İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale

İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale

İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale, İkale sözleşmesi nedir? Neden ve nasıl yapılır? Çalışanlar ile işverenler arasındaki iş sözleşmeleri, bazen tek taraflı bazen de karşılıklı anlaşılarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesi sürecinde kanunlara göre bazen haklı ve gereçli nedenler olabileceği gibi bazen de herhangi bir nedene dayandırılmadan da iş sözleşmeleri feshedilebilir.

Herhangi bir neden olmaksızın iş sözleşmelerinin, işçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşarak feshetmeleri ikale sözleşmeleri olarak tanımlanır.  İkale sözleşmesi yapan çalışanlar, sözleşmeyi imzaladığı takdirde, kıdem ve ihbar tazminatı alamaz, işe iade davası açamaz ve işsizlik maaşı talep edemez. (İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale)

Türkiye’de örneğine çok sık rastlanıyor

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ikale sözleşmelerinde işçi, işvereni ile haklar konusunda belirlediği taleplerin yerine getirilmesi karşılığında anlaşır.

Genellikle işverenler de sözleşmenin sona erdirilmesinin ardından hak aranması amacıyla hukuki sürecin başlatılmamasını talep eder.

İkale Sözleşmesi Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilir

İş Kanununa göre, sözleşmelerin sona erdirilmesi sürecinde işçilerin hakları işverenlerden fazla olduğu için ikale sözleşmeleri işverenleri daha çok mutlu eder. Fakat bazı özel durumlarda ikale sözleşmelerinin çalışanların lehine olduğu zamanlar da olur.

Örneğin, çalışan ihbar süresini beklemeden başka bir şirkette çalışmak isterse, burada taraflar karşılıklı irade beyanı ile ikale sözleşmeleri imzalayabilir.

İş Mahkemesine ya da Arabuluculuk Yerine İkale Sözleşmesi

İkale sözleşmelerinin tercih edilmesinin bir diğer önemli nedeni ise fesih sürecinin dava konusu edilmesinin istenmemesidir. Çünkü, anlaşma yoluna gidilemediği durumlarda arabulucuya ya da iş mahkemesine taşınan davaların sonuçlanması zaman alacaktır ve geçen zaman hem işçinin hem de işverenin lehinedir.

İşçi ikale sözleşmesini imzalayarak kanunların ona tanımış olduğu kıdem, ihbar tazminatı, işe iade davası açma hakkı gibi haklardan feragat eder. İşçinin bu haklardan feragat etmesi karşılığında işverenler de işçinin makul taleplerini karşılamayı kabul eder ki; işçilerin bu talepleri çoğu kez maddidir. Yani işçi kıdem tazminatı olarak alması gereken tutara denk gelen parayı ikale sözleşmesi ile almayı kabul ederek, ihbar süresi, izin süreleri gibi haklardan feragat edebilir.

Borçlar Kanununa ve işçinin yararı ilkesine göre yorumlanır

İkale sözleşmeleri kanunlarda net olarak düzenlenmemiştir. Borçlar Kanunundaki sözleşmenin geçerlilik şartlarına hükümleri ve İş Hukukunda yer alan işçinin yararına yorum ilkesi ile değerlendirilir. Ancak buradaki yarar kavramı makul yarar olarak yorumlanır. (İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri