Vergi Hukuku İtiraz ve Dava

Vergi Hukuku İtiraz ve Dava
Vergi Hukuku İtiraz ve Dava Vergi Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Vergilerin artık bir kamu geliri olarak görülmesinin ardından vergilerin hem tanımlanması hem de toplanması çok daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle içinde yaşadığı değişimler ve gelişmeler sonrasında hukukun en dinamik yapıya sahip olan noktası vergiler oluyor. Bu nedenle çok fazla...
Vergi Hukuku İtiraz ve Dava Nasıl Açılır? Vergi cezasına itiraz söz konusu olabilmesi için bazı şartların sağlanması gereklidir. Vergiler kamu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için devlet tarafından kesilen ücretlerdir. Bir kişi haksız bir vergi bedelinin kesildiğini düşündüğü durumlarda bu vergi cezasına itiraz edebilir. Vergi hukuku itiraz ve dava açılabilmesi için en önemli şart kişinin eline ulaşmış olan bir tebligatın olmasıdır. Kendisine tebligat ulaşan ve bu cezanın haksız olduğunu savunan kişiler mahkemeye başvurarak hukuki süreci başlatabilir.

Vergi Ceza İhbarnamesi Nedir?

Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere vergi cezası uygulanır. Vergi cezası ihbarnamesi borçlu kişinin son adresine gönderilir. Bu ihbarnamenin doğru bir şekilde düzenlenmiş olup olmadığı da itiraz için oldukça önemlidir. İhbarnamenin üzerinde bulunan bilgiler itiraz sürecinde mahkemenin dikkate alacağı şeylerdir. Bir ihbarnamenin üzerinde olması gereken bilgilerden bazıları ise şunlardır:
  • Mükellefin adı,
  • Tanzim tarihi,
  • Verginin matrahı.
İhbarnamede bulunan bu bilgiler doğrultusunda mahkeme de itiraza ilişki olan kararını verecektir.

Vergi Cezasına İtiraz Şartları Nelerdir?

Bir vergi cezasına itirazın söz konusu olabilmesi için bu cezanın kişiye tebliğ edilmesi gereklidir. Tebligatı yapılmamış olan cezalar için itiraz işlemi başlatılabilmesi mümkün değildir. Vergi ceza ihbarnamesi tebliğine karşı dava açma süresi bu tebliğin edilmesinin ardından 30 gündür. 30 gün içerisinde itiraz edilmediği durumlarda bu borç kabul edilmiş sayılacaktır. Ancak ihtiyati haciz söz konusu olduğu durumda da itiraz süresi 7 gündür.

Vergi Cezasına İtiraz Davası Nerede Açılır?

Eline tebligat ulaşan kişilerin 30 gün içerisinde ilgili mahkemeye giderek itiraz sürecini başlatması gereklidir. Vergi cezalarına itiraz için görevli olan mahkeme de Vergi Mahkemeleri’dir. Kişilerin itiraz dilekçeleri ile Vergi Mahkemesi’ne giderek itiraz talebinde bulunabilmesi mümkündür.

Vergi Cezasına İtiraz İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Vergi cezasına ilişkin Vergi Mahkemeleri’nde itiraz işleminin başlatılabilmesi için bazı belgelere sahip olunması gereklidir. Bunlardan en önemlisi cezanın tebligatıdır. Bir diğer evrak ise vergi dairesi ceza iptal dilekçesidir. Vergiye ilişkin bilgilerin yanı sıra neden itiraz edildiğinin de açılandığı bu dilekçe mahkeme huzuruna sunulması gereken evraklar arasındadır.

Vergi Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık

Vergi Hukuku İtiraz ve Dava, Vergilerin artık bir kamu geliri olarak görülmesinin ardından vergilerin hem tanımlanması he de toplanması çok daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle içinde yaşadığı değişimler ve gelişmeler sonrasında hukukun en dinamik yapıya sahip olan noktası vergiler oluyor. Bu nedenle çok fazla karışıklık yaşanmakta ve hem vergiler üzerinde yükümlü olan hemen hemen herkesin hem de bu konularda uzmanlaşmaya çalışan avukatların sürekli olarak yeni bilgilerle yüklenmesi ve kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Vergi hukuku olarak adlandırılan hukuk dalında da vergiler üzerinde yapılan değişimlere bağlı olarak yeni kanunların ya da kararların nasıl uygulanacağı konusunda bazı belirlemeler yapılabiliyor. Özellikle vergi idareleri ile uyuşmazlık içine giren kişilerin bu tür sorunları ortadan kaldırabilmek için mutlaka bir avukattan yardım alarak sorunların çözülmesini talep etmeleri gerekmektedir. Çok fazla teknik detay barındırdığı için vergi hukukunda desteği alınan avukatlar mali müşavirlerle iletişimi içinde kalarak sorunların en kısa sürede çözülmesini sağlamaktadırlar. Vergi hukuku alanında; Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "uzlaşma" yoluyla çözümü, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "cezalarda indirim" yoluyla çözümü, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "düzeltme" yoluyla çözümü, Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü. Vergi suç ve cezaları, Özelge başvuruları,Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık, Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları konularında diğer vergi hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. (Vergi Hukuku İtiraz ve Dava)

Vergi Cezasının İptali Davası

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir. Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapanlar kullanır. Vergi mahkemesinde dava açabilmek için vergi ve cezanın belirli olmuş, tadilat ve takdir komisyonları kararları da taraflara tebliğ edilmiş olması gerekir. Ayrıca tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. (Vergi Hukuku İtiraz ve Dava)

Vergi Dairesinde Uzlaşma Nasıl Yapılır?

Vergi konusunda yapılmış itiraz, mahkeme kararı veya miktar üzerinde itiraz olası halinde kanun çerçevesinde vergi konusunda uzlaşma yetkisi bulunmaktadır.Vergi dairesince yapılan uzlaşma isteği tebliğ edildiği tarihten başlayarak  30 gün süre içinde yapılması gerekmektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Vergi Hukuku İtiraz ve Dava)

Vergi Hukuku İtiraz ve Dava Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU - HER TAKVİM YILIMDA İŞLENEN SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇUNUN BİRBİRİNDEN AYRI VE BAĞIMSIZ SUÇLAR OLDUĞU. ATILI EYLEMLERİN AYRI SUÇLARI OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN VE TEK HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI NEDENİYLE HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ. ÖZET: Hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, her takvim yılımda işlenen sahte belge düzenleme suçunun birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, sanık hakkında mütaala, vergi suçu ve vergi inceleme raporlarına uygun olarak 2013 ve 2014 yıllarında sahte belge düzenlemek suçlarından kamu davası açıldığı ve sanığın 213 Sayılı Yasanın 359/b ve TCK'nun 43/1. maddeleri uyarınca iki kez cezalandırılması talep edildiği halde, atılı eylemlerin ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden ve hangi suçtan hüküm kurulduğu da gösterilmeden tek hüküm kurulmuş olması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 384 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara