Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?
Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? Yürütmeyi durdurma kararı idarenin aleyhine açılan idari davalarda verilen ve uğranılan zararın hukuki sonuçlarını önlemeyi amaçlayan tedbir amacı taşıyan bir karardır. Yürütmeyi durdurma davası için yeni bir dava açılması yerine idare aleyhine hukuki işlemin geçersiz kılınması için iptal davası açılması ve açılacak davada idari işlemin yürütmesinin de durdurulması talep edilebilir.
Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? Yürütmeyi durdurma kararı idarenin aleyhine açılan idari davalarda verilen ve uğranılan zararın hukuki sonuçlarını önlemeyi amaçlayan tedbir amacı taşıyan bir karardır. Yürütmeyi durdurma davası için yeni bir dava açılması yerine idare aleyhine hukuki işlemin geçersiz kılınması için iptal davası açılması ve açılacak davada idari işlemin yürütmesinin de durdurulması talep edilebilir.

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Anayasaya göre idarenin yapmış olduğu her türlü işlem yargı denetimine tabi tutulmaktadır. Yürütmeyi durdurma davası nasıl açılır hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle idari davalardan olan iptal davası hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. İptal davası idarenin her türlü işleminin yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönleriyle menfaatleri zedelenen kimselerce hukuka aykırılık öne sürülerek dava konusu yapılmasıdır.

Yürütmeyi Durdurma Hangi Davalarda Alınabilir?

Yürütmeyi durdurma kararları idare aleyhine açılan iptal davalarında gündeme gelmektedir. Yürütmeyi durdurma kararı alabilmek için iptal davası dışında ayrıca bir dava açılmasına gerek yoktur. Açılacak iptal davası ile birlikte yürütmeyi durdurma talep edilebileceği gibi idare mahkemesi dilekçe örneği yürütmeyi durdurma ile de dava açıldıktan sonra ve karar verilmeden önce idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma talep edilebilmektedir. Yürütmeyi durdurma kararı adli yargıda verilen ihtiyati tedbir kararlarıyla benzer özelliktedir. İdari yargılamada nihai karar verilmeden önce yürütmeyi durdurma kararı verilerek davanın sonuçlanması beklenmeden davacının uğradığı zarar önlenmeye çalışılmaktadır.

Yürütmeyi Durdurma Kararı

İdari yargılama alanında iptal davasının içinde verilen yürütmeyi durdurma kararına hükmedilmesi iptal davasının açılmasıyla mümkün olacaktır. İptal dava dilekçesiyle veya iptal davasından sonra mahkemece değerlendirilmek üzere yürütmeyi durdurma talep edilebilir. Mahkemeler;
  • İdare işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkması,
  • Yapılan idari işlemin açıkça kanuna aykırı olması
Halinde iptal davasında nihai karar vermeden önce yürütmeyi durdurma kararı alarak oluşan zararın önüne geçebilir. İdare mahkemesine açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararının reddi halinde idare mahkemesinin üstü olan bölge idare mahkemesi ve Danıştay’a itirazda bulunarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunulabilir. İptal davası neticesinde davacının talebi reddedildiği takdirde yürütmeyi durdurma kararının hukuki sonuçları geçersiz kalmakta ve iptal davasında verilen olumsuz karar idari işlemin geçerliliğinin devam etmesine neden olmaktadır.

Yürütmeyi Durdurma Kararının Hukuki Sonuçları

Yürütmeyi durdurma talepleri iptal davasının açılması sırasında gerçekleştirilebileceği gibi yürütmeyi durdurma savunmadan sonra da idare mahkemelerine karar verilmeden önce dilekçe ile talepte bulunarak yapılabilmektedir. Yürütmeyi durdurma kararları her ne kadar tedbir niteliğinde kararlar olsa da bu kararlar idareyi bağlar. İdare aleyhinde yürütmeyi durdurma kararı alınması halinde kararın idareye tebliğinden 30 gün içinde dava açan kişiyi zarara uğratan işlem idarece kaldırılmak zorundadır. Yürütmeyi durdurma kararlarının kasten yerine getirilmemesi halinde kararı yerine getirmeyen kamu görevlileri aleyhine tazminat davası açılabileceği gibi iptal davalarında haciz veya ihtiyati haciz gibi kararlar alınması halinde bu işlemler idarece yerine getirilmektedir. Makalemizde Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare Hukuku  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 517 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara