İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları
İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Hukuk sisteminin çok daha nitelikli ve hızlı bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla dava konularına göre ayrılmış olan olaylar ayrı başlıklar altında incelenmektedir. Bu dallardan biri olan iş hukuku da işveren ve işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak kişilerin haklarını koruyan tüm düzenlemelerin yapılmış...
İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesinin en temel koşulu işçinin bağlı olduğu kuruma en az 1 yıl hizmet vermesi gereklidir. Bir işçi 1 yılın altına çalıştığı durumlarda kıdem tazminatı hakkı kazanamamaktadır. https://www.youtube.com/watch?v=2AW_6R2_wJw Bu tazminat için bir diğer önemli nokta ise işçinin istifa etmemiş olmasıdır. Şayet bir işçi kendi isteği ile işyerinden ayrılmış ise bu durumda da kıdem tazminatının alınabilmesi söz konu olmayacaktır.

Bağkurluyum Kıdem Tazminatı Alabilir Miyim?

Kamu kurumunda olduğu gibi özel sektörde kıdem tazminatı alma hakkı mevcuttur. Memur ya da işçilerin görevlerine 1 yıllarını doldurmalarının ardından son verilirse bu durumda işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak Bağkurlu çalışanların kıdem tazminatından yararlanabilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendi işini yapan kişilerin kıdem tazminatı hakları yoktur.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınamaz?

İşçinin kıdem tazminatı alma şartları en önemlisi işçinin işten kendi rızası olmadan çıkarılmasıdır. Yani eğer bir çalışan istifa etmiş ise kıdem tazminatı da talep edemez. İşten çıkarılma durumlarında da kıdem tazminatının bazı istisna durumları vardır. Bu istisnalarda çalışının ahlaka aykırı ve işyerini küçük düşürücü davranış sergilemesidir. Böyle bir durumda işine son verilen çalışana herhangi bir tazminat ödenmesi yapılmayacaktır.

İşten Ayrıldım Yine De Kıdem Tazminatı Alabilir Miyim?

Kıdem tazminatı şartları iş kanununca belirlenmiştir. Bu kanuna göre de normal şartlarda kendisi işten ayrılan kişilere kıdem tazminatı verilmemektedir. Ancak bazı durumların yaşanması sonucunda işçinin işten ayrılması kıdem tazminatı hakkını doğurabilmektedir. Bu durumlardan bazıları ise şu şekildedir:
  • İşverenin işçiyi işten ayrılması için zorlaması,
  • İşyerine bağlı olarak sağlık sorunlarının yaşanması,
  • Bir kadının evlenmesinin ardından işi bırakması.

Doğuran Kadınların Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için sağlık problemlerinin meydana gelmesi gereklidir. Ayrıca bir kadın evlenmesinin ardından işten ayrılmak istediğini talep ettiğinde de kıdem tazminatı alabilir. Ancak doğum yapmış bir kadın işten ayrılmak istediğinde kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır. Doğum bir hastalıktan sayılmadığı için kadınların işten ayrılması keyfi kabul edilecek ve herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

İşçinin Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Alınır?

Hukuk sisteminin çok daha nitelikli ve hızlı bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla dava konularına göre ayrılmış olan olaylar ayrı başlıklar altında incelenmektedir. Bu dallardan biri olan iş hukuku da işveren ve işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak kişilerin haklarını koruyan tüm düzenlemelerin yapılmış olduğu kurallar üzerindeki hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İşçi ile işveren arasında insani değerler bakımından da pek çok ilişki şeklinin farklı yönlerden kurulması söz konusu olsa da iş hukuku alanı teknik anlamda iş sözleşmeleri üzerinden işveren ve işçilerin haklarının korunmasına yönelik olarak çalışmalarını yapar. Sözleşme esas alınmak üzere yasalarla düzenlenmiş olan işçi ve işveren haklarıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kişiler tarafından gerçekleştirilen iş hukuku çalışmaları, iş yerlerindeki kusurların ve mağduriyetlerin karşılığının verilmesi noktasında işlevsellik kazanmaktadır. Son yıllarda özellikle devletin attığı adımlar doğrultusunda artan işçi ölümlerinin ve iş kazalarının önüne geçebilmek adına çalışma alanlarının güvenliği ile ilgili olarak büyük ölçüde ilerlemeler kaydedildi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı uyarınca ortaya atılmış olan yenilikler sayesinde artık kişilerin işyerlerinde çalışmaya başlaması, çalışma faaliyetini güvenli bir ortam içinde sürdürmesi ve iş sözleşmelerinin haklı sebeplerle feshedilmesi konusunda haklarını koruyarak ilerlemesi söz konusu oluyor. İş hukuku alanını kapsayan kanun maddeleri ile belirlenmiş olan ve aynı zamanda iş sözleşmeleri ile detaylandırılmış olan iş yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçi ve işverenin bazı zararlar ortaya çıkarması mümkün olmaktadır. İşte iş hukuku da bu zararların nasıl temin edileceği ve ne şekilde kişilerden alınabileceği konusunda kesin kararların verilmesi adına yardımcı olmaktadır. (İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları)

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işçilerin bazı şartların yerine gelmesi halinde iş sözleşmelerini feshederek iş yerlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılması mümkün olabiliyor. Buna göre öncelikle işçinin aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı olan alt işverenler ya da iş yerlerinde bir yıldan daha fazla bir süredir çalışıyor olması gerekmektedir. Buna ek olarak iş sözleşmesi eğer işveren tarafından feshediliyorsa bu durumda iyi niyet ve ahlak kurallarını ortadan kaldırmayacak sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde işçinin de benzer sebeplerle iş sözleşmesini feshettiği durumlarda kıdem tazminatı alınması söz konusu olabiliyor. İşçilerin kıdem tazminatı alma hakkına sahip oldukları bir diğer özel durum emeklilik haklarını elde ettikleri zaman olmaktadır. Burada emekli olma yaşına gelmemesine rağmen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı dolmuş olan kişilerin kıdem tazminatı alması söz konusu olabilmektedir. Erkekler için kıdem tazminatı ayrıcalıklarının bulunduğu bir başka durum askerlik için işten ayrılma zamanı olmaktadır. Benzer şekilde kadınlar da evlenmelerinin ardından geçen ilk bir yıllık sürede başvuru yaparak iş yerinden kıdem tazminatı talebini isteyebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir şekilde işçi hayatını kaybederse bu durumda iş sözleşmesinin doğrudan feshedilmesi söz konusu olacağından çalışma süresinden hareketle kıdem tazminatı verilmesine karar verilir. (İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları)

Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara