen idari işlemler için yetkili olan mahkemeler ise:
  • İlk derece mahkemesi ve İdare mahkemesi,
  • İlk derece mahkemesi ve vergi mahkemesi,
  • İstinaf mahkemesi ve bölge idare mahkemesi,
  • Temyiz mahkemesi ve çeşitli davalarda ilk derece mahkemesi Danıştay olarak ifade edilebilir.

Bölge İdare Mahkemesine Sicil İptal Davası

Sicil iptal davaları için işlemlerin tebliği ya da niteliği göz önünde bulundurulmaktadır. Bu noktada belirtilen süre kapsamında dava mutlaka açılmalıdır. Aksi halde zaman aşımı söz konusu olabilir. Genel dava açma süresi danıştay mahkemeleri kapsamında 60 gün olarak belirlenmiş ve vergi mahkemeleri kapsamında ise 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu sürede zaman aşımı süresi olmasa da hak düşürücü olarak kabul edilmektedir. Özel dava açma süreleri ise idari işlemlerin niteliklerine göre belirlenmektedir. Özel dava açma süresi idari işlemlerde açıkça belirtilmemiş olan durumlarda, idari işlem aleyhine olarak genel dava açma süreleri kapsamında iptal davası açılabilir. Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler. Bunla ilgili Sicil iptal Davaları açabilirler. Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler. Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar. Uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler. İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebilir. İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır. İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Danıştay Kararı - Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ - SENDİKA ADINA DAVA AÇAN AVUKATIN DAVA SÜRERKEN İSTİFASI. YENİ BİR AVUKAT TEMSİLE YETKİLİ KILINARAK DAVAYA DEVAM EDİLMESİ - KARARIN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca anılan sendika tarafından temsil edildiği davada; sendika adına davayı açan avukatın dava sürerken istifasının ardından bu durumun mahkemenin ara kararıyla sendikaya bildirilmesi üzerine yeni bir avukat temsile yetkili kılınarak davanın takibine devam edildiği, Öte yandan vekalet ücretinin taraf lehine hükmedileceğinin yasanın amir hükmü olduğu ve davacı tarafın davanın başından itibaren vekille temsil edildiği hususları dikkate alındığında, Kararın temyize konu davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? Makalemizde Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 245 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara