İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi

İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi
İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi | Kıdem tazminatının reddine yönelik yerel mahkemenin gerekçesini kabul etmediklerini, davacı müvekkilin yeni bir işe başlamasının çalışma hürriyetinin bir sonucu olup bu hususun aleyhine yorumlanmasının hukuka aykırı olduğunu, Müvekkilinin çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olmakla birlikte hak ettiği ücretleri tam...
İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi | Kıdem tazminatının reddine yönelik yerel mahkemenin gerekçesini kabul etmediklerini, davacı müvekkilin yeni bir işe başlamasının çalışma hürriyetinin bir sonucu olup bu hususun aleyhine yorumlanmasının hukuka aykırı olduğunu, Müvekkilinin çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olmakla birlikte hak ettiği ücretleri tam ödenmediğini, gerçek ücretinin SGK’ya doğru bildirilmeyerek hak kaybına uğratıldığını, Mevcut iş yerindeki iş akdini 4857 Sayılı İş Kanunu'nun m.24/2-e gereğince haklı gerekçelerle sonlandırdıktan sonra müvekkilinin yeni bir işe başlamasının Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırılık olarak yorumlanamayacağını, Müvekkilinin davalı iş yerinde makine ustası olarak 10 yıl 3 ay 17 gün süre ile çalıştığını, müvekkiline iş yerindeki fazla çalışma ve bu çalışmalar neticesinde çalışanlarına bir mola dahi verilmediğini, | İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi

Fazla Mesainin Ödenmemesi Haklı Fesih Hakkı Verir?

Fazla mesai ücreti hakkı ve diğer yasal haklarının ödenmemesi ve maaşın düzenli bir şekilde yatırılmamış olması sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu m. 24/2-e maddesi gereğinde haklı nedenle feshetmiş olması sonrasında yaşamını devam ettirebilmesi, geçimini sağlayabilmesi açısından farklı bir iş yerinde çalışmaya başlamasının yerel mahkemece fesih nedeni olarak kabul edildiğini, Bu sebeple kıdem tazminatı ve hafta tatili ücreti alacağı taleplerimizin reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ve anılan kararın müvekkili F. B. lehine bozulmasının gerektiğini, Dava dilekçesinin davalı vekiline 04.01.2017 tarihinde tebliğ edildiğini ancak davalı vekili cevap dilekçesini 10.04.2017 tarihinde ibraz edilmiş olup süresi içerisinde ibraz edilmediğini, süresi içerisinde ibraz edilmeyen cevap dilekçesinde belirtilen tanık listesinde isimleri belirtilen tanıkların dinlenilerek yerel mahkemece beyanlarına itibar edilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, Davacı tanığı olarak dinletilen H. G.'ın ve M. B.'ın hala davalı iş yerinde çalışmakta olduğundan dolayı iş yeri sorumlularının kendilerine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilememesi ve işini kaybetmek istememeleri sebebiyle objektif olarak beyanda bulunmadıklarını, Yine tanıklardan R. B.'ın davalı iş yerinin akrabasına ait olduğunu beyan ederek müvekkili aleyhine beyanda bulunduğunu, yerel mahkemece hafta tatili ücretine ilişkin olarak müvekkilinin hafta tatillerinde çalıştığını ispat edemediği gerekçesiyle hafta tatili ücret alacağı talebinin reddine karar verildiğini, Tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere hafta sonu çalışması yapıldığının sabit olduğunu belirterek yerel mahkeme kararının müvekkili lehine bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. | İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi

İş Sözleşmesinde Fazla Mesainin Ödenmemesi Mahkemenin Kararı

KARAR: Dava, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, UBGT alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Davacının iş sözleşmesini fazla mesai ücretinin ödenmemesi üzerine haklı nedenle feshettiği, davacının haklı feshe gerekçe olarak gösterdiği fazla mesai ücreti alacağının mevcut olduğu ve haklı feshi ispatladığı anlaşılmış olup davacı kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Mahkemece kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Bu haber toplam 210 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara