İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği
İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği İşçi Alacağı İhtarname Örneği İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talep etmek için...
İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği ve Nasıl Hazırlanır? İşçi tarafından işverene ihtarname çekilmesi işçinin çalışma süresince yaşadığı sorunlar sebebiyle işverenine yaptığı yazılı bir uyarıdır. İşçinin işverene ihtarname çekmesi örneği şu sebeplerle yapılabilir:
 • Kıdem tazminatı,
 • Fazla mesai ücretleri,
 • Kullanılamayan izin günü ücretleri,
 • Haksız fesih,
 • Mobbing,
 • İstismar gibi durumlarda yapılabilmektedir.
İşçinin işverene ihtarname çekmesi örneği bu gibi sorunlar için yapılmaktaadır ve işçi alacaklarının temini için ihtarname çekebilmektedir. İşçinin haksız sebeplerle iş akdinin feshedilmesi durumlarında hukuken işçi hakkını arayabilir ve bunun için de ihtarname çekebilir. Ancak, ihtarname hazırlanırken mutlaka uzman bir avukat ile çalışmak ve ihtarnameyi düzgün bir şekilde hazırlamak gerekmektedir. İşe iade hakkının bulunup bulunmadığında ve diğer haklar için avukatlıklardan danışmanlık alınması oldukça önem teşkil etmektedir.

İşverene İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

İşçi ihtarname örneği 2019 senesi için internetten faydalanmak mümkündür. Ancak her kişinin iş yerinde yaşadığı sorunlar farklıdır. Bundan dolayı da ihtarname hazırlarken usulüne uygun hazırlamak ve tüm noktalara değinmek oldukça önemlidir. İhtarname 3 suretten oluşmaktadır. İhtarname, çeşitli hukuki işlemler kapsamında muhatabına kanun, sözleşme, örf ya da adetten doğan hakların, isteklerin yazılı biçimde iletilmesidir. İhtarname yasal olarak noter aracılığıyla gönderilmelidir. İhtarname hazırlarken:
 • İşverenin isim ve soyadı, açık adresi,
 • İşçinin adı soyadı ve açık adresi,
 • İhtar konusu,
 • İmza,
 • Belge ve kanıtlar,
 • Tebliğ şerhi,
 • Noterin imzası ve mührü,
 • Tarih yazılmalıdır.

İhtar Çektikten Sonra İşçi İşe Gitmeli mi?

İhtarname çekildikten sonra işe gidilmeli mi sorusunun yanıtı her dava için değişebilse de genellikle evet olmaktadır. İşçinin ihbarname çektikten sonra işi terk etmesi ya da görevinin başına geçmemesi hak kayıplarına yol açabilir, iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmasına sebep olabilir. Bundan dolayı ihtarname çekildikten sonra göreve devam edilmeli, şayet işveren ihtarname konusundaki davranış ya da eksiklerini düzeltmiyorsa dava açılmalıdır. Bu noktada İş ve haklı sebeplerle fesih davalarının oldukça teknik ve önemli davalar olduğu unutulmamalı ve alanında uzman bir avukat ile çalışmak önerilmektedir.

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği, İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talep etmek için ihtarname gönderebilmektedir. İş hukukunda İhtarnamenin anlamı şu şekilde yorumlayabiliriz. İşçinin haksız olarak iş sözleşmesinin feshedildiği, çalışma nedeniyle hak etmiş olduğu işçi alacakları ve tazminatların ödenmesi, ödenmediği takdirde hukuki sürecin başlatılacağını işverene iletmiş olduğu son ve kesin talebidir. İhtarnamenin hazırlanması, işverende talep edilecek haklar ve tazminat miktarları, işe iade hakkınızın olup olmadığını ve diğer haklarınızın detayları için avukat ve danışmanlık alınması halinde faydalı olacakdır. İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR, İHTARNAME NERDEN ÇEKİLİR, İHTARNAME ÖRNEĞİ                                                               ( ÖRNEK İHTARNAME  )                                                              …. .....  NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME   İHTAR EDEN       :    VEKİLİ               : İHTAR EDİLEN   : KONU                    :  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağının ödenmesine ilişkindir. AÇIKLAMALAR   : 1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … elemanı olarak çalışmaktadır. 2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak ../../…. tarihinde feshedilmiştir. 3) 4857 sayılı İş Kanunu' nun 32. maddesinde; "İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur." düzenlemesi yer almaktadır. 4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı …. gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz. ../../ İHTAR EDEN VEKİLİ  Av. İlkay UYAR KABA İş hukuku avukatı konusunda makalelere göz atınız. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız.

Bu haber toplam 1141 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara